Χρειάζεσαι βοήθεια;

Προωθητική ενέργεια ΜΜD VODAFONE

Όροι και προϋποθέσεις της Προωθητικής προσφοράς ΜΜD VODAFONE

Η ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει της Ελληνικής νομοθεσίας, με ΑΦΜ 094077170/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 000312401000, με έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, ΤΚ 15125 (‘Michelin’ ή ‘Διοργανώτρια), έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα προωθητικών προσφορών στο πλαίσιο της πλατφόρμας προνομίων πελατών ‘Michelin MAKE MY DAY’ (‘Πρόγραμμα’).

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με την εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα αρ. 1-3, με Α.Φ.Μ. 094349850 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής “VODAFONE”) το οποίο απευθύνεται στους συνδρομητές της VODAFONE στου οποίους παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξαργυρώσιμα κουπόνια για υπηρεσίες σχετικές με ελαστικά που παρέχουν Επιλεγμένοι Μεταπωλητές Michelin στην Ελληνική Επικράτεια.

Σκοπός της προωθητικής ενέργειας είναι η προώθηση και το marketing των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται από τον όμιλο Michelin στην Ελληνική επικράτεια στο εξής καλούμενη 'Ενέργεια’.

Η συμμετοχή στην Ενέργεια τελεί υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που προσδιορίζονται στο παρόν.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμπληρώνονται από την γνωστοποίηση νομικού περιεχομένου της ιστοσελίδας makemyday.michelin.gr που εφαρμόζεται αναλόγως και συμπληρωματικά. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://makemyday.michelin.gr/legal/legal-notice

Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Michelin επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και της Πολιτική Απορρήτου της Michelin https://makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, της Γνωστοποίησης Νομικού Περιεχομένου και της Πολιτικής Απορρήτου της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας τα οποία διέπουν το Πρόγραμμα και την Ενέργεια στο σύνολό τους (‘’Όροι και Προϋποθέσεις’’).

 

  1. Αντικείμενο Ενέργειας

Οι Συνδρομητές που συμμετέχουν στην Ενέργεια θα λαμβάνουν έκπτωση με την μορφή κουπονιού αξίας είκοσι ευρώ (20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) το οποίο κουπόνι ενσωματώνεται σε έναν μοναδικό κωδικό που παράγεται ως προβλέπεται κατωτέρω (‘Κουπόνι’) εξαργυρώσιμου για την λήψη υπηρεσιών σχετικών με ελαστικά αποκλειστικά από το φυσικό σημείο πώλησης ελαστικών οποιουδήποτε από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται απόθεμα Κουπονιών, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται κατωτέρω.

  1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την προσφορά στο https://thankyou.vodafone.gr/home  καθώς και στο https://thankyou.vodafone.gr/offers

Προκειμένου να συμμετέχετε στην Ενέργεια θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

(α) Να είστε φυσικό πρόσωπο και συνδρομητής της VODAFONE (στο εξής ‘Συνδρομητής’)

(β) Να εγγραφείτε για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα προνομίων πελατών της Michelin “Michelin MAKE MY DAY’ στο πλαίσιο της Ενέργειας, (η Ενέργεια δεν αφορά σε υφιστάμενα μέλη του Προγράμματος).

3. Διαδικασία Συμμετοχής

Εφόσον πληροίτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορείτε να συμμετέχετε στην Ενέργεια ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

3.1. Εναλλακτικά:

(α) Αποστολή γραπτού μηνύματος SMS στην υπηρεσία premium SMS της VODAFONE στον πενταψήφιο αριθμό τηλεφώνου 54646, αναγράφοντας «MICHELIN» με χρέωση 0,2€/SMS συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανά SMS,

(β) επίσκεψη στην ιστοσελίδα https://thankyou.vodafone.gr/ ή είσοδος στην εφαρμογή My Vodafone, προκειμένου να λάβετε στο κινητό σας ένα μοναδικό Κωδικό για τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

3.2 Πραγματοποίηση εγγραφής και δημιουργία ενός έγκυρου και ενεργού λογαριασμού στο Πρόγραμμα “Make My Day”, ως μια από τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, με χρήση του μοναδικού Κωδικού.

3.3 Κάθε Συνδρομητής δικαιούται να λάβει έναν μόνο Κωδικό, τον οποίο θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εγγραφή του στο Πρόγραμμα. Ο Κωδικός ισχύει για αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών εντός της οποίας ο Συνδρομητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την εγγραφή του στο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των επτά (7) ημερών ο Κωδικός παύει να ισχύει, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και ως εκ τούτου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της Ενέργειας.

3.4 Αυτομάτως δε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής δημιουργείται συστημικά ένα Κουπόνι (ενσωματωμένο σε ηλεκτρονικό κωδικό) αξίας 20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το οποίο θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του στο Πρόγραμμα https://makemyday.michelin.gr/profile/vouchers. Το Κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήψη του. Εάν αιτηθείτε την λήψη παραπάνω του ενός Κωδικών κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου των έξι (6) μηνών, θα λάβετε από την VODAFONE γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό σας (χωρίς χρέωση), με το οποίο θα ενημερώνεστε για την αδυναμία λήψης νέου κωδικού.

3.5 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών που ξεκινούν από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί το Κουπόνι πρέπει να προσκομιστεί σε έναν Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin  προκειμένου να επικυρώσει και να εξαργυρώσει το Κουπόνι στο πλαίσιο της λήψης υπηρεσιών σχετικών με ελαστικά Michelin.

3.6 Ο Μεταπωλητής που επικύρωσε τον κωδικό του Κουπονιού θα το αποδεχτεί και θα προσφέρει το αντίστοιχο προνόμιο στον Συνδρομητή.

3.7  Πρέπει να αναφέρετε ρητά στον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin ότι θέλετε να κάνετε χρήση και να εξαργυρώσετε το Κουπόνι που λάβατε από το “Michelin Make My Day” πριν από την ολοκλήρωση της προμήθειας των υπηρεσιών για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί.

3.8 Σε περίπτωση που η συνολική αξία των υπηρεσιών που θα λάβετε από έναν Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin είναι μεγαλύτερη από την αξία που μπορεί να καλυφθεί από το Κουπόνι συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι ευθύνη του Συνδρομητή να καταβάλει την διαφορά. Διευκρινίζεται ότι η Michelin δεν παρεμβαίνει ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εφαρμόζουν οι Μεταπωλητές της. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η αξία των υπηρεσιών που θα λάβετε είναι μικρότερη της αξίας του Κουπονιού, η καταβολή της διαφοράς σε μετρητά ή πίστωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκλείεται.

3.9 Ο Μεταπωλητής είναι υπεύθυνος να επικυρώσει το Κουπόνι στο τμήμα του Προγράμματος “Make My Day” πριν το αποδεχτεί και αποτελεί δική σας ευθύνη να παρέχετε τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν όπως αναφέρονται ανωτέρω. Επισημαίνουμε ότι Μεταπωλητής δεν θα προχωρήσει στην επικύρωση του Κουπονιού  εάν δεν τον ενημερώσετε πριν την προμήθεια της υπηρεσίας για την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ότι επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως προβλέπεται ανωτέρω υπό τον όρο 3.7. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης δηλαδή με την καταβολή του τιμήματος, δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση και η χρήση του Κουπονιού.

3.10 Κάθε Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί/εξαργυρωθεί μόνο μια φορά. Μόνο ένα Κουπόνι μπορεί να δημιουργηθεί ανά Συνδρομητή.

3.11 Ο μέγιστος αριθμός Κουπονιών που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος σε Συνδρομητές είναι τρεις χιλιάδες (3.000) και ως εκ τούτο θα χορηγούνται υπό τους όρους της παρούσας κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεώς τους.

4. Διάρκεια Προγράμματος:

Η διάρκεια του Προγράμματος αρχίζει την 10/05/2023 και λήγει την 30/09/2023 εκτός εάν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των Κουπονιών νωρίτερα.

5. Λοιποί όροι συμμετοχής

5.1 Η συμμετοχή οποιουδήποτε Συνδρομητή στην Ενέργεια θα θεωρηθεί άκυρη ή θα ακυρωθεί σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Michelin, δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται με τους παρόντες όρους ή δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιούνται από την Michelin και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://makemyday.michelin.gr/legal/legal-notice. Η απόφαση της Michelin να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ή προσβολής.

5.2 Μόλις εξαργυρώσετε το Κουπόνι σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους θα μπορείτε να το δείτε στον Λογαριασμό σας  MICHELIN Make My Day με την επισήμανση «χρησιμοποιημένο». Δεν θα έχτε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ξανά «χρησιμοποιημένα» Κουπόνια. 

6. Πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα- Ακύρωση:

6.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαχείρισης του Προγράμματος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.makemyday.michelin.gr

6.2  H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει την Ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr. Σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε Κουπόνια που έχουν ήδη παραχθεί δεν θα επηρεαστούν.

7. Επιλέξιμοι Μεταπωλητές:

Οι Επιλέξιμοι Μεταπωλητές Michelin περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

8. Κανόνες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Παροχής Δεδομένων:

8.1 Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος και της Ενέργειας, η Michelin, ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, θα ασχολείται με την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων που θα παρέχετε ως υποκείμενα δεδομένων. Η Michelin θα χρησιμοποιεί άλλες εταιρείες του Ομίλου Michelin ως εκτελούντες την επεξεργασία και ειδικότερα την εταιρεία MICHELIN ROMANIA S.A., με έδρα Global City Business Park, Bucuresti Nord 10, Voluntari 077190, Ilfov, Ρουμανίας. Η Διοργανώτριά θα χρησιμοποιεί και άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για του σκοπούς του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας MMS Communications Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα 1-3 Τ.Κ. 15231, που ενεργεί ως διαχειριστής της πλατφόρμας η αφορά αποκλειστικά το Πρόγραμμα.

8.2 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8.3 Λαμβάνουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, για την Εγγραφή σας στο Πρόγραμμα και την Ενέργεια και την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο αυτό.

8.4 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις  και την Πολιτική Απορρήτου που μπορείτε να συμβουλευτείτε στο makemyday.michelin.gr/privacypolicy.

8.5 Θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά το Πρόγραμμα με σκοπό:

(i) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις και το Πρόγραμμα,

(ii) την αποστολή υλικό marketing, που αφορούν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες με αυτά που προμηθευτήκατε και επωφεληθήκατε από το Πρόγραμμα πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα είναι η συγκατάθεσή σας,

(iii) την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις) και η  νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

8.6 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω. Θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες εντός του Ομίλου Michelin, τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin από τον οποίο προμηθευτήκατε τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin και την Διαφημιστική Εταιρεία που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους, τους συνδεδεμένους και τα τρίτα μέρη που ενεργούν ως υπεργολάβοι και εμπλέκονται στο Πρόγραμμα και άλλους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την Πλατφόρμα.

8.7 Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για μια χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Michelin στο πλαίσιο του Προγράμματος και εν πάση περιπτώσει όχι περισσότερο από δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερη περίοδο  σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή για την υποστήριξη ή άμυνα έναντι αξιώσεων. Αναφορικά με την διεύθυνση email σας που θα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς marketing θα σας διαγράψουμε από την σχετική λίστα αμέσως μόλις μας το ζητήσετε.

8.8 Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων· Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας εγγράφως στην διεύθυνση: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, και με email στο dataprivacy_euc@michelin.com Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε το υπεύθυνο επεξεργασίας και  περαιτέρω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) ή / και στα αρμόδια δικαστήρια.

8.9 Για λόγους διερεύνησης οποιασδήποτε υποψίας απάτης η Michelin μπορεί να επικοινωνήσει τυχαία με συμμετέχοντες ή να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του Προγράμματος και τα δεδομένα που εισήχθησαν σε αυτό, δηλαδή στην Πλατφόρμα Make My Day, για να τεκμηριώσει την ακρίβεια και την ορθότητα των δεδομένων που παρασχέθηκαν.

9. Διάφορα:

9.1 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ακόμη και μετά την δημιουργία  ή την επικύρωση ενός Κουπονιού, η Michelin δικαιούται να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να λάβει όλα τα νομικά μέτρα που απαιτούνται για την ακύρωση του Κουπονιού. Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η απόφαση της Michelin περί αποκλεισμού/ ακύρωσης θεωρείται οριστική και αναμφισβήτητη.

9.2 Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή με άμεση ισχύ σε περίπτωση που η Michelin υποστεί ή έχει τεκμηριωμένη υποψία για οποιουδήποτε είδους (π.χ. με ηλεκτρονικό υπολογιστή) απάτη ή κατάχρηση ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ενέργειας και του Προγράμματος και τους σκοπούς και την φήμη της από οποιονδήποτε συμμετέχοντα Συνδρομητή.

9.3 Η απόφαση της Michelin για την εγκυρότητα των εγγραφών και των πληροφοριών και των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διαφωνία θεωρείται οριστική.

9.4 Η Michelin συνιστά στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στην Ενέργεια και στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούν και διαχειρίζονται οι ίδιοι. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε ή διαχειρίζεται τρίτο μέρος, ο συμμετέχων είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση των εξουσιοδοτήσεων και των αδειών που απαιτούνται για τη χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Η Michelin και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στην Ενέργεια ή/ και στο Πρόγραμμα δεν φέρουν ευθύνη για περιστασιακές ζημίες και διαφορές που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο της Ενέργειας ή/ και του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ως εξουσιοδοτημένη χρήση.

9.5 Η Michelin δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία του website www.makemyday.michelin.gr για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό του, ωστόσο η Michelin θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διερευνήσει και να εξαλείψει την αποτυχία. H Michelin δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις εναντίον αυτού του ιστότοπου.

9.6 Αποζημίωση για κόστη, ζημίες, απώλειες που προκύπτουν από περιστασιακές αποτυχίες, ελλείψεις, εσφαλμένη λειτουργία του Προγράμματος και της Ενέργειας ή καθυστερήσεις που σημειώνονται σχετικά δε λαμβάνονται υπόψη από την Michelin, για τα οποία η Michelin δεν φέρει καμία ευθύνη.

9.7 Η Michelin δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών ταχυμεταφορών και τη δραστηριότητα τρίτων. H Michelin δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη λειτουργία του website makemyday.michelin.gr που προκύπτει από λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σφάλματος ή της μη διαθεσιμότητας του εξυπηρετητή που λειτουργεί το website makemyday.michelin.gr, της έλλειψης σύνδεσης με τα δίκτυα Internet, των αποτυχιών στο δίκτυο κορμού, αποτυχίες στη σύνδεση με website makemyday.michelin.gr ή τμήματα αυτών.

9.8 H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις κατά του website makemyday.michelin.gr και του διακομιστή που λειτουργεί το website (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επιθέσεων απόρριψης υπηρεσίας [DoS] και SQL injection). H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψευδή μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής τους κλπ στη διάρκεια επίθεσης κατά του website ή του διακομιστή ή των συστημάτων πληροφορικής γενικά.

9.9 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η απόδοση, η ανταλλαγή μηνυμάτων, η μεταφορά δεδομένων και η ταχύτητα απόκρισης του εξυπηρετητή της Michelin εξαρτώνται από τις αναπτυχθείσες τεχνολογίες και αυτές οι παράμετροι του διακομιστή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από υπερφόρτωση δικτύου ή άλλους παράγοντες πέραν του ελέγχου της Michelin, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά  συμφόρηση δικτύου, κάλυψη, αποτυχίες σύνδεσης, επιδόσεις κινητών συσκευών καθώς και συντήρηση ασφαλούς σύνδεσης δικτύου. H Michelin δεν ευθύνεται για αποτυχίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση της μεταφόρτωσης που καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα.

9.10 Η Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια δεδομένων που απορρέουν από το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης από τους συμμετέχοντες ή τη σύνδεση με το διακομιστή του website makemyday.michelin.gr (για οποιονδήποτε λόγο) κατά την εγγραφή ή από το πλήρες mailbox των συμμετεχόντων που αποστέλλονται από την Διοργανώτρια και θεωρούνται ανεπιθύμητα.

9.11 Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Michelin ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν εξυπηρετητή αλληλογραφίας θεωρούνται ότι παραδόθηκαν την ίδια ημέρα.

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του Προγράμματος, εάν κατά τη διακριτική του ευχέρεια το θεωρεί απαραίτητο. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με ανακοίνωση που γίνεται στο makemyday.michelin.gr.

Η συμμετοχή σε αυτό το Πρόγραμμα προϋποθέτει και απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το Πρόγραμμα δηλώνετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα και την Πολιτική Απορρήτου ως συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το παρόν Πρόγραμμα και οι όποιες συναλλαγές και σχέσεις που προκύπτουν από αυτό ή στο πλαίσιό του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με αυτή, εκτός και αν επιλυθεί φιλικά, θα παραπεμφθεί και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

H Διοργανώτρια/ MICHELIN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατωτέρω παρατίθεται σύνδεσμος (link) που παραπέμπει στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο Επιλέξιμων Μεταπωλητών MICHELIN.

"Λίστα Συνεργατών εγγύησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας"

 

 

 

Are you sure that you want to delete your account ?