Χρειάζεσαι βοήθεια;

Κανόνες Κουπονιού

Όροι και προϋποθέσεις της προσφοράς "My Michelin Offers"

Η ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με ΑΦΜ 094077170/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 000312401000, με έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου, και επί της οδού Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8 (‘Michelin’ ή ‘Διοργανώτρια), έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα εμπορικών προσφορών για να παρέχει στους πελάτες της κουπόνια για υπηρεσίες σχετικές με τα ελαστικά, με ισχύ σε όλη την Ελλάδα, για σκοπούς προώθησης και marketing των προϊόντων και των υπηρεσιών της που είναι διαθέσιμες από την ίδια και τον Όμιλο Michelin στην Ελληνική επικράτεια με τον τίτλο ‘MY MICHELIN OFFERS’ και στο εξής αναφερόμενο ως “Πρόγραμμα Κουπονιών” ή “Πρόγραμμα”.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κουπονιών είναι προαιρετική για τους πελάτες και τελεί υπό την προϋπόθεση των όρων και των προϋποθέσεων και των ενεργειών και των διαδικασιών που προσδιορίζονται στο παρόν.

Για την λειτουργία και την ολοκλήρωση του Προγράμματος η Michelin θα υποστηρίζεται από την Advanced Ideas Studio SRL, μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί αρμοδίως υπό το Ρουμάνικο δίκαιο, με ΑΦΜ RO 24386686/Φορολογία J40/14486/2008 και εγγεγραμμένο γραφείο στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, η οποία λειτουργεί με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε διαχειριστικό επίπεδο, σύμφωνα με τις οδηγίες, υπό την εποπτεία και για λογαριασμό Michelin (στο παρόν αναφερόμενη ως ‘Συνεργάτης Προώθησης’).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επιπλέον και συμπληρώνονται από την γνωστοποίηση νομικού περιεχομένου της ιστοσελίδας makemyday.michelin.gr οι οποίοι εφαρμόζονται αναλόγως. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου ακολουθώντας τον σύνδεσμο: makemyday.michelin.gr/legal/legal-notice.

Η Michelin επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και της Πολιτική Απορρήτου της Michelin makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Με την είσοδό σας στο Πρόγραμμα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτομάτως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε την Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου και την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας τα οποία διέπουν το Πρόγραμμα στο σύνολό τους (‘’Όροι και Προϋποθέσεις’’).

​​​​​​1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε έγκυρα στο Πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) Πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο και να ενεργείτε ατομικά ως ιδιώτης ή ως επαγγελματίας οδηγός ταξί (ανεξάρτητος επιχειρηματίας) και να είστε ο δηλωμένος οδηγός τους οχήματος στο οποίο θα τοποθετηθούν τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin, να λειτουργείτε το ταξί ανεξάρτητα ή ως μέρος ενός επαγγελματικού στόλου ταξί, θα πρέπει να εδρεύεται ή/και να κατοικείτε στην Ελλάδα και να είστε τουλάχιστον 18 χρονών κατά την ημερομηνία που θα συμμετέχετε στο Πρόγραμμα. Θα πρέπει να είστε μέλος και να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό στο πρόγραμμα αφοσίωσης πελατών Michelin Make My Day κατά την ημερομηνία που θα συμμετέχετε στο Πρόγραμμα.

β) Θα πρέπει να προμηθευτείτε τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 κατωτέρω) κατά τη Διάρκεια Προγράμματος (όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 2) από το φυσικό σημείο πώλησης/ κατάστημα ενός Επιλέξιμου Μεταπωλητή Michelin που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στο παρόν ως Προσάρτημα 1. 

γ) Θα πρέπει να τοποθετήσετε τα ελαστικά που προμηθευτήκατε σε ένα όχημα από τις κατωτέρω κατηγορίες που θα φέρει Ελληνικές πινακίδες οι οποίες καλύπτονται από το Πρόγραμμα: επιβατικά οχήματα, 4x4 οχήματα δρόμου, ταξί, ελαφριά φορτηγά και βανάκια (έως και συμπεριλαμβανομένων των 3,5 τόνων). Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει οχήματα βάρους πλέον των 3,5 τόνων, τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική/ δημόσιες μεταφορές/ χρήση (εκτός από ταξί) συμπεριλαμβανομένων στόλων leasing, οχήματα 4x4 εκτός δρόμου off-road και οχήματα μικτής χρήσης που χρησιμοποιούνται σε πίστες/αγώνες ή/ και ελαστικά.

δ) Δεν έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε και να επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα εάν προμηθευτείτε ελαστικά Michelin διαδικτυακά (online), ακόμα και όλα τα άλλα κριτήρια συμμετοχής πληρούνται.

2. Διάρκεια Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2022 στις 08.00 π.μ. και θα διαρκέσει έως την 15η Νοεμβρίου 2022, εκτός ένα η Michelin μονομερώς ανακοινώσει την λήξη ή την ανανέωσή του, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο (στο εξής “Διάρκεια Προγράμματος”).

3. Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin:

3.1 Ως Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin νοούνται για τις ανάγκες του Προγράμματος:

(α)  Τα ελαστικά μάρκας Michelin για αυτοκίνητα και αυτοκίνητα 4x4 με διάμετρο μεταξύ 14 και 23'' (συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών Michelin CrossClimate), και

(β) Τα ελαστικά μάρκας Michelin για μικρά φορτηγά και βανάκια μόνο από την σειρά Agilis

τα οποία προμηθεύεστε καινούρια – και όχι μεταχειρισμένα/ αναγομωμένα – από έναν φυσικό σημείο πώλησης οποιουδήποτε από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin στην Ελλάδα, (στο εξής “Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin”).

3.2 Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι τα μεταχειρισμένα/ αναγομωμένα ελαστικά Michelin ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος ελαστικών, εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν είναι επιλέξιμα και δεν σας παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

04. Συμμετοχή και Διαδικασία έγκρισης:

4.1 Προκειμένου  να έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροίτε τις Προϋποθέσεις  Εισόδου του άρθρου 1 ανωτέρω, κατά το χρόνο της συμμετοχής.

4.2 Μόνο η ηλεκτρονική εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι δυνατή και υποστηρίζεται.

4.3 Η εγγραφή σας θα θεωρηθεί άκυρη ή θα ακυρωθεί σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Michelin, δεν πληροίτε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται με το παρόν ή δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος που ορίζονται στο παρόν όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιούνται από την Michelin, π.χ. λείπουν οι απαιτούμενες πληροφορίες, οι πληροφορίες δεν έχουν ευκρινώς συμπληρωθεί ή / και δεν μπορούν να διαβαστούν, έχετε αγοράσει λιγότερα από τέσσερα (4) κομμάτια Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin ή δεν τα αγοράσατε ως σετ δηλαδή ως σύνολο ταυτόχρονα, έχετε καταχωρίσει μη Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin π.χ. που δεν φέρουν την επωνυμία Michelin, δεν έχετε αγοράσει τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin ή / και δεν έχετε εγγραφεί στο Πρόγραμμα εντός της Διάρκειας Προγράμματος, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λανθασμένες ή ελλιπείς ή τα ελαστικά δεν αγοράστηκαν από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin κλπ. Η απόφαση της Michelin να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ή προσβολής.

4.4 Εφόσον πληροίτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις:

(α)  δημιουργείτε έναν έγκυρο και ενεργό λογαριασμό στο Πρόγραμμα “Make My Day”, εφόσον δεν διατηρείτε ήδη τέτοιον λογαριασμό ως μια από τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής,

(β) εισέρχεστε στο πεδίο  “My Michelin Offers” και ενεργοποιείτε την προσφορά που προσφέρει το κουπόνι των είκοσι (20) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για υπηρεσίες τοποθέτησης ελαστικών την τοποθέτηση κατά την επόμενη αγορά σας ενός σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin.

(γ) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών που ξεκινούν από τη στιγμή που θα έχετε δημιουργήσει το Κουπόνι μέσω της Πλατφόρμας και εντός της περιόδου ισχύος του Κουπονιού θα προσκομίσετε τον κωδικό του Κουπονιού σε έναν Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin  - στο φυσικό του σημείο πώλησης – και θα του ζητήσετε να επικυρώσει τον κωδικό του Κουπονιού και να εξαργυρώσετε το Κουπόνι σας προκειμένου να λάβετε υπηρεσίες τοποθέτησης και σχετικές υπηρεσίες αναφορικά με τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin που προμηθευτήκατε και τα οχήματα που ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 1(δ).

4.5 Ο Μεταπωλητής που επικύρωσε τον κωδικό του Κουπονιού θα το αποδεχτεί και θα προσφέρει το αντίστοιχο προνόμιο στον καταναλωτή.

5. Προσωπικά δεδομένα καταναλωτή

5.1 Προκειμένου ένας Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin να επικυρώσει το Κουπόνι, θα πρέπει να συμπληρώσει τις ακόλουθες ουσιώδεις πληροφορίες στο ειδικό τμήμα του “Make My Day” σχετικά με εσάς και την αγορά σας για λόγους ελέγχου και εποπτείας καθώς και για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από την προσφορά:

  1. Κωδικός Κουπονιού
  2. Ημερομηνία Τιμολογίου/ Απόδειξης 
  3. Αριθμός Τιμολογίου/ Απόδειξης
  4. Κωδικός CAI
  5. Ποσότητα ελαστικών
  6. Ανάρτηση αντιγράφου (scan/ φωτογραφία) του παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη αγοράς)

5.2 Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε στην Michelin το τιμολόγιο/ απόδειξη αγοράς μαζί με τις πληροφορίες DOT που αφορούν τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin που προμηθευτήκατε και επωφεληθήκατε από το Κουπόνι σχετικά με αυτά, αργότερα και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας για λόγους επικύρωσης και ελέγχου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κρατήσετε το τιμολόγιο/ την απόδειξη που εκδόθηκε από τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin κατά τον χρόνο της αγοράς καθώς και τον μοναδικό κωδικό που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα και να τα προσκομίσετε στην Michelin κατόπιν αιτήματός της και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Αδυναμία να παρέχετε το πρωτότυπο παραστατικό ή τον μοναδικό κωδικό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα.

5.3 Μόλις το Κουπόνι επικυρωθεί ο μοναδικός κωδικός θα θεωρείται χρησιμοποιημένος και ο Μεταπωλητής θα σας προσφέρει το κουπόνι των 20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα το αναφέρει ρητά στο τιμολόγιο/ απόδειξη.

5.4 Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο τιμολογίων /αποδείξεων ή και οποιαδήποτε απόδειξη για να τεκμηριώσει την εγκυρότητα των δεδομένων για σκοπούς ελέγχου ή σε περίπτωση υποψίας απάτης σχετικά με το πρόγραμμα αναφορικά με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

5.5 Το Κουπόνι αξίας των 20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες τοποθέτησης ελαστικών και σχετικές υπηρεσίες με ένα σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin.

5.6 Τα κουπόνια ισχύουν για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία που δημιουργήθηκαν από την Πλατφόρμα και εκχωρήθηκαν σε εσάς.

5.7 Πρέπει να αναφέρετε ρητά στον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin ότι θέλετε να κάνετε χρήση και να εξαργυρώσετε το Κουπόνι που λάβατε από το “Michelin Make My Day” πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς των Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin.

5.8  Σε περίπτωση που η συνολική αξία των υπηρεσιών που θα λάβετε από έναν Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin αναφορικά με υπηρεσίες που μπορεί να καλυφθούν από το Κουπόνι δηλαδή των 20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι δική σας ευθύνη, δηλαδή του συμμετέχοντα,  να καταβάλει την διαφορά. Διευκρινίζεται ότι η Michelin δεν παρεμβαίνει ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εφαρμόζουν οι Μεταπωλητές της.

5.9 Ο Μεταπωλητής είναι υπεύθυνος να επικυρώσει το Κουπόνι στο τμήμα του Προγράμματος “Make My Day” πριν το αποδεχτεί και αποτελεί δική σας ευθύνη να παρέχετε τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν όπως αναφέρονται ανωτέρω. Επισημαίνουμε ότι Μεταπωλητής δεν θα προχωρήσει στην επικύρωση του Κουπονιού  εάν δεν τον ενημερώσετε πριν την αγορά των Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin ότι επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως προβλέπεται ανωτέρω υπό τον όρο 5.7. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης δηλαδή με την καταβολή του τιμήματος, δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση και η χρήση του Κουπονιού.

5.10 Μόνο ένα Κουπόνι μπορεί να δημιουργηθεί από το Πρόγραμμα ανά συμμετέχοντα δηλαδή ο συνολικός αριθμός των Κουπονιών που θα δημιουργηθεί ανά συμμετέχοντα είναι ένα κατά τη Διάρκεια Προγράμματος.

5.11 Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, η Πλατφόρμα  δημιουργεί Κουπόνια έως την τελευταία ημέρα της Διάρκειας Προγράμματος δηλαδή έως την 15η Νοεμβρίου 2022, εκτός εάν η Michelin αποφασίσει την ανανέωση ή την παράταση της Διάρκειας Προγράμματος ή την παύση της ενέργειας πριν την λήξη της.

5.12 Μόλις εξαργυρώσετε το Κουπόνι σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους θα μπορείτε να το δείτε στον Λογαριασμό σας  MICHELIN Make My Day με την επισήμανση «χρησιμοποιημένο». Δεν θα έχτε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ξανά «χρησιμοποιημένα» Κουπόνια. 

5.13 Τα κουπόνια δεν είναι ονομαστικά και μπορούν να να μεταβιβαστούν σε τρίτους π.χ. σε φίλους ή μέλη της οικογένειας που συμμορφώνονται με όρους συμμετοχής. Παρόλα αυτά μόνο ένα Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά αγορά/τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωρευτικά.

6. Πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα- Ακύρωση:

6.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαχείρισης του Προγράμματος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr

6.2  H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει το Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr. Σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε Κουπόνια που έχουν ήδη παραχθεί δεν θα επηρεαστούν. 

7. Επιλέξιμοι Μεταπωλητές:

Το Πρόγραμμα ισχύει μόνο για τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin που αγοράζονται από τα φυσικά σημεία πώλησης – αποκλείοντας αγρές από ηλεκτρονικά σημεία πώλησης/ πωλήσεις μέσω διαδικτύου  - των Επιλέξιμων Μεταπωλητών Michelin που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8,8. Κανόνες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Παροχής Δεδομένων:

8.1 Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, η Michelin, ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, θα ασχολείται με την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων που θα παρέχετε ως υποκείμενα δεδομένων. Η Michelin θα χρησιμοποιεί άλλες εταιρείες του Ομίλου Michelin ως εκτελούντες την επεξεργασία και ειδικότερα την εταιρεία MICHELIN ROMANIA S.A., με έδρα Global City Business Park, Bucuresti Nord 10, Voluntari 077190, Ilfov, Ρουμανίας. Η Διοργανώτριά θα χρησιμοποιεί και άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για του σκοπούς του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας MMS Communications Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Διαφημιστική Εταριεία που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα 1-3 Τ.Κ. 15231, που ενεργεί ως διαχειριστής της πλατφόρμας η αφορά αποκλειστικά το Πρόγραμμα.

8.2 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8.3 Λαμβάνουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρονται περιληπτικά στο άρθρο 4 ανωτέρω.

8.4 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις  και την Πολιτική Απορρήτου που μπορείτε να συμβουλευτείτε στο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

8.5 Θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά το Πρόγραμμα με σκοπό:

(i) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις και το Πρόγραμμα,

(ii) την αποστολή υλικό marketing, που αφορούν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες με αυτά που προμηθευτήκατε και επωφεληθήκατε από το Πρόγραμμα πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα είναι η νόμιμη συγκατάθεσή σας,

(iii) την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις) και η  νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

8.6 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω. Θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες εντός του Ομίλου Michelin, τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin από τον οποίο προμηθευτήκατε τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin και την Διαφημιστική Εταιρεία που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους, τους συνδεδεμένους και τα τρίτα μέρη που ενεργούν ως υπεργολάβοι και εμπλέκονται στο Πρόγραμμα και άλλους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την Πλατφόρμα.

8.7 Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για μια χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Michelin στο πλαίσιο του Προγράμματος και εν πάση περιπτώσει όχι περισσότερο από δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερη περίοδο  σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή για την υποστήριξη ή άμυνα έναντι αξιώσεων. Αναφορικά με την διεύθυνση email σας που θα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς marketing θα σας διαγράψουμε από την σχετική λίστα αμέσως μόλις μας το ζητήσετε.

8.8 Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων· Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας εγγράφως στην διεύθυνση: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε., Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, ΤΚ 15125, Μαρούσι Αττικής, και με email στο dataprivacy_euc@michelin.com Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε το υπεύθυνο επεξεργασίας και  περαιτέρω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) ή / και στα αρμόδια δικαστήρια.

8.9 Για λόγους διερεύνησης οποιασδήποτε υποψίας απάτης η Michelin μπορεί να επικοινωνήσει τυχαία με συμμετέχοντες ή να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του Προγράμματος και τα δεδομένα που εισήχθησαν σε αυτό, δηλαδή στην Πλατφόρμα Make My Day, για να τεκμηριώσει την ακρίβεια και την ορθότητα των δεδομένων που παρασχέθηκαν.

9. Διάφορα:

9.1 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ακόμη και μετά την δημιουργία  ή την επικύρωση ενός Κουπονιού, η Michelin δικαιούται να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να λάβει όλα τα νομικά μέτρα που απαιτούνται για την ακύρωση του Κουπονιού. Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η απόφαση της Michelin περί αποκλεισμού/ ακύρωσης θεωρείται οριστική και αναμφισβήτητη.

9.2 Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή με άμεση ισχύ σε περίπτωση που η Michelin υποστεί ή έχει τεκμηριωμένη υποψία για οποιουδήποτε είδους (π.χ. με ηλεκτρονικό υπολογιστή) απάτη ή κατάχρηση ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους σκοπούς και την φήμη του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

9.3 Η απόφαση της Michelin για την εγκυρότητα των εγγραφών και των πληροφοριών και των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διαφωνία θεωρείται οριστική.

9.4 Η Michelin συνιστά στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούν και διαχειρίζονται οι ίδιοι. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε ή διαχειρίζεται τρίτο μέρος, ο συμμετέχων είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση των εξουσιοδοτήσεων και των αδειών που απαιτούνται για τη χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Η Michelin και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στο Πρόγραμμα ή στην πλατφόρμα δεν φέρουν ευθύνη για περιστασιακές ζημίες και διαφορές που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ως εξουσιοδοτημένη χρήση.

9.5 Η Michelin δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία του website makemyday.michelin.gr για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό του, ωστόσο η Michelin θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διερευνήσει και να εξαλείψει την αποτυχία. H Michelin δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις εναντίον αυτού του ιστότοπου.

9.6 Αποζημίωση για κόστη, ζημίες, απώλειες που προκύπτουν από περιστασιακές αποτυχίες, ελλείψεις, εσφαλμένη λειτουργία του Προγράμματος ή καθυστερήσεις που σημειώνονται στο Πρόγραμμα δε λαμβάνονται υπόψη από την Michelin, για τα οποία η Michelin δεν φέρει καμία ευθύνη.

9.7 Η Michelin δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών ταχυμεταφορών και τη δραστηριότητα τρίτων. H Michelin δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη λειτουργία του website makemyday.michelin.gr που προκύπτει από λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σφάλματος ή της μη διαθεσιμότητας του εξυπηρετητή που λειτουργεί το website makemyday.michelin.gr, της έλλειψης σύνδεσης με τα δίκτυα Internet, των αποτυχιών στο δίκτυο κορμού, αποτυχίες στη σύνδεση με website makemyday.michelin.gr ή τμήματα αυτών.

9.8 H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις κατά του website makemyday.michelin.gr και του διακομιστή που λειτουργεί το website (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επιθέσεων απόρριψης υπηρεσίας [DoS] και SQL injection). H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψευδή μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής τους κλπ στη διάρκεια επίθεσης κατά του website ή του διακομιστή ή των συστημάτων πληροφορικής γενικά.

9.9 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η απόδοση, η ανταλλαγή μηνυμάτων, η μεταφορά δεδομένων και η ταχύτητα απόκρισης του εξυπηρετητή της Michelin εξαρτώνται από τις αναπτυχθείσες τεχνολογίες και αυτές οι παράμετροι του διακομιστή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από υπερφόρτωση δικτύου ή άλλους παράγοντες πέραν του ελέγχου της Michelin, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά  συμφόρηση δικτύου, κάλυψη, αποτυχίες σύνδεσης, επιδόσεις κινητών συσκευών καθώς και συντήρηση ασφαλούς σύνδεσης δικτύου. H Michelin δεν ευθύνεται για αποτυχίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση της μεταφόρτωσης που καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα.

9.10 Η Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια δεδομένων που απορρέουν από το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης από τους συμμετέχοντες ή τη σύνδεση με το διακομιστή του website makemyday.michelin.gr (για οποιονδήποτε λόγο) κατά την εγγραφή ή από το πλήρες mailbox των συμμετεχόντων που αποστέλλονται από την Διοργανώτρια και θεωρούνται ανεπιθύμητα.

9.11 Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Michelin ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν εξυπηρετητή αλληλογραφίας θεωρούνται ότι παραδόθηκαν την ίδια ημέρα.

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του Προγράμματος, εάν κατά τη διακριτική του ευχέρεια το θεωρεί απαραίτητο. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με ανακοίνωση που γίνεται στο makemyday.michelin.gr.

Η συμμετοχή σε αυτό το Πρόγραμμα προϋποθέτει και απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το Πρόγραμμα δηλώνετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα και την Πολιτική Απορρήτου ως συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το παρόν Πρόγραμμα και οι όποιες συναλλαγές και σχέσεις που προκύπτουν από αυτό ή στο πλαίσιό του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με αυτή, εκτός και αν επιλυθεί φιλικά, θα παραπεμφθεί και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

H Διοργανώτρια/ MICHELIN

Are you sure that you want to delete your account ?