Χρειάζεσαι βοήθεια;

Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας

Όροι και Προϋποθέσεις

Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας 2023

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –

(‘ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ’)

Που διοργανώνει η ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Β.Ε.

(Διάρκεια: 1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2023)

Άρθρο 1 – Διοργανωτής

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 312401000, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή «MICHELIN») διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με τίτλο “ ΑΓΟΡΑΣΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ” (στο εξής καλούμενη ‘Ενέργεια’).

Η Ενέργεια διοργανώνεται μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr (στο εξής η «Πλατφόρμα») με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Publicis”).

Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους παρόντες Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να τηρεί και να συμμορφώνεται.

Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Διάρκεια και τόπος της Προωθητικής Ενέργειας

2.1.        Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2 Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την  30η Απριλίου 2023. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3 H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν την στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω της Πλατφόρμας  makemyday.michelin.gr.

Άρθρο 3 – Προϊόντα Συμμετοχής

3.1 Η Ενέργεια αφορά μόνο τις αγορές των ακόλουθων προϊόντων που διατίθενται από την Διοργανώτρια στην Ελληνική αγορά μέσω μεταπωλητών (στο εξής «Προϊόντα Συμμετοχής»):

(α) Καινούρια ελαστικά Michelin καλοκαιρινά και all season για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγάκια και 4X4s - MICHELIN ENERGY E-V, ENERGY SAVER, ENERGY SAVER +, PILOT EXALTO PE2, PILOT PRIMACY, PILOT SPORT 3, PILOT SPORT 4, PILOT SPORT 4S, PILOT SPORT 4 SUV, PILOT SPORTCUP2, PILOT SPORT PS2, PILOT SPORT A/S PLUS, PILOT SUPER SPORT, EPRIMACY, PRIMACY 3, PRIMACY 4, PRIMACY HP, PRIMACY MXM4, LATITUDE CROSS, LATITUDE SPORT, LATITUDE SPORT3, LATITUDE TOUR HP, 4X4 O/R XZL, 4X4 DIAMARIS, CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE+, CROSSCLIMATE SUV, CROSSCLIMATE 2, AGILIS CAMPING, AGILIS CROSSCLIMATE, AGILIS+, AGILIS 3, AGILIS 51, XC4S, MICHELIN ALPIN 6, ALPIN 5, ALPIN 4, ALPIN A3, PILOT ALPIN 5, PILOT ALPIN 5 SUV, ALPIN A4, PILOT ALPIN PA4, LATITUDE ALPIN, LATITUDE ALPIN LA2, PILOT SPORT A/S PLUS, PREMIER LTX, PRIMACY MXM4, AGILIS ALPIN, AGILIS 51 SNOW-ICE.

Μετά το τέλος της Ενέργειας τα Προϊόντα Συμμετοχής χάνουν την ιδιότητά τους αυτή και η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιοδήποτε τρίτου και εν γένει του κοινού, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθεί η εντύπωση σχετικά με ότι η Ενέργεια διαρκεί ακόμη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

3.2 Τα Προϊόντα Συμμετοχής είναι διαθέσιμα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το απόθεμα.

Άρθρο 4 –Γνωστοποίηση των Όρων

4.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

4.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή του

Άρθρο 5 – Δικαίωμα συμμετοχής

5.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και η ενεργοποίηση της παροχής WARRANTY PLUS που παρέχεται από την MICHELIN μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η παροχή WARRANTY PLUS ενεργοποιείται μόνον εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν προμηθευτεί ελαστικά από τους μεταπωλητές που είναι Επιλέξιμοι για την ενέργεια αυτή και προσδιορίζονται στο Παράρτημα 2. Ειδικά όσον αφορά τα ελαστικά PILOT SPORTCUP2, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3.1 ανωτέρω, ρητώς ορίζεται ότι συμμετέχουν στην Ενέργεια χωρίς, κατ’ εξαίρεση να απαιτείται, η ενεργοποίηση της παροχής WARRANTY PLUS παρά μόνο η εγγραφή και διατήρηση ενεργού λογαριασμού στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr

5.2 Δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

5.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια και στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 6 – Μηχανισμός Ενέργειας

6.1. Προϋποθέσεις έγκυρης εγγραφής για την συμμετοχή:

(α) Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι:

- Πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του όρου 5 ανωτέρω

- έχουν ολοκληρώσει, με ένα παραστατκό (τιμολόγιο/ απόδειξη) την αγορά ενός (1) σέτ τεσσάρων (4) Προϊόντων Συμμετοχής. Αγορές τεσσάρων (4) Προϊόντων Συμμετοχής από την ίδια σειρά/ γκάμα το πολύ δύο (2) διαφορετικών διαστάσεων μπορούν επίσης να τύχουν συμμετοχής στην Ενέργεια. Η αγορά πρέπει να έχει γίνει από έναν από τους μεταπωλητές που συμμετέχουν στην Ενέργεια, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2 και

- καταχωρούν έως και τις 30 Απριλίου 2023 το αργότερο, το παραστατικό της αγοράς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους μέσω της Πλατφόρμας makemyday.michelin.gr. Σε περίπτωση που συμμετέχων προμηθευτεί αριθμό Προϊόντων Συμμετοχής πολλαπλάσιο του 4 έχει δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής

(β) Η εγγραφή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται από τον συμμετέχοντα αποκλειστικά εντός της περιόδου που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 2.2.

(γ) Ο συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και στην ενέργεια WARRANTY PLUS και να συμπληρώσει τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

 • Αριθμός ελαστικών
 • Τύπο
 • Διάμετρος ζάντα
 • Μεταπωλητή
 • Ημερομηνία αγοράς
 • Αριθμός απόδειξης αγοράς
 • Απόδειξη αγοράς
 • Έντυπο του προγράμματος Μichelin Εγγύηση Plus*

Ως συμπληρωματική τεκμηρίωση και απόδειξη της αγοράς Προϊόντων Συμμετοχής,  ο συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει ένα αντίγραφο (scan/ φωτογραφία) της απόδειξης/τιμολογίου αγοράς και της σελίδας/ πεδίου του εντύπου Guarantee Plus όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του πωλητή από τον οποίο προμηθεύτηκε τα Ελαστικά Συμμετοχής (όπου επίσης προσδιοζεται το DOT και οι μοναδικοί κωδικοί των τεσσάρων (4) προϊόντων), τα οποία θα υποβάλει στο makemyday.michelin.gr/me-michelin-kerdizeis

(δ) Η προθεσμία για την εγγραφή των Συμμετεχόντων είναι η 30η Απριλίου 2023 (έως το τέλος της ημέρας).

(ε) Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε εγγραφές έγιναν μετά τις προθεσμίες που τίθενται στο παρόν άρθρο.

(στ) Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μόνο για τους μεταπωλητές των προϊόντων Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια σύμφωνα με το Παράρτημα 2

6.2 Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

(α) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής με την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών, ο συμμετέχων θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του με το οποίο θα ενημερώνεται ότι οι πληροφορίες που έστειλε διασταυρώνονται και τίθενται υπό επεξεργασία. Ο συμμετέχων θα ενημερωθεί επίσης ότι θα λάβει την τελική επιβεβαίωση ή απόρριψη/ακύρωση εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών  ημερών  από την ημερομηνία καταχώρησης.

(β) Το αποδεικτικό αγοράς μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της Ενέργειας από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ανεξαρτήτως του αριθμού των ελαστικών που προσδιορίστηκαν στο αποδεικτικό αγοράς.

(γ) Εφόσον διασταυρωθεί και επικυρωθεί ο συμμετέχων θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης και το κουπόνι επιβράβευσης όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 7.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης ο Συμμετέχων θα ενημερώνεται για τους λόγους ακύρωσης της εγγραφής/ καταχώρησης. Εάν η προθεσμία για την εγγραφή στην Ενέργεια δεν έχει παρέλθει ο Συμμετέχων μπορεί να τροποποιήσει/ διορθώσει τις λανθασμένες πληροφορίες ή συνημμένα που υποβλήθηκαν μέσω μιας νέας εγγραφής υπό τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων. Ως πιθανοί λόγοι ακύρωσης ορίζονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι: πολλαπλές καταχωρήσεις που έγιναν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έλλειψη αποδεικτικού αγοράς, δυσανάγνωστα ή αλλοιωμένα αποδεικτικά αγοράς, αποδεικτικό αγοράς με ημερομηνία εκτός της περιόδου Ενέργειας, αποδεικτικό αγοράς που απεστάλει περισσότερες φορές από το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, αγορά Προϊόντων Συμμετοχής λιγότερων των τεσσάρων (4), καταχώρηση που έχει γίνει για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ελαστικά που αγοράστηκαν δεν ήταν μάρκας Michelin, το αποδεικτικό αγοράς δεν προσδιορίζει το μοντέλο ή το μέγεθος των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς δεν αναφέρει τον αριθμό των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς είναι προσφορά και όχι παραστατικό αγοράς, οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, λανθασμένες, ή οι πληροφορίες καταχώρησης δεν ταυτίζονται με τις πληροφορίες του αποδεικτικού αγοράς, η καταχώρηση πελάτη που δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην Ενέργεια, το απόθεμα των κουπονιών αγοράς PLAISIO που προορίζονται για την Ενέργεια έχει εξαντληθεί, ο μεταπωλητής ελαστικών που δηλώνεται στο αποδεικτικό αγοράς δεν εντάσσεται στον κατάλογο των μεταπωλητών Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια.

(ε) παραστατικά που αναρτήθηκαν και δεν είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με τους παρόντες όρους δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

(στ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την Ενέργεια πληροφορίες ή παραστατικά που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει τους συμμετέχοντες αυτούς.

Άρθρο 7 – Παροχές Προωθητικής Ενέργειας

7.1 Οι συμμετέχοντες που πληρούν των παρόντες όρους και η εγγραφή τους επικυρώθηκε θα λάβουν ένα (1) κουπόνι αγορών για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS αξίας:

 1. €20 ευρώ για διάσταση ελαστικών 16’’,
 1. €40 ευρώ για διάσταση ελαστικών 17’’ 18’’,
 1. €80 ευρώ για διάσταση ελαστικών 19’’ | +19’’,

Επισημαίνεται ότι τα κουπόνια αγοράς PLAISIO μπορεί να εξαντληθούν πριν την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της Ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για ανανέωση του αποθέματος ή για χορήγηση κουπονιών ακόμα και σε συμμετέχοντες που επιβεβαιώθηκε η εγγραφή τους.

7.2 Τα χαρακτηριστικά των κουπονιών αγορών PLAISIO είναι τα εξής:

(α) το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής υπό τους όρους που υποδεινύονται στο διαδικτυακό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS (www.plaisio.gr).

(β) Τα κουπόνια αγορών PLAISIO δεν εξαργυρώνονται (δηλαδή η αξία δεν μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά). Εάν η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράστηκε με το κουπόνι αγορών PLAISIO είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του κουπονιού, ο  συμμετέχων θα πρέπει να καταβάλει την αξία με άλλο τρόπο πληρωμής (π.χ. σε μετρητά ή με κάρτα).

(γ)  Η αξία του κουπονιού αγορών PLAISIO δεν μεταβάλλεται. Τα χαρακτηριστικά του κουπονιού αγορών PLAISIO είναι τα εξής:

(δ)  Το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο διαδικτυακό κατάστημα του PLAISIO COMPUTERS στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από τις κατηγορίες που είναι διαθέσιμες.

(ε)  Κατά τη χρήση του  κουπονιού  αγορών PLAISIO πρέπει να αναλωθεί το συνολικό ποσό που ενσωματώνεται στο κουπόνι με μία χρήση του κουπονιού. Το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων αξίας μικρότερης της ονομαστικής του αξίας. Εάν η αξία του προϊόντος είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας του κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε, το κουπόνι θα ακυρωθεί ως προς την διαφορά/ υπόλοιπο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αγορές.

(στ) Τα κουπόνια αγορών PLAISIO μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την συνολική ονομαστική τους αξία, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

(ζ) Τα κουπόνια αγορών PLAISIO ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την έκδοσή τους και η διάρκειά τους δεν ανανεώνεται. Κάθε κουπόνι αγορών θα αναγράφει την ημερομηνία λήξης του

7.3. Η τηλεφωνική γραμμή για την προωθητική Ενέργεια

Από την 1η Μαρτίου έως την 30η Απριλίου 2023  όσοι ενδιαφέρονται μπορούν:

- να καλούν στην τηλεφωνική γραμμή ++30 2152159157 (αστική χρέωση) – προκειμένου να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της γραμμής hotline.

- να επιδιώξουν επικοινωνία μέσω της προσωπικής υπηρεσίας μηνυμάτων που είναι διαθέσιμη μέσω της Πλατφόρμας makemyday.michelin.gr.

7.4. Επικύρωση Παροχής

(α) Η έγκυρη συμμετοχή/εγγραφή των  συμμετεχόντων τους διαρκεί έως ότου το απόθεμα των κουπονιών αγοράς εξαντληθεί.

(β) Η παροχή της Προωθητικής Ενέργειας προς τον συμμετέχοντα προϋποθέτει την εκ μέρους της Διοργανώτριας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

(γ) Κάθε συμμετέχων μπορεί να εγγραφεί στην προωθητική Ενέργεια μόνο μια φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας

(δ) Κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα κουπόνι αγορών PLAISIO.

Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι το απόθεμα των κουπονιών αγοράς PLAISIO που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 6 ανωτέρω δεν έχει εξαντληθεί.

7.5. Παραλαβή των Παροχών

To κουπόνι αγορών PLAISIO αποστέλλεται στον συμμετέχοντα που το δικαιούται με το ίδιο μήνυμα που επικυρώνει την συμμετοχή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε από αυτόν (τον Συμμετέχοντα) στην φόρμα εγγραφής.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει το κουπόνι ή την απόρριψη θα αποσταλεί στον συμμετέχοντα εντός σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης

Η ευθύνη για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας της να επικοινωνήσει με κάθε δικαιούμενο της παροχδής συμμετέχοντα  λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email.

7.6 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε  καθυστέρηση στην παράδοση που οφείλεται σε παροχή υπηρεσιών ή προϊοντων τρίτων μερών π.χ. υπηρεσίες ταχυδρομείου κλπ

7.7 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο κατά τον οποίο το PLAISIO εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τους συμμετέχοντες ή για την διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ή των προϊόντων του.

Άρθρο. 8 - Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλης απόπειρα παραβίασης του συστήματος που μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία της Ενέργειας και την εικόνα της Διοργανώτριας.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προκύψει σε σχέση με κόστη που επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Οποιοδήποτε λάθος στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες ή η ανακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τους δεν επιφέρουν ευθύνη της Διοργανώτριας καθώς αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων.

8.5 Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη

(α) για λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλη Πλατφόρμα  από το makemyday.michelin.gr,

(β)  για online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) για online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες. Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεων  που ενδεχομένως θα είχε, δυνάμει των παρόντων όρων, έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν οι παροχές της προωθητικής ενέργειας  υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο δικαιούμενος της Παροχής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  σε αδυναμία να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα.

(ε) για οποιαδήποτε κόστη επιβαρύνθηκε ο Συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

(στ) για την αδυναμία συμμετέχοντα  να παραλάβει την Παροχή ή  για την αδυναμία αποστολής της εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λανθασμένη.

(ζ) για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στον συμμετέχοντα σε σχέση με την συμμετοχή του στην Ενέργεια και καταλήγουν στα spam/junk, δεδομένου ότι ο συμμετέχων έχει την ευθύνη να ελέγχει αυτούς τους φακέλους.

(η) για τεχνικές αστοχίες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

(θ) για τον αποκλεισμό της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχίας της Πλατφόρμας  που αφορά την διαδικασία παράδοσης της Παροχής. 

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστή, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρησης της τεχνολογίας με σκοπό την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων).

(κ) για λάθη που προκλήθηκαν από την χρήση τεχνολογιών που διαφέρουν από αυτές που συστήνει η Διοργανώτρια. Οι συνιστώμενες τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες: Internet browser (Google Chrome, Mozilla κατ’ ελάχιστον έκδοση 23, Opera 20), λειτουργικό σύστημα Windows 2000 τουλάχιστον; Ενεργοποιημένο Java script.

(λ) για  περιπτώσεις που ορισμένα πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να λάβουν μέρος μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές, ελλιπείς, μη ολοκληρωμένες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, σε αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, στην λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, στις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με τους δικαιούμενους της Προσφοράς καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ενέργειας ή άλλες μεταβολές που σχετίζονται με την διεξαγωγή της. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

9.1 Με την εγγραφή στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού

9.2 Οι πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της Ενέργειας - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να λήξει πρόωρα σε περίπτωση περιστατικού Ανωτέρας βίας καθώς και σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της για λόγους εκτός του ελέγχου της.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια η επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων αναφορικά με οτιδήποτε αφορά στην διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας – Ελλάδα.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας αποστέλλονται στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125, Ελλάδα ή μέσω της Πλατφόρμας makemyday.michelin.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 31η Δεκεμβρίου. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η Διοργανώτρια δεν θα λάβει υπ’ όψιν της περαιτέρω παράπονα.

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι Παροχές της προωθητικής ενέργειας που δεν χορηγήθηκαν θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τις διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης του συστήματος ή άλλες απόπειρες , οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 στον Κανονισμό της Ενέργειας

(η «Ενέργεια»)

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Πληροφορίες που αφορούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και στον Εκτελούντα την Επεξεργασία Publicis

Για τους σκοπούς της Ενέργειας, η εταιρεία ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 000312401000 η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 151 25, θα ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της πλατφόρμας και σε σχέση με την Ενέργεια (στο εξής ‘Υπεύθυνη Επεξεργασίας’),

Μέσω της Publicis «MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Εκτελών την Επεξεργασία”)

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της Ενέργειας

 Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της Ενέργειας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση (αναφορικά με τους νικητές)
 • Άδεια ταξί (αναφορικά με τους οδηγούς ταξί)

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ως χρήστη στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα εισαχθούν αυτομάτως με την εγγραφή στην Ενέργεια.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τύχουν επεξεργασίας:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας

(β) για την ανάδειξη και την επικύρωση των νικητών

(γ) την απονομή των επάθλων και την εκπλήρωση των οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Την προώθηση των δραστηριοτήτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας (marketing)

4. Νόμιμη βάση

Αναφορικά με την διαχείριση της Ενέργειας η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης (ο παρών Κανονισμός) στην οποία οι συμμετέχοντες είναι συμβαλλόμενα μέρη και η προώθηση των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Υπεύθυνη Επεξεργασίας. H χρήση των δεδομένων για σκοπούς marketing υπόκειται στην πολιτική προσωπικών δεδομένων της Πλατφόρμας  https://makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διατηρεί τα δεδομένα εντός της Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα έχει την δνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου Michelin καθώς και στους αντισυμβαλλόμενούς της που εμπλέκονται στην Ενέργεια.

Εάν η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ η διαβίβαση θα βασιστεί στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες του Ομίλου Michelin και στην περίπτωση διαβίβασης εκτός του Ομίλου Michelin στην σύναψη συμβάσεων με τρίτα μέρη που εμπεριέχουν τυποποιημένες Ευρωπαϊκές ρήτρες.

6. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στους οποίους δεν χορηγήθηκε η Παροχή θα διατηρούνται για 90 ημέρες μετά τη λήξη της Ενέργειας.

Σε περίπτωση λειτουργιών marketing τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν έως την ανάκληση της συγκατάθεσής τους ή για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας επαφής.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στους οποίους χορηγήθηκε η Παροχή θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον οικονομικό και λογιστικό τομέα δηλαδή δέκα (10) από το πέρας του οικονομικού έτους εντός του οποίου έγινε η καταβολή του φόρου επί της Παροχής.

Μετά την λήξη της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διαγράψει/καταστρέψει τα δεδομένα αυτά από την επεξεργασία επιβάλλοντας παρόμοιες υποχρεώσεις και στον/στους Εκτελούντα/Εκτελούντες την Επεξεργασία.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διασφαλίζει στους συμμετέχοντες τα ακόλουθα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας:

Το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για επεξεργασία οποτεδήποτε χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διεξήχθη βάσει της χορηγηθείσας συγκατάθεσης και πριν την ανάκλησή της,

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
 • Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα εναντίωσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο
 • Το δικαίωμα στην φορητότητα
 • Το δικαίωμα προσφυγής στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθυνόμενοι στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, Αθήνα Ελλάδα ή με

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Εάν οποιοσδήποτε συμμετέχων πιστεύει ότι τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παραβιάζονται μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και περαιτέρω να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

8. Προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών

Δεδομένου ότι μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια, προσωπικά δεδομένα παιδιών δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθήκευσης. Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την επεξεργασία λάβουν προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν/ καταστραφούν αυτομάτως από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας της Υπεύθυνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας γνωστοποιήσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα διαγράψει/ καταστρέψει τα δεδομένα αυτά από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας.

9. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις στον Εκτελούντα την επεξεργασία.

Όταν αξιολογείται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας θα ληφθούν υπ’ όψιν, ειδικά,  οι κίνδυνοι που τίθενται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προκαλείται, ειδικότερα, τυχαία ή παράνομα από μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση δημοσιοποίηση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας.

Με την συμμετοχή στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην παροχή προσωπικών δεδομένων στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή/και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτής της Ενέργειας προκειμένου να συμπεριλάβουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων της Υπεύθυνης Επεξεργασίας την οποία διαχειρίζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία για την συμμετοχή στην Ενέργεια, για την χορήγηση της Παροχής. 

10. Τροποποιήσεις στην πολιτική διαχείρισης δεδομένων.

Η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν Παράρτημα του Κανονισμού κατά τη διάρκεια της Ενέργειας μόνον εφόσον ληφθούν επαρκέστερα μέτρα για την προστασία και τη ασφάλεια των υποκειμένων των δεδομένων και χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους τροποποίηση θα δημοσιευτεί στο website της Υπεύθυνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία και θα γνωστοποιηθεί στους Συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για τον Κανονισμό.

Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας 2022

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –

(‘ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ’)

Που διοργανώνει η ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Β.Ε.

(Διάρκεια: 17η Ιανουαρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2022)

ΈΚΔΟΣΗ 29/04/2022 – Περιλαμβάνει τροποποίηση του όρου 6.1 αναφορικά με το όριο αξίας αγορών ως προϋπόθεση συμμετοχής

Άρθρο 1 – Διοργανωτής

  1. Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 312401000 , εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή «MICHELIN») διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με τίτλο “ ΑΓΟΡΑΣΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ” (στο εξής καλούμενη ‘Ενέργεια’).
  2. Η Ενέργεια διοργανώνεται μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr (στο εξής η «Πλατφόρμα») με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Publicis”).
  3. Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).
  4. Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους παρόντες Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να τηρεί και να συμμορφώνεται.

Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

 

Άρθρο 2 – Διάρκεια και τόπος της Προωθητικής Ενέργειας

2.1.        Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2 Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει την 17η Ιανουαρίου και λήγει την  31η  Δεκεμβρίου 2022. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3 H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν την στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω της Πλατφόρμας  makemyday.michelin.gr.

 

Άρθρο 3 – Προϊόντα Συμμετοχής

3.1 Η Ενέργεια αφορά μόνο τις αγορές των ακόλουθων προϊόντων που διατίθενται από την Διοργανώτρια στην Ελληνική αγορά μέσω μεταπωλητών (στο εξής «Προϊόντα Συμμετοχής»):

- Καινούρια ελαστικά Michelin καλοκαιρινά και all season για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγάκια και 4X4s - MICHELIN ENERGY E-V, ENERGY SAVER, ENERGY SAVER +, PILOT EXALTO PE2, PILOT PRIMACY, PILOT SPORT 3, PILOT SPORT 4, PILOT SPORT 4S, PILOT SPORT 4 SUV, PILOT SPORTCUP2, PILOT SPORT PS2, PILOT SPORT A/S PLUS , PILOT SUPER SPORT, EPRIMACY, PRIMACY 3, PRIMACY 4, PRIMACY HP, PRIMACY MXM4, LATITUDE CROSS, LATITUDE SPORT, LATITUDE SPORT3, LATITUDE TOUR HP, 4X4 O/R XZL, 4X4 DIAMARIS, CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE+, CROSSCLIMATE SUV, CROSSCLIMATE 2, AGILIS CAMPING, AGILIS CROSSCLIMATE, AGILIS+, AGILIS 3, AGILIS 51, XC4S, MICHELIN ALPIN 6, ALPIN 5, ALPIN 4, ALPIN A3, PILOT ALPIN 5, PILOT ALPIN 5 SUV, ALPIN A4, PILOT ALPIN PA4, LATITUDE ALPIN, LATITUDE ALPIN LA2, PILOT SPORT A/S PLUS, PREMIER LTX, PRIMACY MXM4, AGILIS ALPIN, AGILIS 51 SNOW-ICE.

Μετά το τέλος της Ενέργειας τα Προϊόντα Συμμετοχής χάνουν την ιδιότητά τους αυτή και η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιοδήποτε τρίτου και εν γένει του κοινού, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθεί η εντύπωση σχετικά με ότι η Ενέργεια διαρκεί ακόμη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

3.2 Τα Προϊόντα Συμμετοχής είναι διαθέσιμα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το απόθεμα.

 

Άρθρο 4 –Γνωστοποίηση των Όρων

4.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

4.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

 

Άρθρο 5 – Δικαίωμα συμμετοχής

5.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και η ενεργοποίηση της παροχής WARRANTY PLUS που παρέχεται από την MICHELIN μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η παροχή WARRANTY PLUS ενεργοποιείται μόνον εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν προμηθευτεί ελαστικά από τους μεταπωλητές  που είναι Επιλέξιμοι για την ενέργεια αυτή και προσδιορίζονται στο Παράρτημα 2.

5.2 Δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

5.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια και στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

 

Άρθρο 6 – Μηχανισμός Ενέργειας

6.1. Προϋποθέσεις έγκυρης εγγραφής για την συμμετοχή:

(α) Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι:

- Πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του όρου 5 ανωτέρω

- έχουν ολοκληρώσει, με ένα παραστατκό (τιμολόγιο/ απόδειξη) την αγορά ενός (1) σέτ τεσσάρων (4) Προϊόντων Συμμετοχής αξίας άνω των πεντακοσίων πενήντα (550,00) EUR. Αγορές τεσσάρων (4) Προϊόντων Συμμετοχής από την ίδια σειρά/ γκάμα το πολύ δύο (2) διαφορετικών διαστάσεων μπορούν επίσης να τύχουν συμμετοχής στην Ενέργεια. Η αγορά πρέπει να έχει γίνει από έναν από τους μεταπωλητές που συμμετέχουν στην Ενέργεια, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2 και

- καταχωρούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το αργότερο, το παραστατικό της αγοράς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους μέσω της Πλατφόρμας makemyday.michelin.gr.  Σε περίπτωση που συμμετέχων προμηθευτεί αριθμό Προϊόντων Συμμετοχής πολλαπλάσιο του 4 έχει δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής

(β) Η εγγραφή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται από τον συμμετέχοντα αποκλειστικά εντός της περιόδου που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 2.2. 

(γ) Ο συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και στην ενέργεια WARRANTY PLUS και να συμπληρώσει τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

 • Αριθμός ελαστικών
 • Τύπος
 • Διάμετρος ζάντας
 • Μεταπωλητής
 • Ημερομηνία αγοράς
 • Αριθμός απόδειξης αγοράς
 • Απόδειξη αγοράς
 • Έντυπο του προγράμματος Μichelin Εγγύηση Plus*

Ως συμπληρωματική τεκμηρίωση και απόδειξη της αγοράς Προϊόντων Συμμετοχής,  ο συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει ένα αντίγραφο (scan/ φωτογραφία) της απόδειξης/τιμολογίου αγοράς και της σελίδας/ πεδίου του εντύπου Guarantee Plus όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του πωλητή από τον οποίο προμηθεύτηκε τα Ελαστικά Συμμετοχής (όπου επίσης προσδιοζεται το DOT και οι μοναδικοί κωδικοί των τεσσάρων (4) προϊόντων), τα οποία θα υποβάλει στο makemyday.michelin.gr/me-michelin-kerdizeis

(δ) Η προθεσμία για την εγγραφή των Συμμετεχόντων είναι η 31 Δεκεμβρίου 2022 (έως το τέλος της ημέρας).

(ε) Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε εγγραφές έγιναν μετά τις προθεσμίες που τίθενται στο παρόν άρθρο.

(στ) Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μόνο για τους μεταπωλητές των προϊόντων Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια σύμφωνα με το Παράρτημα 2.

6.2 Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

(α) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής με την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών, ο συμμετέχων θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του με το οποίο θα ενημερώνεται ότι οι πληροφορίες που έστειλε διασταυρώνονται και τίθενται υπό επεξεργασία. Ο συμμετέχων θα ενημερωθεί επίσης ότι θα λάβει την τελική επιβεβαίωση ή απόρριψη/ακύρωση εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών  από την ημερομηνία καταχώρησης.

(β) Το αποδεικτικό αγοράς μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της Ενέργειας από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ανεξαρτήτως του αριθμού των ελαστικών που προσδιορίστηκαν στο αποδεικτικό αγοράς.

(γ) Εφόσον διασταυρωθεί και επικυρωθεί ο συμμετέχων θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης και το κουπόνι επιβράβευσης όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 7.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης ο Συμμετέχων θα ενημερώνεται για τους λόγους ακύρωσης της εγγραφής/ καταχώρησης. Εάν η προθεσμία για την εγγραφή στην Ενέργεια δεν έχει παρέλθει ο Συμμετέχων μπορεί να τροποιήσει/ διορθώσει τις λανθασμένες πληροφορίες ή συνημμένα που υποβλήθηκαν μέσω μιάς νέας εγγραφής υπό τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων. Ως πιθανοί λόγοι ακύρωσης ορίζονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι: πολλαπλές καταχωρήσεις που έγιναν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έλλειψη αποδεικτικού αγοράς, δυσανάγνωστα ή αλλοιωμένα αποδεικτικά αγοράς, αποδεικτικό αγοράς με ημερομηνία εκτός της περιόδου Ενέργειας, αποδεικτικό αγοράς που απεστάλει περισσότερες φορές από το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, αγορά Προϊόντων Συμμετοχής λιγότερων των τεσσάρων (4), καταχώρηση που έχει γίνει για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ελαστικά που αγοράστηκαν δεν ήταν μάρκας Michelin, το αποδεικτικό αγοράς δεν προσδιορίζει το μοντέλο ή το μέγεθος των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς δεν αναφέρει τον αριθμό των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς είναι προσφορά και όχι παραστατικό αγοράς, οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, λανθασμένες, ή οι πληροφορίες καταχώρησης δεν ταυτίζονται με τις πληροφορίες του αποδεικτικού αγοράς, η καταχώρηση πελάτη που δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην Ενέργεια, το απόθεμα των κουπονιών αγοράς PLAISIO που προορίζονται για την Ενέργεια έχει εξαντληθεί, ο μεταπωλητής ελαστικών που δηλώνεται στο αποδεικτικό αγοράς δεν εντάσσεται στον κατάλογο των μεταπωλητών Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια.

(ε) παραστατικά που αναρτήθηκαν και δεν είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με τους παρόντες όρους δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

(στ)       Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την Ενέργεια πληροφορίες ή παραστατικά που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει τους συμμετέχοντες αυτούς.

 

Άρθρο 7 – Παροχές Προωθητικής Ενέργειας

7.1 Οι συμμετέχοντες που πληρούν των παρόντες όρους και η εγγραφή τους επικυρώθηκε θα λάβουν ένα (1) κουπόνι αγορών για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS αξίας σαράντα (40) ευρώ (στο εξής ‘κουπόνι αγοράς PLAISIO αξίας EUR 40’), μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος κουπονιών. Επισημαίνεται ότι τα κουπόνια αγοράς PLAISIO μπορεί να εξαντληθούν πριν την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της Ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για ανανέωση του αποθέματος ή για χορήγηση κουπονιών ακόμα και σε συμμετέχοντες που επιβεβαιώθηκε η εγγραφή τους.

7.2 Τα χαρακτηριστικά των κουπονιών αγορών PLAISIO είναι τα εξής:

(α) το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής υπό τους όρους που υποδεινύονται στο διαδικτυακό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS (www.plaisio.gr).

(β) Τα κουπόνια αγορών PLAISIO δεν εξαργυρώνονται (δηλαδή η αξία δεν μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά). Εάν η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράστηκε με το κουπόνι αγορών PLAISIO είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του κουπονιού, ο  συμμετέχων θα πρέπει να καταβάλει την αξία με άλλο τρόπο πληρωμής (π.χ. σε μετρητά ή με κάρτα).

(γ)  Η αξία του κουπονιού αγορών PLAISIO δεν μεταβάλλεται. Τα χαρακτηριστικά του κουπονιού αγορών PLAISIO είναι τα εξής:

(δ)  Το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο διαδικτυακό κατάστημα του PLAISIO COMPUTERS στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από τις κατηγορίες που είναι διαθέσιμες.

(ε)  Κατά τη χρήση του  κουπονιού  αγορών PLAISIO πρέπει να αναλωθεί το συνολικό ποσό που ενσωματώνεται στο κουπόνι με μία χρήση του κουπονιού. Το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων αξίας μικρότερης της ονομαστικής του αξίας. Εάν η αξία του προϊόντος είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας του κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε, το κουπόνι θα ακυρωθεί ως προς την διαφορά/ υπόλοιπο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αγορές.

(στ) Τα κουπόνια αγορών PLAISIO μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την συνολική ονομαστική τους αξία, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

(ζ) Τα κουπόνια αγορών PLAISIO ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την έκδοσή τους και η διάρκειά τους δεν ανανεώνεται. Κάθε κουπόνι αγορών θα αναγράφει την ημερομηνία λήξης του.

7.3. Η τηλεφωνική γραμμή για την προωθητική Ενέργεια

Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2022  όσοι ενδιαφέρονται μπορούν:

- να καλούν στην τηλεφωνική γραμμή ++30 2152159157 (αστική χρέωση) – προκειμένου να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της γραμμής hotline.

- να επιδιώξουν επικοινωνία μέσω της προσωπικής υπηρεσίας μηνυμάτων που είναι διαθέσιμη μέσω της Πλατφόρμας makemyday.michelin.gr.

7.4. Επικύρωση Παροχής

(α) Η έγκυρη συμμετοχή/εγγραφή των  συμμετεχόντων τους διαρκεί έως ότου το απόθεμα των κουπονιών αγοράς εξαντληθεί.

(β) Η παροχή της Προωθητικής Ενέργειας προς τον συμμετέχοντα προϋποθέτει την εκ μέρους της Διοργανώτριας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

(γ) Κάθε συμμετέχων μπορεί να εγγραφεί στην προωθητική Ενέργεια μόνο μια φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας

(δ) Κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας 40 EUR.

Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι το απόθεμα των κουπονιών αγοράς PLAISIO που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 6 ανωτέρω δεν έχει εξαντληθεί.

7.5. Παραλαβή των Παροχών

To κουπόνι αγορών PLAISIO αποστέλλεται στον συμμετέχοντα που το δικαιούται με το ίδιο μήνυμα που επικυρώνει την συμμετοχή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε από αυτόν (τον Συμμετέχοντα) στην φόρμα εγγραφής.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει το κουπόνι ή την απόρριψη θα αποσταλεί στον συμμετέχοντα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης.

Η ευθύνη για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας της να επικοινωνήσει με κάθε δικαιούμενο της παροχδής συμμετέχοντα  λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email.

7.6 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε  καθυστέρηση στην παράδοση που οφείλεται σε παροχή υπηρεσιών ή προϊοντων τρίτων μερών π.χ. υπηρεσίες ταχυδρομείου κλπ

7.7 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο κατά τον οποίο το PLAISIO εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τους συμμετέχοντες ή για την διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ή των προϊόντων του.

 

Άρθρο. 8 Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλης απόπειρα παραβίασης του συστήματος που μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία της Ενέργειας και την εικόνα της Διοργανώτριας.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προκύψει σε σχέση με κόστη που επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Οποιοδήποτε λάθος στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες ή η ανακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τους δεν επιφέρουν ευθύνη της Διοργανώτριας καθώς αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων.

8.5 Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη

(α) για λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλη Πλατφόρμα  από το makemyday.michelin.gr,

(β)  για online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) για online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες. Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεων  που ενδεχομένως θα είχε, δυνάμει των παρόντων όρων, έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν οι παροχές της προωθητικής ενέργειας  υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο δικαιούμενος της Παροχής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  σε αδυναμία να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα.

(ε) για οποιαδήποτε κόστη επιβαρύνθηκε ο Συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

(στ) για την αδυναμία συμμετέχοντα  να παραλάβει την Παροχή ή  για την αδυναμία αποστολής της εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λανθασμένη.

(ζ) για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στον συμμετέχοντα σε σχέση με την συμμετοχή του στην Ενέργεια και καταλήγουν στα spam/junk, δεδομένου ότι ο συμμετέχων έχει την ευθύνη να ελέγχει αυτούς τους φακέλους.

(η) για τεχνικές αστοχίες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

(θ) για τον αποκλεισμό της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχίας της Πλατφόρμας  που αφορά την διαδικασία παράδοσης της Παροχής.  

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστή, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρησης της τεχνολογίας με σκοπό την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων).

(κ) για λάθη που προκλήθηκαν από την χρήση τεχνολογιών που διαφέρουν από αυτές που συστήνει η Διοργανώτρια. Οι συνιστώμενες τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες: Internet browser (Google Chrome, Mozilla κατ’ ελάχιστον έκδοση 23, Opera 20), λειτουργικό σύστημα Windows 2000 τουλάχιστον; Ενεργοποιημένο Java script.

(λ) για  περιπτώσεις που ορισμένα πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να λάβουν μέρος μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές, ελλιπείς, μη ολοκληρωμένες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, σε αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, στην λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, στις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με τους δικαιούμενους της Προσφοράς καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ενέργειας ή άλλες μεταβολές που σχετίζονται με την διεξαγωγή της. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής.

 

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

9.1 Με την εγγραφή στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

9.2 Οι πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της Ενέργειας - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να λήξει πρόωρα σε περίπτωση περιστατικού Ανωτέρας βίας καθώς και σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της για λόγους εκτός του ελέγχου της.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια η επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

 

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων αναφορικά με οτιδήποτε αφορά στην διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας – Ελλάδα.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας αποστέλλονται στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125, Ελλάδα ή μέσω της Πλατφόρμας makemyday.michelin.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 31η Δεκεμβρίου. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η Διοργανώτρια δεν θα λάβει υπ’ όψιν της περαιτέρω παράπονα.

 

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι Παροχές της προωθητικής ενέργειας που δεν χορηγήθηκαν θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τις διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης του συστήματος ή άλλες απόπειρες , οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 στον Κανονισμό της Ενέργειας

(η «Ενέργεια»)

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

1. Πληροφορίες που αφορούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και στον Εκτελούντα την Επεξεργασία Publicis

Για τους σκοπούς της Ενέργειας, η εταιρεία ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 000312401000 η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 151 25, θα ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της πλατφόρμας και σε σχέση με την Ενέργεια (στο εξής ‘Υπεύθυνη Επεξεργασίας’),

Μέσω της Publicis «MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Εκτελών την Επεξεργασία”)

 

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της Ενέργειας

 Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της Ενέργειας:

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διεύθυνση (αναφορικά με τους νικητές)

Άδεια ταξί (αναφορικά με τους οδηγούς ταξί)

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ως χρήστη στην Πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα εισαχθούν αυτομάτως με την εγγραφή στην Ενέργεια.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τύχουν επεξεργασίας:

για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας

για την ανάδειξη και την επικύρωση των νικητών

την απονομή των επάθλων και την εκπλήρωση των οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Την προώθηση των δραστηριοτήτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας (marketing)

 

4. Νόμιμη βάση

Αναφορικά με την διαχείριση της Ενέργειας η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης (ο παρών Κανονισμός) στην οποία οι συμμετέχοντες είναι συμβαλλόμενα μέρη. H χρήση των δεδομένων για σκοπούς marketing υπόκειται στην πολιτική προσωπικών δεδομένων της Πλατφόρμας  https://makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διατηρεί τα δεδομένα εντός της Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η Υπευθυνη Επεξεργασίας θα έχει την δνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου Michelin καθώς και στους αντισυμβαλλόμενούς της που εμπλέκονται στην Ενέργεια.

Εάν η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ η διαβίβαση θα βασιστεί στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες του Ομίλου Michelin και στην περίπτωση διαβίβασης εκτός του Ομίλου Michelin στην σύναψη συμβάσεων με τρίτα μέρη που εμπεριέχουν τυποποιημένες Ευρωπαϊκές ρήτρες.

 

6. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στους οποίους δεν χορηγήθηκε η Προσφορά  θα διατηρούνται για 90 ημέρες μετά τη λήξη της Ενέργειας.

Σε περίπτωση λειτουργιών marketing τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν έως την ανάκληση της συγκατάθεσής τους ή για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας επαφής.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στους οποίους χορηγήθηκε η Προσφορά  θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον οικονομικό και λογιστικό τομέα δηλαδή δέκα (10) από το πέρας του οικονομικού έτους εντός του οποίου έγινε η καταβολή του φόρου επί της Προσφοράς.

Μετά την λήξη της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διαγράψει/καταστρέψει τα δεδομένα αυτά από την επεξεργασία επιβάλλοντας παρόμοιες υποχρεώσεις και στον/στους Εκτελούντα/Εκτελούντες την Επεξεργασία.

 

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διασφαλίζει στους συμμετέχοντες τα ακόλουθα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας:

 • Το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για επεξεργασία οποτεδήποτε χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διεξήχθη βάσει της χορηγηθείσας συγκατάθεσης και πριν την ανάκλησή της,
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
 • Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα εναντίωσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο
 • Το δικαίωμα στην φορητότητα
 • Το δικαίωμα προσφυγής στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθυνόμενοι στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, Αθήνα Ελλάδα ή με

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Εάν οποιοσδήποτε συμμετέχων πιστεύει ότι τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παραβιάζονται μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και περαιτέρω να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

 

8. Προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών

Δεδομένου ότι μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια, προσωπικά δεδομένα παιδιών δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθήκευσης. Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την επεξεργασία λάβουν προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν/ καταστραφούν αυτομάτως από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας της Υπεύθυνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας γνωστοποιήσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα διαγράψει/ καταστρέψει τα δεδομένα αυτά από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας.

 

9. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις στον Εκτελούντα την επεξεργασία.

Όταν αξιολογείται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας θα ληφθούν υπ’ όψιν, ειδικά,  οι κίνδυνοι που τίθενται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προκαλείται, ειδικότερα, τυχαία ή παράνομα από μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση δμοσιοποίηση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας.

Με την συμμετοχή στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην παροχή προσωπικών δεδομένων στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή/και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτής της Ενέργειας προκειμένου να συμπεριλάβουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων της Υπεύθυνης Επεξεργασίας την οποία διαχειρίζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία για την συμμετοχή στην Ενέργεια, για την χορήγηση της Παροχής.  

 

10. Τροποποιήσεις στην πολιτική διαχείρισης δεδομένων.

Η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν Παράρτημα του Κανονισμού κατά τη διάρκεια της Ενέργειας μόνον εφόσον ληφθούν επαρκέστερα μέτρα για την προστασία και τη ασφάλεια των υποκειμένων των δεδομένων και χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους τροποποίηση θα δημοσιευτεί στο website της Υπεύθυνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία και θα γνωστοποιηθεί στους Συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για τον Κανονισμό.

Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας 2021

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(‘ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ’)

Που διοργανώνει η ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN A.E.

(Διάρκεια: 1η Απριλίου – 1η  Μαίου 2021)

 

Άρθρο 1 – Διοργανωτής

1.1. Την προωθητική ενέργεια με τίτλο “ΜΕ ΝΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ” (στο εξής καλούμενη ‘Ενέργεια’) διοργανώνει η «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με Αρ. ΓΕΜΗ  000312401000 και ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής η «Διοργανώτρια») μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin..gr (στο εξής η «Πλατφόρμα») με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Publicis”).

1.2. Οι Συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνον να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού.

 

Άρθρο 2 – Διάρκεια και τόπος της Προωθητικής Ενέργειας

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 01.04.2021 και θα λήξει στις 01.05.2021.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαιωμα να παύσει πρόωρα άλως να ακυρώσει την Ενέργεια μονομερώς κυρίως για λόγους που αφορούν την στρατηγική, την οργάνωση, τις εναλλακτικές και την προτεραιοποίηση της επιχείρησής της, της προώθησης και των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα επικοινωνείται μέσω της πλατφόρμας.

 

Άρθρο 3 – Προϊόντα Συμμετοχής

3.1 Η Ενέργεια αφορά μόνο τις αγορές των ακόλουθων προϊόντων που διατίθενται από την Διοργανώτρια στην Ελληνική αγορά μέσω διανομέων (στο εξής «Προϊόντα Συμμετοχής»):

- Καινούρια ελαστικά Michelin καλοκαιρινά και all season για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγάκια και 4X4 – EPRIMACY, MICHELIN ENERGY E-V, ENERGY SAVER, ENERGY SAVER +, PILOT EXALTO PE2, PILOT PRIMACY, PILOT SPORT 3, PILOT SPORT 4, PILOT SPORT 4S, PILOT SPORT 4 SUV, PILOT SPORTCUP2, PILOT SPORT PS2, PILOT SPORT A/S PLUS , PILOT SUPER SPORT, PRIMACY 3, PRIMACY 4, PRIMACY HP, PRIMACY MXM4, LATITUDE CROSS, LATITUDE SPORT, LATITUDE SPORT3, LATITUDE TOUR HP, 4X4 O/R XZL, 4X4 DIAMARIS, CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE+, CROSSCLIMATE SUV, AGILIS CAMPING, AGILIS CROSSCLIMATE, AGILIS+, AGILIS 3, AGILIS 51, XC4S.

Μετά το τέλος της Ενέργειας τα Προϊόντα Συμμετοχής χάνουν την ιδιότητά τους αυτή και η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιοδήποτε τρίτου και εν γένει του κοινού, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθεί η εντύπωση σχετικά με ότι η Ενέργεια διαρκεί ακόμη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

3.2 Τα Προϊόντα Συμμετοχής είναι διαθέσιμα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το απόθεμα.

 

Άρθρο 4 – Οι όροι της Ενέργειας

4.1 Οι Όροι που διέπουν την Ενέργεια είναι διαθέσιμοι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, χωρίς χρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

 • ηλεκτρονικά, μέσω του website της Michelin makemyday.michelin.gr
 • με την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος στην διεύθυνση της Διοργανώτριας: Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, Αθήνα Ελλάδα

Η Διοργανώτρια έχει την διακριτική ευχέρεια να γνωστοποιήσει την Ενέργεια στο κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το διαφημιστικό υλικο θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους.

4.2  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τον Κανονισμό. Οποιαδήποτε τρόποποίηση ή συμπλήρωση στους παρόντες όρους θα συμπεριληφθεί σε αυτούς με προσάρτημα και θα επικοινωνηθεί στο κοινό με την δημοσίευσή της στο website της Ενέργειας makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις θα αποκτούν ισχύ μετά από 24 ώρες από την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

 

Άρθρο 5 – Δικαίωμα συμμετοχής

5.1 Οι Συμμετέχοντες πρέπει να έχουν έναν ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr την στιγμη που εγγράφονται στην Ενέργεια.

5.2. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε

(i) φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, ή

(ii) νομικά πρόσωπα ή/ και εγγεγραμμένες ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα (συμπεριλαβανομένων επαγγελματιών οδηγών ταξί – οι οποίοι ενεργούν και ως εγγεγραμμένοι οδηγοί για το συγκεκριμένο όχημα – ή μελών ένος στόλου οχημάτων ταξί).

5.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

 • υπάλληλοι της  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού (δηλαδή παιδιά/γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, ξαδέρφια).
 • υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας και την πώληση προϊόντων Συμμετοχής στην Ενέργεια και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού (δηλαδή τα παιδιά/γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, ξαδέρφια).
 • τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις και οι οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας και τα μέλη της οικογένειας όλων των ανωτέρω (παιδιά, γονείς, αδέλφια, σύζυγοι). Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 • Επιχειρήσεις που πωλούν Προϊόντα Συμμετοχής στην παρούσα Ενέργεια δεν έχουν το δικαίωμα να καταχωρηθούν στην Ενέργεια προκειμένου να λάβουν έπαθλα και δεν έχουν επίσης το δικαίωμα να εγγραφούν για λογαριασμό πελατών τους.

 

Άρθρο 6 – Έπαθλα της Ενέργειας

 • Στο πλαίσιο της Ενέργειας, η Διοργανώτρια θα απονείμει, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 κατωτέρω, τα ακόλουθα έπαθλα έως το απόθεμα των κουπονιών αγοράς να εξαντληθεί. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και της Ενέργειας ως συμμετέχων νοείται το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που θα εγγραφεί στην Ενέργεια σύμφωνα με τους παρόντες όρους προκειμένου να διεκδικήσει ένα έπαθλο, ανεξαρτήτως του φυσικού προσώπου που θα εγγραφεί. Ο συμμετέχων, με την εγγραφή του στην Ενέργεια μπορεί να λάβει:

  - 1 κουπόνι αγορών για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS αξίας EUR 30 (στο εξής ‘κουπόνι αγοράς PLAISIO αξίας EUR 30’), μόνο για την αγορά 4 καινούριων ελαστικών Michelin καλοκαιρινών ή all season από τα Προϊόντα Συμμετοχής με διάμετρο σώτρου από 14 έως και 17 inches, με μία μόνη αγορά και αποδεικτικό αγοράς.

  Ή

  - 1 κουπόνι αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS αξίας EUR 60 (στο εξής ‘κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 60’), μόνο για την αγορά 4 καινούριων ελαστικών Michelin καλοκαιρινών ή all season από τα Προϊόντα Συμμετοχής με διάμετρο σώτρου από 18 έως και 23 inches, με μία μόνη αγορά και αποδεικτικό αγοράς.

  - Όλες οι επιβεβαιωμένες εγγραφές (οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους και έχουν λάβει κουπόνι αγοράς PLAISIO αξίας EUR 30 ή EUR 60 αντίστοιχα) και αφορούν σε αγορά ενός  τουλάχιστον σετ τεσσάρων (4) ελαστικών κατηγορίας ePrimacy θα μπαίνουν αυτομάτως στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Michelin Promotion: Κλήρωση ePrimacy

Οι κληρώσεις των νικήτών και των επιλαχόντων θα λάβουν χώρα στις  12/04/2021, 19/04/21, 26/04/21, 03/05/21 και θα ανακοινωθούν στο makemyday.michelin.gr καθώς και στην επίσημη σελίδα της Michelin στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika).

Το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής υπό τους όρους που υποδεινύονται στο διαδικτυακό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS (www.plasio.gr).

Τα κουπόνια αγορών του καταστήματος PLAISIO δεν εξαργυρώνονται (η αξία δεν μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά). Εάν η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράστηκε με το κουπόνι αγορών PLAISIO είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του κουπονιού, ο  συμμετέχων θα πρέπει να καταβάλει την αξία με άλλο τρόπο πληρωμής (π.χ. σε μετρητά ή με κάρτα). Η αξία του κουπονιού αγορών PLAISIO δεν μεταβάλλεται.

Τα χαρακτηριστικά του κουπονιού αγορών PLAISIO είναι τα εξής:

 • Το κουπόνι αγορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο διαδικτυακό κατάστημα του PLAISIO COMPUTERS στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από τις κατηγορίες που είναι διαθέσιμες.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το κουπόνι αγορών PLAISIO θα πρέπει να αναλωθεί το συνολικό ποσό που ενσωματώνεται στο κουπόνι με μία χρήση του κουπονιού. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι αγορών PLAISIO για την αγορά προϊόντων αξίας μικρότερης της ονομαστικής του αξίας. Εάν η αξία του προϊόντος είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας του κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε, το κουπόνι θα ακυρωθεί ως προς την διαφορά/ υπόλοιπο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αγορές.
 • Τα κουπόνια αγορών PLAISIO μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την συνολική ονομαστική τους αξία, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 • Τα κουπόνια αγορών PLAISIO ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την έκδοσή τους και η διάρκειά τους δεν ανανεώνεται. Κάθε κουπόνι αγορών θα αναγράφει την ημερομηνία λήξης του.

 

Άρθρο 7 – Μηχανισμός Ενέργειας

7.1. Προϋποθέσεις έγκυρης εγγραφής για την συμμετοχή:

Για την έγκυρη εγγραφή για την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Ο Συμμετέχων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ανωτέρω.

(2) Να έχει ολοκληρωθεί η αγορά ενός σέτ τεσσάρων (4) Προϊόντων Συμμετοχής σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Αγορές τεσσάρων (4) Προϊόντων από την ίδια σειρά/ γκάμα το πολύ δύο (2) διαφορετικών διαστάσεων μπορούν επίσης να τύχουν συμμετοχής στην Ενέργεια.

(3) Η εγγραφή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται από τον Συμμετέχοντα αποκλειστικά εντός της περιόδου που αναφέρεται κατωτέρω στο άρθρο 7.2. 

(4) Ο Συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr και να συμπληρώσει τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

Michelin Promotion: Απαιτούμενες πληροφορίες συμμετοχής

Ως συμπληρωματική τεκμηρίωση και απόδειξη της αγοράς Προϊόντων Συμμετοχής,  ο Συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει ένα αντίγραφο (scan/ φωτογραφία) της σελίδας/ πεδίου του εντύπου Guarantee Plus όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του πωλητή από τον οποίο προμηθεύτηκε τα 4 ελαστικά Michelin (όπου επίσης προσδιοζεται το DOT και οι μοναδικοί κωδικοί των τεσσάρων (4) προϊόντων).

(5) Η προθεσμία για την εγγραφή των Συμμετεχόντων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.1. (3) είναι η 15η Μαίου 2021 (έως το τέλος της ημέρας).

(6) Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε εγγραφές έγιναν μετά τις προθεσμίες που τίθενται στο παρόν άρθρο.

(7) Η Διοργανώτρια δεν υπεύθυνη για την ακρίβεια και ορθότητα των απαιτούμενων πληροφοριών που συμπληρώθηκαν στο website και είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση των νικητών και/ή την αποστολή του επάθλου. Εάν οι πληροφορίες που συμπληρώθηκαν στο έντυπο είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, η Διοργανώτρια δεν θα προβεί σε δεύτερη προσπάθεια (π.χ. σε αποστολή δεύτερου μηνύματος) προκειμένου να επικοινωνήσει για την επιβεβαίωση και/ή να παραδώσει το έπαθλο προς τον ίδιο Συμμετέχοντα. Εάν διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αποστολή των επάθλων δηλαδή η διεύθυνση email ή η ταχυδρομική διεύθυνση είναι λανθασμένες, η Διοργανώτρια θα επαναδιανείμει το έπαθλο στον επόμενο Συμμετέχοντα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατάξη εγγραφής/ την σειρά της κλήρωσης.

 (8) Τα κουπόνια αγορών PLASIO θα χορηγηθούν υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 6. Τα έπαθλα θα χορηγηθούν με βάση το διαθέσιμο απόθεμα κατά το χρόνο της λήψης της καταχώρησης από την Διοργανώτρια.  Ως εκ τούτου η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για την περίπτωση που το διαθέσιμο απόθεμα εξαντληθεί κατά το χρόνο που έχει παραληφθεί μια καταχώρηση και σε αυτή την περίπτωση η καταχώρηση αυτή θα ακυρωθεί.

(9) Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μόνο για τους μεταπωλητές των προϊόντων Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια σύμφωνα με το Παράρτημα 2.

 

7.2. Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

(1) Προκειμένου οι Συμμετέχοντες να εγγραφούν στην Ενέργεια, πρέπει να προμηθευτούν τουλάχιστον τέσσερα (4) καινούρια, καλοκαιρινά, ή all season ελαστικά Michelin που περιλαμβάνονται στα Προϊόντα Συμμετοχής μεταξύ 1ης Απριλίου και 1ης Μαίου 2021, με ένα παραστατικό αγοράς από έναν από τους μεταπωλητές που συμμετέχουν στην Ενέργεια, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2, και να καταχωρήσει έως και τις 15 Μαίου 2021 το αργότερο, το παραστατικό της αγοράς μέσω του website makemyday.michelin.gr.  Εάν ο Συμμετέχων προμηθευτεί αριθμό Ποροϊόντων Συμμετοχής πολλαπλάσιο του 4, ο Συμμετέχων θα λάβει μόνο ένα έπαθλο (κουπόνι αγοράς PLAISIO). Για να προσδιοριστεί το κατάλληλο έπαθλο,θα ληφθεί υπόψιν το ελαστικό με την μεγαλύτερη διάμετρο σώτρου.

Επιπλέον, εάν ένας Συμμετέχων προμηθευτεί 4 Προϊόντα Συμμετοχής αλλά διαφορετικής διαμέτρου σώτρου δηλαδή 14-17 inches και 18-23 inches, το αποδεικτικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον 2 Προϊόντα Συμμετοχής με διάμετρο σώτρου μεταξύ από18 και 23 inches προκειμένου να χορηγηθεί το κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 60. 

(2) Οι Συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφόρίες που προσδιορίζονται στο 7.1(3).

(3) Μετά την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών στο website, ο Συμμετέχων θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μύνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του με το οποίο θα ενημερώνεται ότι οι πληροφορίες που έστειλε διασταυρώνονται και τίθενται υπό επεξεργασία. Ο Συμμετέχων θα ενημερωθεί επίσης ότι θα λάβει την τελική επιβεβαίωση ή απόρριψη/ακύρωση εντός 5 εργασίμων ημερών  από την ημερομηνία καταχώρησης.

(4) Ένας Συμμετέχων, όπως προσδιορίζεται στον άρθρο 6, κερδίζει ένα κουπόνι αγορών PLAISIO, εφόσον έχει έγκυρη συμμετοχή, αξίας EUR 30 για αγορές Προϊόντων Συμμετοχής μεταξύ 14 και 17  ιντσών ή ένα κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 60 για αγορές Προϊόντων Συμμετοχής μεταξύ 18 και 23 ιντσών.

Μαζί με το κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 30 ή EUR 60, αντίστοιχα, όλοι οι επιβεβαιωμένοι νικητές που έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) ελαστικών της κατηγορίας ePrimacy μπορούν να διεκδικήσουν ένα από τα τα έπαθλα που περιλαμβάνονται στην Ενέργεια μέσω της συμμετοχής τους στην κλήρωση αυτή.

Ένας Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα έπαθλο στην κλήρωση της Ενέργειας.

(5) Το αποδεικτικό αγοράς μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της Ενέργειας από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ανεξαρτήτως του αριθμού των ελαστικών που προσδιορίστηκαν στο αποδεικτικό αγοράς.

(6) Με το μήνυμα επιβεβαίωσης ο Συμμετέχων θα λάβει επίσης και το κουπόνι αγορών PLAISIO.

(7) Με το μήνυμα απόρριψης, ο Συμμετέχων θα ενημερώνεται για τους λόγους ακύρωσης της εγγραφής/ καταχώρησης. Εάν η προθεσμία για την εγγραφή στην Ενέργεια δεν έχει παρέλθει ο Συμμετέχων μπορεί να τροποιήσει/ διορθώσει τις λανθασμένες πληροφορίες ή συνημμένα που υποβλήθηκαν μέσω μιάς νέας εγγραφής υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στον άρθο 7.1, και έως τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7.1.(4). Ως πιθανοί λόγοι ακύρωσης ορίζονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι: πολλαπλές καταχωρήσεις που έγιναν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έλλεψη αποδεικτικού αγοράς, δυσανάγνωστα ή αλλοιωμένα αποδεικτικά αγοράς, αποδεικτικό αγοράς με ημερομηνία εκτός της περιόδου Ενέργειας, αποδεικτικό αγοράς που απεστάλει περισσότερες φορές από το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, αγορά Προϊόντων Συμμετοχής λιγότερων των τεσσάρων (4), καταχώρηση που έχει γίνει για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ελαστικά που αγοράστηκαν δεν ήταν μάρκας Michelin, το αποδεικτικό αγοράς εν προσδιορίζει το μοντέλο ή το μέγεθος των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς δεν αναφέρει τον αριθμό των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς είναι προσφορά και όχι παραστατικό αγοράς, οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, λανθασμένες, ή οι πληροφορίες καταχώρησης δεν ταυτίζονται με τις πληροφορίες του αποδεικτικού αγοράς, η καταχώρηση πελάτη που δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην Ενέργεια, το απόθεμα των κουπονιών αγοράς PLAISIO που προορίζονται για την Ενέργεια έχει εξαντληθεί, ο μεταπωλητής ελαστικών που δηλώνεται στο αποδεικτικό αγοράς δεν εντάσσεται στον κατάλογο των μεταπωλητών Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια.

(8) Αρχεία που δεν είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με τους παρόντες όρους δεν θα λαμβάνονται υπ’ οψιν και δεν θα δημοσιεύονται. Περαιτέρω, υλικό που μετά την δημοσίευσή του κριθεί ότι παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία θα διαγράφεται από το το website της Ενέργειας, δηλαδή υλικό που θα κριθεί παράνομο, επικίνδυνο, κακόβουλο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή χυδαίο, ρατσιστικό ή ξενοφοβικό υλικό, υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαίωματα ή υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ότι παροτρύνει σε εγκληματικές ή παράνομες εν γένει ενέργειες.

(9) Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενδεχόμενη χρήση από οποιονδήποτε τρίτο των πληροφοριών που αναρτώνται από τους Συμμετέχοντες στην Ενέργεια ή που διατίθενται από αυτούς μέσω email στα πεδία που έχουν προσδιοριστεί για αυτό το σκοπό στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(10) Επίσης, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για τις πληροφορίες που υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(11) Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων, και πληροφοριών που αναρτώνται ή εισάγονται στον ιστότοπο ή υποβάλλονται προς άλλα μέλη.

(12) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου προκειμένου να υποκινήσουν την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς της υποστήριξης παράνομης δραστηριότητας.

(13) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την Ενέργεια το υλικό που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει τους συμμετέχοντες αυτούς.

7.3. Η τηλεφωνική γραμμή για την προωθητική Ενέργεια

Από 1η Απριλίου – 1η  Μαίου 2021 όσοι ενδιαφέρονται μπορούν:

-  να καλούν στην τηλεφωνική γραμμη ++30 2152159157 (αστική χρέωση) – προκειμένου να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της γραμμής hotline,

- να επιδιώξουν επικοινωνία μέσω της προσωπικής υπηρεσίας μηνυμάτων που είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr.

7.4. Επικύρωση νικητών

Οι συμμετέχοντες που θα συμμορφωθούν με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7.1 και 7.2 ανωτέρω θα ορίζονται νικητές σε συνέχεια της διαδικασίας επικύρωσης κατωτέρω. Οι νικητές θα επικυρώνονται έως ότου το απόθεμα των κουπονιών αγοράς εξαντληθεί. Ως εκ τούτου προκειμένου ένας Συμμετέχων να επικυρωθεί ως νικητής στην Ενέργεια, απαιτείται η εκπλήρωση όλων των ακολούθων προϋποθέσεων:

(1) Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να εγγραφεί στην Ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ανωτέρω.

(2) Προκειμένου να επικυρωθεί ως νικητής ένας συμμετέχων πρέπει η Διοργανώτρια να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό, προκειμένου να του χορηγήσει το έπαθλο.

(3) Ένας συμμετέχων μπορεί να εγγραφεί στην προωθητική Ενέργεια μόνο μια φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας και μόνο με την αγορά τεσσάρων (4) Ελαστικών Συμμετοχής.

(4) Ένας Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας 30 EUR ή αξίας 60 EUR για την αγορά των αντίστοιχων Προϊόντων Συμμετοχής όπως προβλέπεται στο παρόν.

(5) Η εγγραφή στην Ενέργεια πρέπει να ολοκληρώνεται σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζονται ανωτέρω στα άρθρα 7.1 και 7.2 ανωτέρω.

6) Συμμόρφωση με τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής που ορίζονται στο άρθρο 7.1(5) και 7.1(6) ανωτέρω.

(7) Η επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες που ανακηρύχθηκαν νικητές θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7.2.

(8) Το απόθεμα των Κουπονιών Αγοράς PLAISIO που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 6 ανωτέρω δεν έχει εξαντληθεί.

(10) Στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 , η Publicis θα διοργανώσει και θα διεξάγει σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοργανώτριας κληρώσεις. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει τις κληρώσεις για μεταγενέστερη ημερομηνία μέσω μίας δημόσιας ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr. Η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας θα διασφαλισεί με την παρουσία τριών εκπροσώπων της Publicis και ενός συμβολαιογράφου που θα οριστεί από την Διοργανώτρια.

(11) Σε συνέχεια της κλήρωσης για το κάθε εβδομαδιαίο έπαθλο, θα αναδειχούν ένας (1) νικήτής και ένας (1) επιλαχών.

(12) Οι νικητές που θα αναδειχθούν από τις κληρώσεις και θα πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής που αναφέρονται ανωτέρω θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην Ενέργεια/ στην Πλατφόρμα, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία που διεξήχθη η κλήρωση προκειμένου να επιβεβαιωθεί και να επικυρωθεί ο νικητής και η διαδικασία απονομής του επάθλου. Εάν ο νικητής δεν ανταποκριθεί στο τηλεφώνημα ή στο μήνυμα εντός 24 ωρών από την αρχιή απόπειρα επικοινωνίας (π.χ. δεν προβεί σε επικύρωση των προσωπικών δεδομένων) ο νικητής θα ακυρωθεί και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει, με την ίδια διαδικασία, με τον πρώτο επιλαχόντα με βάση την σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση (first out, first contacted).

7.5. Παραλαβή των Επάθλων

Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email εάν έχει επικυρωθεί η συμμετοχή τους ή όχι. Εάν δεν έχει επικυρωθεί η συμμετοχή τους θα τους γνωστοποιηθούν οι λόγοι απόρριψης. To κουπόνι αγορών θα αποσταλεί μέσω του ίδιου μηνύματος επικύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε από τον Συμμετέχοντα στην φορμα εγγραφής, εφόσον είναι ορθό και πλήρες.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει το κουπόνι ή την απόρριψη θα αποσταλεί στον Συμμετέχοντα εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης.

Το έπαθλο που θα αναδειχθεί από τις κληρώσεις θα αποδοθεί στον Συμμετέχοντα εντός  10 εργασίμων ημερών από την επικύρωση του νικητή.

Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα προσωπικά δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 7.1 που παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη στην τελευταία καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας της να επικοινωνήσει με Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε  νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email.

7.6 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδηποτε καθυστερήσεις στην παράδοση που οφείλονται σε παροχή υπηρεσιών ή προϊοντων τρίτων μερών π.χ. υπηρεσίες ταχυδομείου κλπ

7.7 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο κατά τον οποίο το PLAISIO εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τους Συμμετέχοντες ή για την διαθεσιμότητα της παλτφόρμας ή των προϊόντων του.

Άρθρο. 8 – Φόροι και τέλη

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να υπολογίσει και να πληρώσει τους οφειλόμενους φόρους για τα έσοδα που περιλαμβάνονται στα Έπαθλα στους νικητές Ελληνικής υπηκοότητας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα οι οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους τους νικητές.

Άρθρο 9 – Περιορισμός Ευθύνης

9.1. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα που μπορούν να βλάψουν την αξιοπιστία της Ενέργειας και την εικόνα της Διοργανώτριας. Η Michelin ως Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα να ταυτοποιήσει δειγματοληπτικα τους Συμμετέχοντες ζητώντας το αντίγραφο της ταυτότητάς τους. Τα στοιχεία που θα παρασχεθούν με το αντιγραφο ταυτότητας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό της συγκεκριμένης ταυτοποίησης και την επικύρωση της εγγραφής και μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών θα καταστρέφονται. Το αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας που θα προωθηθεί πρέπει φέρει τον προσωπικό αριθμό, τη σειρά και τον αριθμό αλλοιώμένα, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για την ταυτόποίηση. Περαιτέρω, προκειμένου να επικυρωθεί μία συμμετοχή η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει μία ευκρινή φωτογραφία των ελαστικών που αγοράστηκαν, τοποθετημενα στο όχημα. Και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με το αίτημα εντός 5 ημερών από την ημέρα που το έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ ηαδυναμία επιβεβαίωσης των καταχωρηθέντων στοιχείων επιφέρει την ακύρωση της καταχώρησης του Συμμετέχοντα στην Ενέργεια.

9.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που επιβαρύνθηκε ο Συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

9.3 Σε περίπτωση διαμάχης αναφορικά με την εγκυρότητα μιας συμμετοχής στο πλαίσιο της Ενέργειας η απόφαση της επιτροπής που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας είναι οριστική.

9.3.Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

 1. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr, το οποίο θα οδηγήσει την Διοργανώτρια να μην λαμβάνει πληροφορίες.
 2. online εγγραφές που γίνονται εκτός της προαναφερθείσας διάρκειας της Ενέργειας.
 3. online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 7.1.
 4. Οποιοδήποτε λάθος στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες ή η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας επιφέρουν ευθύνη της Διοργανώτριας καθώς αποτελούν αποκλειστική αυθύνη των Συμμετεχόντων. Ακολούθως, δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση σε περίπτωση Συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε αδυναμία εγγραφής στην Ενέργεια λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.
 5. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη εάν ένας νικητής είναι αδύνατον να παραλάβει το Έπαθλό του.
 6. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για την αδυναμία αποστολής του Επάθλου εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λανθασμένη.
 7. Παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την αποστολή τους δεν θα λαμβάνονται υπόψιν από την Διοργανώτρια.
 8. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στον Συμμετέχοντα σε σχέση με την συμμετοχή του στην Ενέργεια και καταλήγουν στα spam/junk δεδομένου ότι ο Συμμετέχων έχει την ευθύνη να ελέγχει αυτούς τους φακέλλους.
 9. Τεχνικές αστοχίες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.
 10. Ο αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχίες του μηχανισμού του website που αφορούν την διαδικασία απονομής Επάθλων.
 11. Λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστή, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρησης της τεχνολογίας με σκοπό την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων).
 12. Λάθη που προκλήθηκαν από την χρήση τεχνολογιών που διαφέρουν από αυτές που συστήνει η Διοργανώτρια. Οι συνιστώμενες τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες: Internet browser (Google Chrome, Mozilla κατ’ ελάχιστον έκδοση 23, Opera 20), λειτουργικό σύστημα Windows 2000 τουλάχιστον; Ενεργοποιημένο Java script.
 13. Στις περιπτώσεις που ορισμένα πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να λάβουν μέρος μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας .

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές, ελλιπείς, μη ολοκληρωμένες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, σε αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, στην λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, στις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο.

Οι συνθήκες αυτές μπορεί επίσης να οφείλονται: σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους. Αυτές οι συνθήκες επίσης μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια όσον αφορά τους νικητές καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ενέργειας ή άλλες μεταβολές που σχετίζονται με την διεξαγωγή της. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής.

 

Άρθρο. 10 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

10.1 Με την εγγραφή στην Ενέργεια οι Συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

10.2 Οι πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 11 – Λήξη/ Διακοπή της Ενέργειας - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να λήξει πρόωρα σε περίπτωση περιστατικού Ανωτέρας βίας καθώς και σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της για λόγους εκτός του ελέγχου της.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια η επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

 

Άρθρο 12 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων αναφορικά με οτιδήποτε αφορά στην διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας – Ελλάδα.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα ή μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 15η Μαίου. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η Διοργανώτρια δεν θα λάβει υπ’ όψιν της περαιτέρω παράπονα.

Άρθρο 13 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης του συστήματος ή άλλες απόπειρες , οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 στον Κανονισμό της Ενέργειας

(η «Ενέργεια»)

Πληροφορίες σχετκά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Πληροφορίες που αφορούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και στον Εκτελούντα την Επεξεργασία Publicis

Για τους σκοπούς της Ενέργειας, η ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. μια εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου κάτοχο ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καταχωρημένη στο ΓΕΜ με αρ. 000312401000 η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, θα ενεργεί ως ως υπεύθυνη επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της πλατφόρμας και σε σχέση με την Ενέργεια (στο εξής ‘Υπεύθυνη Επεξεργασίας’),

Μέσω της Publicis «MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Εκτελών την Επεξεργασία”)

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της Ενέργειας

  Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της Ενέργειας:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Διεύθυνση email
 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
 4. Διεύθυνση (αναφορικά με τους νικητές)
 5. Άδεια ταξί (αναφορικά με τους οδηγούς ταξί)

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ως χρήστη στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα εισαχθούν αυτομάτως με την εγγραφή στην Ενέργεια.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της πλατφόρμας  https://makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας

 1. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τύχουν εοεξεργασίας:

 2. για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας
 3. για την ανάδειξη και την επικύρωση των νικητών
 4. την απονομή των επάθλων και την εκπλήρωση των οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας
 5. Την προώθηση των δραστηριοτήτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας (marketing)

 

4. Νόμιμη βάση

Αναφορικά με την διαχείριση της Ενέργειας η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης (ο παρών Κανονισμός) στην οποία οι Συμμετέχοντες είναι συμβαλλόμενα μέρη. H χρήση των δεδομένων για σκοπούς marketing υπόκειται στην πολιτική προσωπικών δεδομένων της Πλατφόρμας  https://makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διατηρεί τα δεδομένα εντός της Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η Υπευθυνη Επεξεργασίας θα έχει την δνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου Michelin καθώς και στους αντισυμβαλλόμενούς της που εμπλέκονται στην Ενέργεια.

Εάν η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ η διαβίβαση θα βασιστεί στου Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες του Ομίλου Michelin και στην περίπτωση διαβίβασης εκτός του Ομίλου Michelin στην σύναψη συμβάσεων με τρίτα μέρη που εμπεριέχουν τυποποιημένες Ευρωπαϊκές ρήτρες.

 

6. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που δεν ανακηρύσσονται νικητές θα διατηρούνται για 90 ημέρες μετά τη λήξη της Ενέργειας.

Σε περίπτωση λειτουργιών marketing τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν έως την ανάκληση της συγκατάθεσής τους ή για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας επαφής.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον οικονομικό και λογιστικό τομέα δηλαδή δέκα (10) από το πέρας του οικονομικού έτους εντός του οποίου έγινε η καταβολή του φόρου επί του επάθλου.

Μετά την λήξη της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διαγράψει/καταστρέψει τα δεδομένα αυτά από την επεξεργασία επιβάλλοντας παρόμοιες υποχρεώσεις και στον/στους Εκτελούντα/Εκτελούντες την Επεξεργασία.

 

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διασαλίζει στους Συμμετέχοντες τα ακόλουθα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας:

 1. Το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για επεξεργασία οποτεδήποτε χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διεξήχθη βάσει της χορηγηθείσας συγκατάθεσης καπι πριν την ανάκλησή της,
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
 3. Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων
 4. Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
 5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 6. Το δικαίωμα εναντίωσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο
 7. Το δικαίωμα στην φορητότητα
 8. Το δικαίωμα προσφυγής στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθυνόμενοι στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε..

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα Ελλάδα ή με

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Εάν οποιοδήποτε Συμμετέχων πιστεύει ότι τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παραβιάζονται μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και περαιτέρω να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

8. Προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών

Δεδομένου ότι μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια, προσωπικά δεδομενα παιδιών δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθήκευσης. Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την επεξεργασία λάβουν προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν/ καταστραφούν αυτομάτως από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας της Υπευθυνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας γνωστοποιήσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα διαγράψει/ καταστρέψειτα δεδομένα αυτά από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας.

9. Ασφάλεια Προσωπκών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις στον Εκτελούντα την επεξεργασία.

Όταν αξιολογείται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας θα ληφθούν υπ’ όψιν, ειδικά,  οι κίνδυνοι που τίθενται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προκαλείται, ειδικότερα, τυχαία ή παράνομα από μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση δμοσιοποίηση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας.

Με την συμμετοχή στην Ενέργεια, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν στην παροχή προσωπικών δεδομένων στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή/και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτής της Ενέργειας προκειμένου να συμπεριλάβουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων της Υπευθύνης Επεξεργασίας την οποία διαχειρίζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία για την συμμετοχή στην Ενέργεια, για την ανακήρυξη και την επικύρωση του νικητή και την παράδοση και παραλαβή του επάθλου.

10. Τροποποιήσεις στην πολιτική διαχείρισης δεδομένων.

Η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν Παράρτημα του Κανονισμού κατά τη διάρκεια της Ενέργειας μόνον εφόσον ληφθούν επαρκέστερα μέτρα για την προστασία και τη ασφάλεια των υποκειμένων των δεδομένων και χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους τροποποίηση θα δημοσιευτεί στο website της Υπευθύνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία και θα γνωστοποιηθεί στους Συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για τον Κανονισμό.

Michelin Promotion: Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion: Αναζήτησε τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion: Βρες τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion: Μάθε τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion: Δες τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion: Εντόπισε τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας 2020

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(‘ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ’)

Που διοργανώνει η ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN A.E.

(Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου - 30  Νοεμβρίου2020)

 

Άρθρο 1 – Διοργανωτής

1.1 Την προωθητική ενέργεια με τίτλο “ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ MICHELIN; ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΔΙΠΛΑ” (στο εξής καλούμενη ‘Ενέργεια’) διοργανώνει η «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με Αρ. ΓΕΜΗ  000312401000 και ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής η «Διοργανώτρια») μέσω της πλατφόρμας makemyday.gr (στο εξής η «Πλατφόρμα») με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας MMS Communications ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Διαφημιστική Ετταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Publicis”).

1.2 Οι Συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνον να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσις του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 2 – Διάρκεια και τόπος της Προωθητικής Ενέργειας

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 01.11.2020 και θα λήξει στις 30.11.2020.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαιωμα να παύσει πρόωρα άλως να ακυρώσει την Ενέργεια μονομερώς κυρίως για λόγους που αφορούν την στρατιγική, την οργάνωση, τις εναλλακτικές και την προτεραιοποίηση την επιχείρησής τη, της προώθησης και των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα επικοινωνείται μέσω της πλατφόρμας.

Άρθρο 3 – Προϊόντα Συμμετοχής

3.1. Η Ενέργεια αφορά μόνο τις αγορές των ακόλουθων προϊόντων που διατίθενται από την Διοργανώτρια στην Ελληνική αγορά μέσω διανομέων (στο εξής «Προϊόντα Συμμετοχής»):

- Καινούρια ελαστικά Michelin καλοκαιρινά, χειμερινά και all season για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγάκια και 4X4 - MICHELIN ENERGY E-V, ENERGY SAVER, ENERGY SAVER +, PILOT EXALTO PE2, PILOT PRIMACY, PILOT SPORT 3, PILOT SPORT 4, PILOT SPORT 4S, PILOT SPORT 4 SUV, PILOT SPORTCUP2, PILOT SPORT PS2, PILOT SPORT A/S PLUS , PILOT SUPER SPORT, PRIMACY 3, PRIMACY 4, PRIMACY HP, PRIMACY MXM4, LATITUDE CROSS, LATITUDE SPORT, LATITUDE SPORT3, LATITUDE TOUR HP, 4X4 O/R XZL, 4X4 DIAMARIS, CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE+, CROSSCLIMATE SUV, AGILIS CAMPING, AGILIS CROSSCLIMATE, AGILIS+, AGILIS 3, AGILIS 51, XC4S, MICHELIN ALPIN 6, ALPIN 5, ALPIN 4, ALPIN A3, PILOT ALPIN 5, PILOT ALPIN 5 SUV, ALPIN A4, PILOT ALPIN PA4, LATITUDE ALPIN, LATITUDE ALPIN LA2, PILOT SPORT A/S PLUS, PREMIER LTX, PRIMACY MXM4, AGILIS ALPIN, AGILIS 51 SNOW-ICE.

Μετά το τέλος της Ενέργειας τα Προϊόντα Συμμετοχής χάνουν την ιδιότητά τους αυτή και η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιοδήποτε τρίτου και εν γένει του κοινού, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθεί η εντύπωση σχετικά με ότι η Ενέργεια διαρκεί ακόμη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

3.2. Τα Προϊόντα Συμμετοχής είναι διαθέσιμα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το απόθεμα.

Άρθρο 4 – Οι όροι της Ενέργειας

4.1. Οι Όροι που διέπουν την Ενέργεια είναι διαθέσιμοι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, χωρίς χρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

 • ηλεκτρονικά, μέσω του website της Michelin makemyday.michelin.gr
 • με την αποστολή σχετικού εγγράφου αιτήματος στην διεύθυνση της Διοργανώτριας: Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, Αθήνα Ελλάδα

Η Διοργανώτρια έχει την διακριτική ευχέρεια να γνωστοποιήσει την Ενέργεια στο κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το διαφημιστικό υλικο θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους.

4.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τον Κανονισμό. Οποιαδήποτε τρόποποίηση ή συμπλήρωση στους παρόντες όρους θα συμπεριληφθεί σε αυτούς με προσάρτημα και θα επικοινωνηθεί στο κοινό με την δημοσίευσή της στο website της Ενέργειας makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις θα αποκτούν ισχύ μετά από 24 ώρες από την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 5 – Δικαίωμα συμμετοχής

5.1. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να έχουν έναν ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr την στιγμη που εγγράφονται στην Ενέργεια.

5.2. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε

(i)φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, ή

(ii)νομικά πρόσωπα ή/ και εγγεγραμμένες ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα (συμπεριλαβανομένων επαγγελματιών οδηγών ταξί – οι οποίοι ενεργούν και ως εγγεγραμμένοι οδηγοί για το συγκεκριμένο όχημα – ή μελών ένος στόλου οχημάτων ταξί).

5.3. Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

 • υπάλληλοι της  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού (δηλαδή παιδιά/γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, ξαδέρφια).
 • υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας και την πώληση Προϊόντων Συμμετοχής στην Ενέργεια και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού (δηλαδή τα παιδιά/γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, ξαδέρφια).
 • τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις και οι οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας και τα μέλη της οικογένειας όλων των ανωτέρω (παιδιά, γονείς, αδέλφια, σύζυγοι). Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 • Επιχειρήσεις που πωλούν Προϊόντα Συμμετοχής στην παρούσα Ενέργεια δεν έχουν το δικαίωμα να καταχωρηθούν στην Ενέργεια προκειμένου να λάβουν έπαθλα και δεν έχουν επίσης το δικαίωμα να εγγραφούν για λογαριασμό πελατών τους.

Άρθρο 6 – Έπαθλα της Ενέργειας

Στο πλαίσιο της Ενέργειας, η Διοργανώτρια θα απονείμει, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 κατωτέρω, τα ακόλουθα έπαθλα έως το απόθεμα των κουπονιών αγοράς να εξαντληθεί. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και της Ενέργειας ως συμμεχων νοείται το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που θα θα εγγραφεί στην Ενέργεια σύμφωνα με τους παρόντες όρους προκειμένου να διεκδικήσει ένα έπαθλο, ανεξαρτήτως του φυσικού προσώπου που θα εγγραφεί. Ο συμμετέχων, με την εγγραφή του στην Ενέργεια μπορεί να λάβει:

- 1 κουπόνι αγορών για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS αξίας EUR 20 (στο εξής ‘κουπόνι αγοράς PLAISIO αξίας EUR 20’), μόνο για την αγορά 4 καινούριων ελαστικών Michelin καλοκαιρινών, χειμερινών ή all season (από τα Προϊόντα Συμμετοχής) με διάμετρο σώτρου από 14 έως και 17 inches, με μία μόνη αγορά και αποδεικτικό αγοράς.

Ή

- 1 κουπόνι αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS αξίας EUR 50 (στο εξής ‘κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 50’), μόνο για την αγορά 4 καινούριων ελαστικών Michelin καλοκαιρινών, χειμερινών ή all season (από τα Προϊόντα Συμμετοχής) με διάμετρο σώτρου από 18 έως και 23 inches, με μία μόνη αγορά και αποδεικτικό αγοράς.

- ανεξαρτήτως της διαμέτρου σώρου των Προϊόντων Συμμετοχής που αγοράστηκαν, όλες οι επιβεβαιωμένες εγγραφές (οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους και έχουν λάβει κουπόνι αγοράς PLAISIO αξίας EUR 20 ή EUR 50 αντίστοιχα) θα μπαίνουν αυτομάτως στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό scooter, ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή ένα ηλεκτρικό push scooter όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Michelin Promotion 2020: Έπαθλα

Η κληρώσεις των νικήτών και των επιλαχόντων θα λάβει χώρα στις  14.12.2020 και θα ανακοινωθούν στο makemyday.michelin.gr

Το κουπόνι αγορών PLAISIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής υπό τους όρους που υποδεινύονται στο διαδικτυακό κατάστημα PLAISIO COMPUTERS (www.plasio.gr). Τα κουπόνια αγορών του καταστήματος PLAISIO δεν εξαργυρώνονται (η αξία δεν μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής). Εάν η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράστηκε με το κουπόνι αγορών PLAISIO είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του κουπονιού, ο  συμμετέχων θα πρέπει να καταβάλει την αξία με άλλο τρόπο πληρωμής (π.χ. σε μετρητά ή με κάρτα). Η αξία του κουπονιού αγορών PLAISIO δεν μεταβάλλεται.

Τα χαρακτηριστικά του κουπονιού αγορών PLAISIO είναι τα εξής:

 • Το κουπόνι αγορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο διαδικτυακό κατάστημα του PLAISIO COMPUTERS στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από τις κατηγορίες που είναι διαθέσιμες.
 • Θα πρέπει να αναλωθεί το συνολικό ποσό που ενσωματώνεται στο κουπόνι με μία χρήση του κουπονιού. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κουπόνι αγορών PLAISIO για την αγορά προϊόντων αξίας μικρότερης της ονομαστικής του αξίας. Εάν η αξία του προϊόντος είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας του κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε, το κουπόνι θα ακυρωθεί ως προς την διαφορά/ υπόλοιπο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αγορές.…
 • Τα κουπόνια αγορών PLAISIO μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την συνολική ονομαστική τους αξία, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 • Τα κουπόνια αγορών PLAISIO ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την έκδοσή τους και η διάρκειά τους δεν ανανεώνεται. Κάθε κουπόνι αγορών θα αναγράφει την ημερομηνία λήξης του.

Άρθρο 7 – Μηχανισμός Ενέργειας

7.1. Προϋποθέσεις έγκυρης εγγραφής για την συμμετοχή:

Για την έγκυρη εγγραφή για την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Ο Συμμετέχων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ανωτέρω.

(2) Να έχει ολοκληρωθεί η αγορά ενός σέτ τεσσάρων (4) Προϊόντων Συμμετοχής σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Αγορές τεσσάρων (4) Προϊόντων από την ίδια σειρά/ γκάμα το πολύ δύο (2) διαφορετικών διαστάσεων μπορούν επίσης να τύχουν συμμετοχής στην Ενέργεια.

(3) Η εγγραφή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται από τον Συμμετέχοντα αποκλειστικά εντός της περιόδου που αναφέρεται κατωτέρω στο άρθρο 7.2. 

(4) Ο Συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr και να συμπληρώσει τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

Michelin Promotion: Απαιτούμενες πληροφορίες συμμετοχής

Ως συμπληρωματική τεκμηρίωση και απόδειξη της αγοράς Προϊόντων Συμμετοχής,  ο Συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει ένα αντίγραφο (scan/ φωτογραφία) της σελίδας/ πεδίου του εντύπου Guarantee Plus όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του πωλητή από τον οποίο προμηθεύτηκε τα 4 ελαστικά Michelin (όπου επίσης προσδιοζεται το DOT και οι μοναδικοί κωδικοί των τεσσάρων (4) προϊόντων).

(5) Η προθεσμία για την εγγραφή των Συμμετεχόντων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.1. (3) είναι η 6η Δεκεμβρίου 2020 (έως το τέλος της ημέρας).

(6) Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε εγγραφές έγιναν μετά τις προθεσμίες που τίθενται στο παρόν άρθρο.

(7) Η Διοργανώτρια δεν υπεύθυνη για την ακρίβεια και ορθότητα των απαιτούμενων πληροφοριών που συμπληρώθηκαν στο website και είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση των νικητών και/ή την αποστολή του επάθλου. Εάν οι πληροφορίες που συμπληρώθηκαν στο έντυπο είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, η Διοργανώτρια δεν θα προβεί σε δεύτερη προσπάθεια (π.χ. σε αποστολή δεύτερου μηνύματος) προκειμένου να επικοινωνήσει για την επιβεβαίωση και/ή να παραδώσει το έπαθλο προς τον ίδιο Συμμετέχοντα. Εάν διαπισωθεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αποστολή των επάθλων δηλαδή η διεύθυνση email ή η ταχυδρομική διεύθυνση είναι λανθασμένες,, η Διοργανώτρια θα επαναδιανείμει το έπαθλο στον επόμενο Συμμετέχοντα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατάξη εγγραφής/ την σειρά της κλήρωσης.

(8) Τα κουπόνια αγορών PLASIO θα χορηγηθούν υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 6. Τα έπαθλα θα χορηγηθούν με βάση το διαθέσιμο απόθεμα κατά το χρόνο της λήψης της καταχώρησης από την Διοργανώτρια.  Ως εκ τούτου η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για την περίπτωση που το διαθέσιμο απόθεμα εξαντληθεί κατά το χρόνο που έχει παραληφθεί μια καταχώρηση και σε αυτή την περίπτωση η καταχώρηση αυτή θα ακυρωθεί.

(9) Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μόνο για τους μεταπωλητές των προϊόντων Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια σύμφωνα με το Παράρτημα 2.

7.2. Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

(1) Προκειμένου οι Συμμετέχοντες να εγγραφούν στην Ενέργεια, πρέπει να προμηθευτούν τουλάχιστον τέσσερα (4) καινούρια ελαστικά, καλοκαιρινά, χειμερινά ή ελαστικά Michelin που περιλαμβάνονται στα Προϊόντα Συμμετοχής μεταξύ 1 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2020, με ένα παραστατικό/ αποδεικτικό αγοράς από έναν από τους μεταπωλητές που συμμετέχουν στην Ενέργεια, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2, και να καταχωρήσει έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο, το αποδεικτικό της αγοράς μέσω προσβασης στο website makemyday.michelin.gr.  Εάν ο Συμμετέχων προμηθευτεί αριθμό Ποροϊόντων Συμμετοχής πολλαπλάσιο του 4, ο Συμμετέχων θα λάβει μόνο ένα έπαθλο (κουπόνι αγοράς PLAISIO). Για να προσδιοριστεί το κατάλληλο έπαθλο,θα ληφθεί υπόψην το ελαστικό με την μεγαλύτερη διάμετρο σώτρου.

Επιπλέον, εάν ένας Συμμετέχων προμηθευτεί 4 Προϊόντα Συμμετοχής αλλά διαφορετικής διαμέτρου σώτρου δηλαδή 14-17 inches και 18-23 inches, το αποδεικτικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον 2 Προϊόντα Συμμετοχής με διάμετρο σώτρου μεταξύ από18 και 23 inches προκειμένου να χορηγηθείτο κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 50. 

(2) Οι Συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφόρίες που προσδιορίζονται στο 7.1(3)

(3) Μετά την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών στο website, ο Συμμετέχων θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μύνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του με το οποίο θα ενημερώνεται ότι οι πληροφορίες που έστειλε διασταυρώνονται και τίθενται υπό επεξεργασία. Ο Συμμετέχων θα ενημερωθεί επίσης ότι θα λάβει την τελική επιβεβαίωση ή απόρριψη/ακύρωση εντός 7 εργασίμων ημερών  από την ημερομηνία καταχώρησης.

(4) Ένας Συμμετέχων, όπως προσδιορίζεται στον άρθρο 6, να κερδίζει ένα κουπόνι αγορών PLAISIO, εφόσον έχει έγκυρη συμμετοχή, αξίας EUR 20 για αγορές Προϊόντων Συμμετοχής μεταξύ 14 και 17 inches ή ένα κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 50 για αγορές Προϊόντων Συμμετοχής μεταξύ 18 και 23 inches.

Μαζί με το κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας EUR 20  ή EUR 50, αντίστοιχα, όλοι οι επιβεβαιωμένοι νικητές μπορούν να διεκδικήσουν ένα από τα τα έπαθλα που περιλαμβάνονται στην Ενέργεια μέσω της συμμετοχής τους στην κλήρωση αυτή.

Ένας Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα έπαθλο στην κλήρωση της Ενέργειας.

(5) Το αποδεικτικό αγοράς μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της Ενέργειας από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ανεξαρτήτως του αριθμού των ελαστικών που προσδιορίστηκαν στο αποδεικτικό αγοράς.

(6) Με το μήνυμα επιβεβαίωσης ο Συμμετέχων θα λάβει επίσης και το κουπόνι αγορών PLAISIO.

(7) Με το μήνυμα απόρριψης, ο Συμμετέχων θα ενημερώνεται για τους λόγους ακύρωσης της εγγραφής/ καταχώρησης. Εάν η προθεσμία για την εγγραφή στην Ενέργεια δεν έχει παρέλθει ο Συμμετέχων μπορεί να τροποιήσει/ διορθώσει τις λανθασμένες πληροφορίες ή συνημμένα που υποβλήθηκαν μέσω μιάς νέας εγγραφής υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στον άρθο 7.1, και έως τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7.1.(4). Ως πιθανοί λόγοι ακύρωσης ορίζονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι: πολλαπλές καταχωρήσεις που έγιναν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έλλεψη αποδεικτικού αγοράς, δυσανάγνωστα ή αλλοιωμένα αποδεικτικά αγοράς, αποδεικτικό αγοράς με ημερομηνία εκτός της περιόδου Ενέργειας, αποδεικτικό αγοράς που απεστάλει περισσότερες φορές από το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, αγορά Προϊόντων Συμμετοχής λιγότερων των τεσσάρων (4), καταχώρηση που έχει γίνει για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ελαστικά που αγοράστηκαν δεν ήταν μάρκας Michelin, το αποδεικτικό αγοράς εν προσδιορίζει το μοντέλο ή το μέγεθος των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς δεν αναφέρει τον αριθμό των ελαστικών που αγοράστηκαν, το αποδεικτικό αγοράς είναι προσφορά και όχι παραστατικό αγοράς, οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, λανθασμένες, ή οι πληροφορίες καταχώρησης δεν ταυτίζονται με τις πληροφορίες του αποδεικτικού αγοράς, η καταχώρηση πελάτη που δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην Ενέργεια, το απόθεμα των κουπονιών αγοράς PLAISIO που προορίζονται για την Ενέργεια έχει εξάντληθεί, ο μεταπωλητής ελαστικών που δηλώνεται στο αποδεικτικό αγοράς δεν εντάσσεται στον κατάλογο των μεταπωλητών Michelin που συμμετέχουν στην Ενέργεια.

(8) Αρχεία που δεν είναι σύμφωνα με την ισχύοσα νομοθεσία ή με τους παρόντες όρους δεν θα λαμβάνονται υπ’ οψιν και δεν θα δημοσιεύονται. Περαιτέρω, υλικό που μετά την δημοσίευσή του κριθεί ότι παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία θα διαγράφεται από το το website της Ενέργειας, δηλαδή υλικό που θα κριθεί παράνομο, επικίνδυνο, κακόβουλο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή χυδαίο, ρατσιστικό ή ξενοφοβικό υλικό, υλικό που παραβιάζουν πνευματικό δικαίωματαή ή υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ότι παροτρύνει σε εγκληματικές ή παράνομες εν γένει ενέργειες.

(9) Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενδεχόμενη χρήση από οποιονδήποτε τρίτο των πληροφοριών που αναρτώνται από τους Συμμετέχοντες στην Ενέργεια ή που διατίθενται από αυτούς μέσω email στα πεδία που έχουν προσδιοριστεί για αυτό το σκοπό στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(10) Επίσης, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για τις πληροφορίες που υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(11) Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων, και πληροφοριών που αναρτώνται ή εισάγονται στον ιστότοπο ή υποβάλλονται προς άλλα μέλη.

(12) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου προκειμένου να υποκινήσουν την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς της υποστήριξης παράνομης δραστηριότητας.

(13) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την Ενέργεια το υλικό που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει τους συμμετέχοντες αυτούς.

7.3. Η τηλεφωνική γραμμή για την προωθητική Ενέργεια

Από 1 Νοεμβρίου έως 30 2020 όσοι ενδιαφέρονται μπορούν:

-  να καλούν στην τηλεφωνική γραμμη είναι η +302152159157 (αστική χρέωση) – προκειμένου να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline,

- να επιδιώξουν επικοινωνία μέσω της προσωπικής υπηρεσίας μηνυμάτων που είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

7.4. Επικύρωση νικητών

Οι συμμετέχοντες που θα συμμορφωθούν με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7.1 και 7.2 ανωτέρω θα ορίζονται νικητές σε συνέχεια της διαδικασίας επικύρωσης κατωτέρω. Οι νικητές θα επικυρώνονται έως ότου το απόθεμα των κουπονιών αγοράς εξαντληθεί. Ως εκ τούτου προκειμένου ένας Συμμετέχων να επικυρωθεί ως νικητής στην Ενέργεια, απαιτείται η εκπλήρωση όλων των ακολούθων προϋποθέσεων:

(1) Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να εγγραφεί στην Ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ανωτέρω.

(2) Προκειμένου να επικυρωθεί ως νικητής ένας συμμετέχων πρέπει η Διοργανώτρια να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό, προκειμένου να του χορηγήσει το έπαθλο.

(3) Ένας συμμετέχων μπορεί να εγγραφεί στην προωθητική Ενέργεια μόνο μια φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας και μόνο με την προμήθεια ενός σετ Ελαστικών Συμμετοχής κερδίσει περισσότερες συμμετοχές ανά εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.

(4) Ένας Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα κουπόνι αγορών PLAISIO αξίας 20 EUR ή αξίας 50 EUR για την αγορά των αντίστοιχων Προϊόντων Συμμετοχής όπως προβλέπεται στο παρόν.

(5) Η εγγραφή στην Ενέργεια πρέπει να ολοκληρώνεται σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζονται ανωτέρω στα άρθρα 7.1 και 7.2 ανωτέρω.

(6) Συμμόρφωση με τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής που ορίζονται στο άρθρο 7.1(5) και 7.1(6) ανωτέρω.

(7) Η επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες που ανακηρύχθηκαν νικητές θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7.2

(8) Το απόθεμα των Κουπονιών Αγοράς PLAISIO που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 6 ανωτέρω δεν έχει εξαντληθεί.

(9) Οι Συμμετέχοντες των οποίων η εγγραφές επικυρώθηκαν θα συμμετέχουν αυτομάτως στην κλήρωση της 14/12/2020.

(10) Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, η Publicis θα διοργανώσει και θα διεξάγει σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοργανώτριας μία κλήρωση. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την κλήρωση για μεταγενέστερη ημερομηνία μέσω μίας δημόσιας ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr. Η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας θα διασφαλισεί με την παρουσία τριών εκπροσώπων της Publicis και ενός συμβολαιογράφου που θα οριστεί από την Διοργανώτρια.

(11) Σε συνέχεια της κλήρωσης για καθένα είδος των επάθλων, θα αναδειχούν ένας νικήτής και δύο επιλαχόντες. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα έπαθλο στην κλήρωση.

(12) Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση και θα πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής που αναφέρονται αναωτέρω θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία που δήλωσαν κατά την εγγραφής τους στην Ενέργεια/ στην Πλατφόρμα, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία που διεξήχθη η κλήρωση προκειμένου να επιβεβαιωθεί και να επικυρωθεί ο νικητής και η διαδικασία απονομής του επάθλου. Εάν ο νικητής δεν ανταποκριθεί στο τηλεφώνημα ή στο μήνυμα εντός 24 ωρών από την αρχιή απόπειρα επικοινωνίας (π.χ. δεν προβεί σε επικύρωση των προσωπικών δεδομένων) ο νικητής θα ακυρωθεί και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει, με την ίδια διαδικασία, τον πρώτο επιλαχόντα με βάση την σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση (first out, first contacted).

7.5. Παραλαβή των Επάθλων

Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email εάν έχει επικυρωθεί ή συμμετοχή τους ή όχι. Εάν δεν έχει επικυρωθεί η συμμετοχή τους θα τους γνωστοποιηθούν οι λόγοι απόρριψης. To κουπόνι αγορών θα αποσταλεί μέσω του ίδιου μηνύματος επικύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήκε από τον Συμμετέχοντα στην φορμα εγγραφής, εφόσον είναι ορθό και πλήρες.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει το κουπόνι ή την απόρριψη θα αποσταλεί στον Συμμετέχοντα εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης.

Το έπαθλο που θα αναδειχθεί από την κλήρωση θα αποδοθεί στονΣυμμετέχοντα εντός  10 εργασίμων ημερών από την επικύρωση του νικητή.

Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα προσωπικά δεδομένα που προβλέπονται στο 7.1 που παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη στην τελευταία καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας της να επικοινωνήσει με Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε  νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email.

7.6 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδηποτε καθυστερήσεις στην παράδοση που οφείλονται σε παροχή υπηρεσιών ή προϊοντων τρίτων μερών π.χ. υπηρεσίες ταχυδομείου κλπ

7.7 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο κατά τον οποίο το PLAISIO εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τους Συμμετέχοντες ή για την διαθεσιμότητα της παλτφόρμας ή των προϊόντων του.

Άρθρο. 8 – Φόροι και τέλη

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να υπολογίσει και να μεταβιβάσει τους οφειλόμενους φόρους για τα έσοδα που περιλαμβάνονται στα Έπαθλα στους νικητές Ελληνικής υπηκοότητας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα οι οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους του νικητές.

Άρθρο 9 – Περιορισμός Ευθύνης

9.1.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάψει την αξιοπιστία της Ενέργειας και την εικόνα της Διοργανώτριας. Η Michelin ως Διοργανότρια, διατηρεί το δικαίωμα να ταυτοποιήσει δειγματοληπτικα τους Συμμετέχοντες ζητώντας το αντίγραφο της ταυτότητάς τους. Τα στοιχεία που θα παρασχεθούν με το αντιγραφο ταυτότητας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό της συγκεκριμένης ταυτοποίησης και την επικύρωση της εγγραφής και μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών θα καταστρέφονται. Το αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας που θα προωθηθεί πρέπει φέρει τον προσωπικό αριθμό, τη σειρά και τον αριθμό αλλοιώμένα, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για την ταυτόποίηση. Περαιτέρω, προκειμένου να επικυρωθεί μία συμμετοχή η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει μία ευκρινή φωτογραφία των ελαστικών που αγοράστηκαν, τοποθετημενα στο όχημα. Και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με το αίτημα εντός 5 ημερών από την ημέρα που το έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ενδεχόμενη αδυναμία επιβεβαίωσης των καταχωρηθέντων στοιχείων επιφέρει την ακύρωση της καταχώρησης του Συμμετέχοντα στην Ενέργεια.

9.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που επιβαρύνθηκε ο Συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

9.3 Σε περίπτωση διαμάχης αναφορικά με την εγκυρότητα μιας συμμετοχής στο πλαίσιο της Ενέργειας η απόφαση της επιτροπής που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας είναι οριστική.

9.4. Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

 1. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr, το οποίο θα οδηγήσει την Διοργανώτρια να μην λαμβάνει πληροφορίες.
 2. online εγγραφές που γίνονται εκτός της προαναφερθείσας διάρκειας της Ενέργειας.
 3. online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στο 7.1.
 4. Οποιοδήποτε λάθος στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες ή η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας επιφέρουν ευθύνη της Διοργανώτριας καθώς αποτελούν αποκλειστική αυθύνη των Συμμετεχόντων. Ακολούθως, δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση σε περίπτωση Συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, την αδυναμία την εγγραφή στην προώθηση λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.
 5. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη εάν ένας νικητής είναι αδύνατον να παραλάβει το Έπαθλό του.
 6. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για την αδυναμία αποστολής του Επάθλου εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λανθασμένη.
 7. Παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής δεν θα λαμβάνονται υπόψιν από την Διοργανώτρια.
 8. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στον Συμμετέχοντα σε σχέση με την συμμετοχή του στην Ενέργεια και καταλήγουν στα spam/junk δεδομένου ότι ο Συμμετέχων έχει την ευθύνη να ελέγχει αυτούς τους φακέλλους.
 9. Τεχνικές αστοχίες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.
 10. Ο αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχίες του μηχανισμού του website που αφορούν την διαδικασίας απονομής Επάθλων.
 11. Λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρησης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).
 12. Λάθη που προκλήθηκαν από την χρήση τεχνολογιών που διαφέρουν από αυτές που συστήνει η Διοργανώτρια. Οι συνιστώμενες τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες: Internet browser (Google Chrome, Mozilla κατ’ ελάχιστον έκδοση 23, Opera 20), λειτουργικό σύστημα Windows 2000 τουλάχιστον; Εννεργοποιημένο Java script.
 13. Στις περιπτώσεις που ορισμένα πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να λάβουν μέρος μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας .

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο.

Οι συνθήκες αυτές μπορεί επίσης να οφείλονται: σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους. Αυτές οι συνθήκες επίσης μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια είναι οριστικές όσον αφορά τους νικητές καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ενέργειας ή άλλες μεταβολές που σχετίζονται με την διεξαγωγή της. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο. 10 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

10.1 Με την εγγραφή στην Προωθητική Ενέργεια οι Συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

10.2 Οι πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 11 – Λήξη/ Διακοπή της Ενέργειας - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να λήξει πρόωρα σε περίπτωση περιστατικού Ανωτέρας βίας καθώς και σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της για λόγους εκτός του ελέγχου της.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 12 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων αναφορικά με οτιδήποτε αφορά στην διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας – Ελλάδα.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα ή μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 6η Δεκεμβρίου 2020. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η Διοργανώτρια δεν θα λάβει υπ’ όψιν της περαιτέρω παράπονα.

Άρθρο 13 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρηση ή άλλες απόπειρες τους συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσει έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 στον Κανονισμό της Ενέργειας

(η «Ενέργεια»)

Πληροφορίες σχετκά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρηση ή άλλες απόπειρες τους συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσει έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

1. Πληροφορίες που αφορούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Για τους σκοπούς της Ενέργειας, η ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε. μια εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου κάτοχο ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καταχωρημένη στο ΓΕΜ με αρ. 000312401000 η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, θα ενεργεί ως ως υπεύθυνη επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της πλατφόρμας και σε σχέση με την Ενέργεια (στο εξής ‘Υπεύθυνη Επεξεργασίας’),

Μέσω της Publicis, MMS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Διαφημιστική Εταιρεία που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Εκτελών την Επεξεργασία”)

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της Ενέργειας

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της Ενέργειας:

(i) Ονοματεπώνυμο

(ii) Διεύθυνση email

(iii) Τηλέφωνο επικοινωνίας

(iv) Διεύθυνση (αναφορικά με τους νικητές)

(v) Άδειας ταξί (αναφορικά με τους οδηγούς ταξί)

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ως χρήστη στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα εισαχθούν αυτομάτως με την εγγραφή στην Ενέργεια.

Μπροείτε να έχετε πρόσβαση σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της πλατφόρμας  https://makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τύχουν εοεξεργασίας:

(i) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας

(ii) για την ανάδειξη και την επικύρωση των νικητών

(iii) την απονομή των επάθλων και την εκπλήρωση των οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας

(iv) Την προώθηση των δραστηριοτήτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας (marketing)

4. Νόμιμη βάση

Αναφορικά με την διαχείριση της Ενέργειας η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης (αυτός ο Κανονισμός) στην οποία οι Συμμετέχοντες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Αναφορικά με τους σκοπούς marketing η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Συμμετέχοντα.

5. Διαβίβαση Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διατηρεί τα δεδομένα εντός της Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ο Υπευθυνος Επεξεργασίας θα έχει την δνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου Michelin καθώς και στους αντισυμβαλλόμενούς της που εμπλέκονται στην Ενέργεια.

Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ η διαβίβαση θα βασιστεί στου Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της του Ομίλου Michelin και στην περίπτωση διαβίβασης εκτός του Ομίλου Michelin στην σύναψη συμβάσεων με τρίτα μέρη που εμπεριέχουν τυποποιημένες Ευρωπαϊκές ρήτρες.

6. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που δεν ανακηρύσσονται νικητές θα διατηρούνται για 90 ημέρες μετά τη λήξη της Ενέργειας.

Σε περίπτωση λειτουργιών marketing τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν έως την ανάκληση της συγκατάθεσής τους ή για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας επαφής.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που εφαρμόονται στον οικονομικό και λογιστικό τομέα δηλαδή δέκα (10) από το πέρας του οικονομικού έτους εντός του οποίου έγινε η καταβολή του φόρου επί του επάθλου.

Μετά την λήξη της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διαγράψει/καταστρέψει τα δεδομένα αυτά από την επεξεργασία επιβάλλοντας παρόμοιες υποχρεώσεις και στον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασαλίζει στους Συμμετέχοντες τα ακόλουθα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας:

(i) Το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για επεξεργασία οποτεδήποτε χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διεξήχθη βάσει της χορηγηθείσας συγκατάθεσης καπι πριν την ανάκλησή της,

(ii) Το δικαίωμα πρόσβασής στα προσωπικά δεδομένα

(iii) Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων

(iv) Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων

(v) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

(vi) Το δικαίωμα εναντίωσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο

(vii) Το δικαίωμα στην φορητότητα

(viii) Το δικαίωμα Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθυνόμενοι στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα Ελλάδα ή με

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Εάν οποιοδήποτε Συμμετέχων πιστεύει ότι τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παραβιάζονται μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και περαιτέρω να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

8. Προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών

Δεδομένου ότι μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια, προσωπικά δεδομενα παιδιών δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθήκευσης. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την επεξεργασία λάβουν προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν/ καταστραφούν αυτομάτως από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας του Υπευθυνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας γνωστοποιήσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διαγράψει/ καταστρέψει άμεσα τα δεδομένα αυτά από τα αμέσα απόθήκευσης και επεξεεργασίας.

9. Ασφάλεια Προσωπκών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις στον Εκτελούντα την επεξεργασία. Όταν εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας,

Όταν αξιολογείται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας θα ληφθούν υπ’ όψιν, ειδικά,  οι κίνδυνοι που τίθενται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προκαλείται, ειδικότερα, τυχαία ή παράνομα από μην εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση δμοσιοποίηση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας.

Με την συμμετοχή στην Ενέργεια, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν στην παροχή προσωπικών δεδομένων στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτής της Ενέργειας προκειμένου να συμπεριλάβουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του Υπευθύνου Επεξεργασίας την οποία διαχειρίζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία για την συμμετοχή στην Ενέργεια, για την ανακήρυξη και την επικύρωση του νικήτή και την παράδοση και παραλαβή του επάθλου.

10. Τροποποιήσεις στην πολιτική διαχείρισης δεδομένων

Η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν Παράφτημα του Κανονισμού κατά τη διάρκεια της Ενέργειας μόνον εφόσον ληφθούν επαρκέστερα μέτρα για την προστασία και τη ασφάλεια των υποκειμένων των δεδομένων και χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους τροποποίηση θα δημοσιευτεί στο website του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία και θα γνωστοποιηθεί στους Συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για τον Κανονισμό.

 

Παράρτημα 2 στον Κανονισμό της Ενέργειας

Η Ενέργεια που διοργανώνει η ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε.

Κατάλογος  Μεταπωλητών που συμμετέχουν

Michelin Promotion 2020: Βρες τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion 2020: Δες τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion 2020: Μάθε τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion 2020: Εντόπισε τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
Michelin Promotion 2020: Αναζήτησε τους Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές

 

Are you sure that you want to delete your account ?