Χρειάζεσαι βοήθεια;

Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας "Bring A Friend"

Όροι Συμμετοχής στην Διαγωνιστική Προωθητική Ενέργεια με τίτλο "Bring a Friend – MICHELIN Make My Day”.

1. Διοργάνωση: Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας (στο εξής αναφερομένης ως «ΕΝΕΡΓΕΙΑ») είναι η εταιρία ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Αστροναυτών 8 και Θεοτοκοπούλου 4, Τ.Κ. 15125, με ΑΦΜ 09407717/ ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, στο εξής αναφερόμενη και ως «Διοργανώτρια».

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, διαχείρισης και επικοινωνίας της Ενέργειας η Διοργανώτρια θα συνεργαστεί κατ’ εξοχήν με την διαφημιστική εταιρία τεχνικής υποστήριξης «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών στο εξής αναφερόμενη ως “Publicis”.

2. Σκοπός: Η ενέργεια πραγματοποιείται με σκοπό την προώθηση της πλατφόρμας MICHELIN Make My Day που διαχειρίζεται και λειτουργεί η Διοργανώτρια, της εικόνας και των αξιών που εκπροσωπεί καθώς και εν γένει των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση της Διοργανώτριας, της Publicis καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού των ως άνω εργαζομένων.

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3 ανωτέρω, τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια και να διεκδικήσουν τα Έπαθλα, όπως ορίζεται κατωτέρω στον παρόντα κανονισμό, οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στον όρο 6 και να εν γένει να συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους.

5. Διάρκεια: Η Ενέργεια ξεκινά την 1η Ιουλίου 2023 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, ώρα 23:59, στο εξής της περιόδου αυτής καλούμενης ‘Διάρκεια Ενέργειας’.

6. Διαδικασία: Προκειμένου να συμμετέχει στην Ενέργεια, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει εντός της Διάρκειας Ενέργειας

(α) να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα https://makemyday.michelin.gr/ και  

(β) προσκαλέσει ένα τρίτο πρόσωπο να εγγραφεί και αυτό στην πλατφόρμα https://makemyday.michelin.gr/

(γ) το πρόσωπο αυτό να ολοκληρώσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα https://makemyday.michelin.gr/.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να προσκαλέσει έως τρία (3) πρόσωπα να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://makemyday.michelin.gr/ κάθε ημερολογιακό μήνα. Για κάθε πρόσωπο που προτείνει και το οποίο ολοκληρώνει την εγγραφή του στην πλατφόρμα https://makemyday.michelin.gr/, ο συμμετέχων αποκτά και μία συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στον τέλος του αντίστοιχού μήνα. Η πρόσκληση προς εγγραφή στην πλατφόρμα τρίτων προσώπων και η συμμετοχή στην Ενέργεια πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας https://makemyday.michelin.gr/. Αντίστοιχα, η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, η πιστοποίηση του συμμετέχοντος που καλεί και της ολοκλήρωσης της εγγραφής του αντίστοιχου τρίτου που κάλεσε στην πλατφόρμα και ως εκ τούτου η έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση αυτή καθεαυτή πραγματοποιείται με την έκδοση και χρήση ενός μοναδικού κωδικού  που παράγεται συστημικά κατά την διαδικασία πρότασης και ολοκλήρωσης της εγγραφής. Η Κλήρωση διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα τα οποία εξασφαλίζουν την διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας από την Publicis και για λογαριασμό της Διοργανώτριας προκειμένου οι συμμετέχοντες να διεκδικήσουν ένα από τα έπαθλα που ορίζονται κατωτέρω.

O ακριβής χρόνος και λεπτομέρειες διεξαγωγής κάθε κλήρωσης ανακοινώνονται μέσω της πλατφόρμας https://makemyday.michelin.gr/

Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσω της πλατφόρμας https://makemyday.michelin.gr/ θα ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα, δηλαδή οι νικητές, κάθε κλήρωσης. Την διαδικασία οργάνωσης, ανάθεσης και  διεξαγωγής κάθε κλήρωσης αναλαμβάνει Publicis.

Η Ενέργεια διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Συνεπώς, η συμμετοχή σε αυτήν απαιτεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και πρόσβαση στην σελίδα https://makemyday.michelin.gr/. Η πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας https://makemyday.michelin.gr/ διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την λειτουργία της και δημοσιεύονται στον αντίστοιχο ιστότοπο.

7. Κληρώσεις - Έπαθλα: Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) μηνιαίες κληρώσεις που αντιστοιχούν στις συμμετοχές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκέμβριου 2023. Η κάθε κλήρωση θα διεξαχθεί έως την πρώτη Πέμπτη του επόμενου μήνα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Διοργανώτριας να διαμορφώσει ελεύθερα και κατά την κρίσης της τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων ανακοινώνοντάς αυτές μέσω της ιστοσελίδας της Ενέργειας. 

Τα έπαθλα της Ενέργειας ανά κλήρωση είναι τα ακόλουθα και θα κατανεμηθούν στις έξι (6) μηνιαίες κληρώσεις κατά την κρίση και την ελεύθερη επιλογή της Διοργανώτριας όπως θα ανακοινωθεί μέσω της σελίδας της Ενέργειας πριν από κάθε κλήρωση: 

Κάθε κλήρωση θα αναδείκνυει ένα (1) νικητή και θα λάβει ένα έπαθλο. Επίσης θα αναδείξει ένα (1) επιλαχόντα. 

Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα ούτε μεταβιβάζονται.

Κάθε κλήρωση θα αναδείκνυει δύο (2) νικητές και καθένας θα λάβει ένα έπαθλο. Επίσης θα αναδείξει δύο (2) επιλαχόντες.

(α) Τέσσερα (4) Μαξιλάρια Λαιμού για Αυτοκίνητο

Χαρακτηριστικά

Μέγεθος: 28 x 28 x 11cm

Υλικό: Κύριο σώμα - 95% Polyester + 5% Spandex. Εσωτερικό - 280GSM

Άνετο αφρό μνήμης και καλυμμένο με απαλό μπλε φλις

 

(β) Δύο (2) Ανακυκλωμένο σακίδιο PET Picnic

Χαρακτηριστικά

Μονωμένη θήκη και 21 αξεσουάρ μαχαιροπήρουνων από άχυρο σίτου για 4 άτομα.

Περιέχει:

4 x μαχαίρια,

4 x πιρούνια,

4 x καλαμάκι σίτου

4 x πιάτα από άχυρο σίτου

4 x άχυρο ποτήρια σίτου

1 x τιρμπουσόν με ξύλινη λαβή

Διαστάσεις: 40 x 30 x 20 εκατοστά.

Κάθε κλήρωση θα αναδείκνυει ένα (1) νικητή και θα λάβει ένα έπαθλο. Επίσης θα αναδείξει ένα (1) επιλαχόντα. 

Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα ούτε μεταβιβάζονται.

8. Οι νικητές της Ενέργειας θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email τους που έχουν καταχωρήσει στο πλαίσιο της εγγραφής τους  στην ιστοσελίδα https://makemyday.michelin.gr/ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα αυτό κατά τη διακριτικής της ευχέρεια και αναιτίως, με απλή ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://makemyday.michelin.gr/ αλλά και με κάθε επιπλέον πρόσφορο μέσο.

9. Η ανάθεση των Επάθλων πραγματοποιείται προσωπικά σε κάθε νικητή. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συμμετέχων που ανακηρύχθηκε νικητής δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής ή ανάθεσης του Επάθλου ή δεν αποδεχθεί ή/ και δεν παραλάβει το Έπαθλο σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω, ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών και ούτω καθ΄ εξής.

10. Αποδοχή: Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής, η οποία σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται από την συμμετοχή αυτή καθ’ εαυτή. Οι νικητές της Ενέργειας οφείλουν να απαντήσουν εντός δύο (2) ημερών από την ενημέρωσή τους ότι αναδείχθηκαν νικητές, αν αποδέχονται ή όχι το Έπαθλο, γνωστοποιώντας μέχρι τότε και τις προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να παραλάβουν το έπαθλό τους. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες εμπρόθεσμα τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να αναθέσει το Έπαθλο στους επιλαχόντες. Οι επιλαχόντες θα έχουν στην διάθεσή τους αντίστοιχα δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσής τους ώστε να αποδεχτούν ή όχι το έπαθλο, παρέχοντας μέχρι τότε και εκείνοι αντίστοιχα τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να παραλάβουν το Έπαθλό τους. Σε περίπτωση που μείνουν αδιάθετα έπαθλα η Διοργανώτρια τα διαθέτει κατά την κρίση της.

11. Προσωπικές πληροφορίες συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας: Η συμμετοχή στην Ενέργεια γίνεται με πρωτοβουλία κάθε συμμετέχοντα. Συνεπώς, κάθε συμμετέχων παρέχει στην Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν και προσωπικά του δεδομένα, για την εκπλήρωση της συμμετοχής του στην Ενέργεια και την ενδεχόμενη ανάδειξή του ως νικητή μέσω της κλήρωσης, και την απονομή του επάθλου. Ως εκ τούτου η Διοργανώτρια στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεων) που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Ενέργειας έναντι εκάστου συμμετέχοντα και σε κάθε περίπτωση για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των ίδιων συμφερόντων της θα προβεί σε επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες συνιστούν προσωπικά δεδομένα η Publicis ενεργούν στο πλαίσιο της Ενέργειας και αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία (κατά τη έννοια της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων). Οι νικητές αποδέχονται ρητώς τη δημοσίευση του ονόματος και της εικόνας τους στο πλαίσιο προωθητικών δημοσιευμάτων σε έντυπα, οπτικοακουστικά ή/και  ηλεκτρονικά μέσα από την Διοργανώτρια και τους Εκτελούντες την επεξεργασία στο πλαίσιο και για τους σκοπούς προώθησης που εξυπηρετεί η Ενέργεια.

Δεδομένου ότι η Ενέργεια αφορά μεταξύ άλλων την προώθηση της ιστοσελίδας https://makemyday.michelin.gr/ και του περιεχομένου της που αφορά σε κάθε περίπτωση την προώθηση των προϊόντων και της εικόνας της Διοργανώτριας και το Ομίλου Εταιρειών που αυτήν ανήκει, δηλαδή του Ομίλου MICHELIN, το σύνολο της επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες καθώς και οι όποιες αναρτήσεις περιεχομένου θα γίνονται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα ανακοινώνουν και θα ενημερωθούν μέσω της ίδιας πλατφόρμας και των στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει σε αυτήν κατά την εγγραφή τους. Περαιτέρω στοιχεία θα ζητηθούν από τα πρόσωπα αυτά, όπως Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email, προκειμένου να κριθεί εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και ανάθεσης του Επάθλου και να τους παραδοθεί το Έπαθλο.

Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό τους ως μέσο για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, την πιθανή κλήρωση και για την ανάδειξή τους ως νικητή.

- το κινητό τηλέφωνό τους στην περίπτωση που χρειαστεί ως εναλλακτικό μέσο προκειμένου η Διοργανώτρια να επικοινωνήσει στους συμμετέχοντες πιθανές οδηγίες ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων αλλά και στους νικητές και τους πιθανούς επιλαχόντες αναλυτικά τις οδηγίες για την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής και ανάθεσης του επάθλου καθώς και διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραλαβής του Επάθλου καθώς και για κάθε περαιτέρω πιθανή επικοινωνία σχετική με την Ενέργεια.

- η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για να αποσταλούν στους συμμετέχοντες πιθανές οδηγίες ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων αλλά και στον νικητές και τους πιθανούς επιλαχόντες αναλυτικά οι οδηγίες για την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής και ανάθεσης του επάθλου καθώς και διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραλαβής του Επάθλου καθώς και για κάθε περαιτέρω πιθανή επικοινωνία σχετική με την Ενέργεια.

- την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης των όρων & προϋποθέσεων της Ενέργειας.

- την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης σχετικά με τη λήψη email από την Διοργανώτρια, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας (πχ εμπορικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες, πληροφορίες μάρκετινγκ, εκδηλώσεις κτλ).

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Διοργανώτρια και το προσωπικό της, οι ανωτέρω Εκτελούντες την Επεξεργασίας, συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ομίλου MICHELIN που ανήκει η Διοργανώτρια και η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την υλοποίησης της Ενέργειας, την ανάθεση και την αξιοποίηση του Επάθλου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε κατά περίπτωση σε συμμόρφωση με διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Οι συμμετέχοντες, ως υποκείμενα των δεδομένων του γνωστοποιούν την Διοργανώτρια έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα να ενημερώνονται για το πώς η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές τους πληροφορίες, το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες τους και το δικαίωμα να τις διορθώνουν εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Επίσης εάν η Διοργανώτρια έχει κοινοποιήσει τις πληροφορίες των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη, εφόσον είναι δυνατόν θα τα ενημερώσει για οποιεσδήποτε επικαιροποιήσεις. Επίσης οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών τους πληροφοριών όταν δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω επεξεργασίας με βάση τους σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται στους παρόντες όρους. Περαιτέρω, έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν ή να εμποδίσουν την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών καθώς και να ζητήσουν τη μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση οι πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Διοργανώτρια είναι αναρτημένες στο https://www.michelin.gr/privacy-policy για ενημέρωση μεταξύ άλλων και για τον τρόπο άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια στο dataprivacy_EUC@michelin.com. Για περαιτέρω παράπονα ή καταγγελίες μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στο www.dpa.gr.

12. Λοιποί όροι: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να τροποποιήσει το πρόγραμμα κληρώσεων ή/ και να καταργήσει ή να αυξήσει τις κληρώσεις ή/ και τον αριθμό των Επάθλων, να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της Διάρκειας Ενέργειας ή στην ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο.

Η όποια ευθύνη της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων παύει με την ολοκλήρωση της Ενέργειας και την ανάθεση των Επάθλων στους νικητές.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των Επάθλων, για τα οποία την ευθύνη φέρει σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προϊόντος.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της Διοργανώτριας ή τρίτων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Έπαθλα ούτε εναλλακτικά έπαθλα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών επάθλων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των Επάθλων που απονεμήθηκαν.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Ενέργεια αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της Διοργανώτριας, ενώ η ενέργεια θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Are you sure that you want to delete your account ?