Michelin Εγγύηση Plus Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ “MICHELIN WARRANTY PLUS”

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN Α.Ε." που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 312401000, εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα αρ. 3 (εφεξής “Michelin” ή “Διοργανώτρια”) έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα εγγύησης που παρέχει αποζημίωση και διατίθεται στους πελάτες της με ισχύ στην Ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο της προώθησης και εμπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η ίδια και ο όμιλος Michelin στην Ελληνική επικράτεια, με την τίτλο “ MICHELIN ΕΓΓΥΗΣΗ PLUS ”, εφεξής καλούμενου «Πρόγραμμα».

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική για τους πελάτες και υπόκειται στην εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων και την τήρηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο παρόν. Το Πρόγραμμα δεν συνιστά εμπορική εγγύηση όπως προβλέπεται στον Ν. 2251/1994, όπως ισχύει και αποτελεί ένα προνόμιο και επιβράβευση για τους πελάτες της Michelin στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών και του σχετικού σχεδιασμού.

Για την διεξαγωγή και την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η Michelin θα υποστηρίζεται από την Advanced Ideas Studio SRL, μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το Ρουμάνικό δίκαιο, με αριθμό φορολογικού μητρώου RO 24386686/Taxation J40/14486/2008 με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας, η οποία ενεργεί μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης σε επίπεδο λειτουργιών και σύμφωνα με τις οδηγίες και για λογαριασμό/ υπό την εποπτεία της Michelin (εφεξής "Εταιρεία Προώθησης").

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις λειτουργούν συμπληρωματικά προς την Νομική γνωστοποίηση του website makemyday.michelin.gr η οποία εφαρμόζεται αναλόγως. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να έχετε πρόσβαση στην Νομική γνωστοποίηση πατώντας τον σύνδεσμό: makemyday.michelin.gr/legal/legal-notice

Η Michelin επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσις του Προγράμματος και την Πολιτική Απορρήτου της Michelin, makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy

Εφόσον ενταχθείτε στο Πρόγραμμα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτομάτως τους παρόντες όρους και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τη Νομική γνωστοποίηση και την Πολιτική Απορρήτου του website, τα οποία στο σύνολό τους διέπουν το Πρόγραμμα ("Όροι και Προϋποθέσεις").

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε έγκυρα στο Πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται συλλογικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, και πρέπει:

(α) να είστε φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης ατομικής επιχείρησης), επαγγελματίας οδηγός ταξί (και να είστε ο καθορισμένος οδηγός του οχήματος που συμμετέχει) ή μέλος στόλου οχημάτων ταξί, με έδρα την Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία που επιθυμείτε να συμμετέχετε·

(β) να αγοράσετε τουλάχιστον ένα σετ συνολικά τεσσάρων (4) τεμαχίων (δηλαδή και τα τέσσερα ελαστικά με μία αγορά) από τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin (όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 4) κατά τη Διάρκεια Προγράμματος (όπως ορίζεται παρακάτω στον όρο 3) από ένα φυσικό σημείο πώλησης ενός από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα αν αγοράσετε online τα εγκεκριμένα ελαστικά Michelin, παρά την εκπλήρωση των λοιπών όρων συμμετοχής.

(γ) ννα εγγραφείτε έγκυρα (όπως ορίζεται στον όρο 4 κατωτέρω) στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 4.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα εγγύησης για αποζημίωση στη Michelin σε περίπτωση Συμβάντος σε έναν επιλεγμένο μεταπωλητή.

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιβατικά οχήματα και 4x4, οχήματα ταξί και ελαφρά φορτηγά (έως και 3,500 κιλά) εντός δρόμου με Ελληνικές πινακίδες αναφορικά με τυχαία συμβάντα που καταλήγουν σε ζημιές που δεν μπορούν να επισκευαστούν. Δεν καλύπτει οχήματα βάρους πάνω από 3.500 κιλά τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική/ δημόσια μεταφορά/ χρήση) συμπεριλαμβανομένων στόλων leasing, 4X4 εκτός δρόμου και μικτής χρήσης και ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε πίστες/ αγώνες ή ελαστικά που έπαθαν ζημιά λόγω βανδαλισμού και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων (Rent a Car). 

 

2. Όροι Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα αρχίζει την 15η Ιουνίου 2020 στις 08.00 π.μ. και θα διαρκέσει για αόριστο χρόνο και έως ότου η Michelin μονομερώς ανακοινώσει την λήξη του κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο (στο εξής ως “Διάρκεια Προγράμματος”). Προκειμένου να εγγραφείτε έγκυρα στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να προβείτε στην αγορά ενός σετ συνολικά τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος και να καταχωρήσετε επιτυχώς την αγορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα makemyday.michelin.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Συνεπώς, αγορές ή/ και εγγραφές πριν από την έναρξη της Διάρκειας Προγράμματος ή/ και εγγραφές που επιχειρήθηκαν μετά την 30ή ημέρα από την ημερομηνία αγοράς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εάν καταχωρηθούν, είναι άκυρες και θα αποκλειστούν άλλως ακυρωθούν.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, 

Α) Η επεκτεινόμενη εγγύηση που αναφέρεται στον όρο 4.1 ισχύει για ελαστικά που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2020.

Β) οι εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα www.plus.michelin.eu συνεχίζουν να είναι έγκυρες και να παράγουν τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της πλατφόρμας. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με εγγραφές από την πλατφόρμα www.plus.michelin.eu μπορούν να γίνουν μόνο μέσω της νέας πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

Η ημερομηνία αγοράς είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική απόδειξη/ τιμολόγιο.

 

3. Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin:

3.1 Μόνο αγοράζοντας καινούρια – και όχι μεταχειρισμένα -  ελαστικά μάρκας Michelin, για αυτοκίνητα, και 4x4 με διάμετρο μεταξύ 14 και 23 '' και μόνο για ελαφρά φορτηγά με ελαστικά Michelin μόνο από τη σειρά Agilis από έναν από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin στην Ελλάδα, έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα (στο εξής “Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin”).

3.2 Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι τα μεταχειρισμένα ελαστικά Michelin ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος ελαστικών, εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν είναι επιλέξιμα και δεν σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα.

 

4. Διαδικασία έγκρισης:

4.1Όλοι οι συμμετέχοντες που αγοράζουν τέσσερα (4) Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin συνολικά και ταυτόχρονα εντός της Διάρκειας Προγράμματος από οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin (Παράρτημα 1) και εγγράφονται με επιτυχία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα makemyday.michelin.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, μπορούν να αξιώσουν, σε περίπτωση συμβάντος, έως δύο (2) ελαστικά, υπό την προϋπόθεση ότι:

Α) η αξίωση εγείρεται εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εξαιρούνται τα οχήματα ταξί για τα οποία η αξίωση εγείρεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Β) Για επιβατικά αυτοκίνητα και τετράτροχα οδικά αυτοκίνητα (εξαιρούνται τα ταξί και τα ελαφρά φορτηγά) και μόνο για ελαστικά που αποκτήθηκαν την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2020, η εν λόγω αξίωση εγείρεται εντός δεκαπέντε (15) μηνών  από την ημερομηνία αγοράς.

4.2 Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την ακόλουθη διαδικασία προκειμένου να συμμετέχουν έγκυρα στο Πρόγραμμα και να έχουν την δυνατότητα να αξιώσουν τα ελαστικά σε περίπτωση Συμβάντος:

(α) Να αγοράσουν τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) συνολικά καινούριων Ελαστικών Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος από το φυσικό σημείο πώλησης ενός από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin.

(β) Να λάβουν τη στιγμή της αγοράς των τεσσάρων (4) συνολικά καινούριων Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin, μαζί με το τιμολόγιο/ φορολογική απόδειξη  το φυλλάδιο με τις λεπτομερείς πληροφορίες του προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS, τα επόμενα βήματα και τα DOT, τον τύπο του πέλματος ελαστικού, τον κωδικό προϊόντος και τις διαστάσεις των ελαστικών που προμηθεύτηκε.

(γ) Να καταχωρήσουν/ συμπληρώσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος makemyday.michelin.gr το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την σχετική εφαρμογή, όπως παρατίθεται κατωτέρω,

 

 1. Προσωπικά δεδομένα καταναλωτή

Θα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο makemyday.michelin.gr και να εισέλθετε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε για να δημιουργήσετε τον λογαρισμό σας στο makemyday.michelin.gr και οι οποίες απαιτούνται από το  Πρόγραμμα θα εισαχθούν αυτόματα όταν θα εγγραφείτε στο Πρόγραμμα.

warranty image1

2. Πληροφορίες Οχήματος

 • Αριθμός Πινακίδας
 • Μάρκα και τύπος
 • Για ταξί: αριθμός πινακίδας ταξί

3. Πληροφορίες Ελαστικών

warranty image2jpg

4. Επωνυμία Διανομέα–drop down λίστα με επωνυμία και διευθύνσεις αντιπροσώπων

warranty image3jpg

(α) εάν η εγγραφή είναι επιτυχής, θα σας αποσταλεί αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός. Πρέπει να φυλάξετε και να έχετε διαθέσιμο αυτόν τον κωδικό για να μπορείτε να διεκδικήσετε τα ελαστικά σε περίπτωση Συμβάντος.

Ο κωδικός σας παρέχεται επιπροσθέτως των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού χρήστη της πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στο makemyday.michelin.gr

Το τιμολόγιο / φορολογική απόδειξη μαζί με το μοναδικό κωδικό που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα θα σας ζητηθούν αργότερα προκειμένου να εγείρετε αξιώσεις στο πλαίσιο της αξιώστε την εγγύηση MICHELIN WARRANTY PLUS. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

(β) Μόνο η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής είναι δυνατή και υποστηρίζεται.

(γ) Η εγγραφή σας θα θεωρηθεί άκυρη ή θα ακυρωθεί σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Michelin, δεν πληροίτε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται το παρόν ή δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα, π.χ. ο αριθμός φορολογικής απόδειξης καταχωρείται περισσότερες από μία φορές, λείπουν οι απαιτούμενες πληροφορίες, οι πληροφορίες δεν έχουν ευκρινώς συμπληρωθεί ή / και δεν μπορούν να διαβαστούν, έχετε αγοράσει λιγότερα από τέσσερα (4) κομμάτια Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin ή δεν τα αγοράσατε ως σετ δηλαδή ως σύνολο ταυτόχρονα, έχετε καταχωρίσει μη Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin π.χ. που δεν φέρουν την επωνυμία Michelin, δεν έχετε αγοράσει τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin ή / και δεν έχετε εγγραφεί στο Πρόγραμμα εντός της Διάρκειας Προγράμματος, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λανθασμένες ή ελλιπείς ή τα ελαστικά δεν αγοράστηκαν από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin κλπ.

(δ) Μπορείτε να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα μόνο μία φορά βάσει μιας φορολογικής απόδειξης / τιμολογίου που έχει εκδοθεί για τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών.

(ε) Θα σας ζητηθεί να κρατήσετε και να επιδείξετε το τιμολόγιο / φορολογική απόδειξη μαζί με το μοναδικό κωδικό που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και θα πρέπει επίσης να το πράξετε σε περίπτωση που αξιώσετε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η αδυναμία παροχής/ επίδειξης της αρχικής απόδειξης και του μοναδικού κωδικού ενδέχεται να ακυρώσει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

(στ) Η Michelin μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή και ως εκ τούτου την εγγραφή οποιουδήποτε συμμετέχοντα λόγω αδυναμίας σωστής, πλήρους, ακριβούς και συμμορφούμενης προς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία εγγραφής. Η απόφαση της Michelin να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ή/ και αν ακυρώσει μια συμμετοχή είναι οριστική και αναμφισβήτητη.

Όλοι οι πελάτες που έχουν εγγραφεί επιτυχώς στο Πρόγραμμα, μπορούν να διεκδικήσουν τα ελαστικά (έως 2), σε περίπτωση Συμβάντος ως εξής:

4.3 Αξιώστε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS όπως παρακάτω:

A. εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εξαιρούνται τα ταξί που θα πρέπει να υποβάλουν την αξίωση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς,

B. μόνο για τα επιλέξιμα ελαστικά Michelin που αποκτήθηκαν για επιβατικά και 4x4 οχήματα (εξαιρούνται τα ταξί και τα ελαφρά φορτηγά) κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιούνιος-Αύγουστος 2020, εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία αγοράς,

Γ. Σε περίπτωση συμβάντος, απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin με το σχετικό τιμολόγιο/ φορολογική απόδειξη και το μοναδικό κωδικό που λάβατε μέσω email/sms κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα.

Κατα την εισαγωγή των στοιχείων στην πλατφόρα απο τον μεταπωλητή, η πλατφόρμα αυτόματα θα ελέγξει αν ο κωδικός που καταχωρήθηκε είναι παλαιότερος από (12) δώδεκα/ έξι (6) , δεκαπέντε (15) μήνες ή όχι από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών και αν είναι παλαιότερος η διαδικασία θα σταματήσει και δε θα μπορέσετε να επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα. Αν όλα τα δεδομένα που καταχωρήσατε είναι ορθά και σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις  θα σας ζητηθεί περαιτέρω να καταχωρήσετε:

 1. Το DOT που ζητάτε (το ζητούμενο ελαστικό ή έως δύο ελαστικά)
 2. Να μεταφορτώσετε (upload) το τιμολόγιο

Η πλατφόρμα περαιτέρω θα ελέγξει αυτόματα αν το DOT είναι το εγγεγραμμένο.

Αν όλα τα δεδομένα είναι σωστά και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin συμφωνεί ότι εφαρμόζεται η παροχή της εγγύησης αποζημίωσης, η διαδικασία ξεκινά και ο πελάτης λαμβάνει εκ νέου τα ελαστικά από τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin, όχι όμως περισσότερα από δύο.

4.4 Σε περίπτωση που τα ελαστικά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, στο φυσικό σημείο του Επιλέξιμου Μεταπωλητή Michelin, ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin θα ζητήσει ειδική παραγγελία και τα ελαστικά θα είναι διαθέσιμα εντός ενός (1) μηνός στο συγκεκριμένο Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin.

4.5 Προς αποφυγή παρερμηνειών, για τους σκοπούς του Προγράμματος Εγγύησης ως Συμβάν νοείται οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να προκαλέσει τυχαία ζημία όπως περιγράφεται στον όρο 6 κατωτέρω.

5. Λεπτομέρειες Προγράμματος – “MICHELIN WARRANTY PLUS”:

 • Επωνυμία: Michelin
 • Διάρκεια: 12 μήνες από την αγορά του προϊόντος (γενικά)
 • Διάρκεια: 6 μήνες από την αγορά προϊόντος (οχήματα ταξί)
 • 15 μήνες από την αγορά προϊόντος (επιβατικά οχήματα και 4x4) για ελαστικά που αποκτήθηκαν την περίοδο Ιούνιος-Αύγουστος 2020)
 • Διαδικασία: Για κάθε σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin που προμηθεύεστε συνολικά μπορείτε να αξιώσετε στο πλαίσιο της εγγύησης έως δύο  (2) ελαστικά ταυτόχρονα. 

Η εγγύηση ισχυροποιείται μόνο με βάση την επιτυχή εγγραφή στο Πρόγραμμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας makemyday.michelin.gr εντός της Διάρκειας Προγράμματος και το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση επέλευσης Συμβάντος μπορούν να ζητηθούν έως δύο (2) ελαστικά με βάση το τιμολόγιο/ φορολογική απόδειξη αγοράς, τις πληροφορίες DOT (που έλαβε ο αντιπρόσωπος) & και το μοναδικό κωδικό που λαμβάνεται κατά την εγγραφή μέσω mail ή SMS.

 • Η εγγύηση δεν αποζημιώνει τις χρεώσεις υπηρεσιών του μεταπωλητή.
 • Όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντικατάσταση του ελαστικού πληρώνονται από τον πελάτη στον μεταπωλητή.
 • Το ελαστικό αντικατάστασης δεν φέρει πλέον οποιαδήποτε κάλυψη πλέον της εγγύησης.
 • Η εγγύηση είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί μαζί με το αυτοκίνητο.
 • Ελαστικά που εμπλέκονται σε ατυχήματα και αφορούν ζημίες άλλες εκτός του ελαστικού δεν καλύπτονται.
 • Οι καταναλωτές θα αποζημιωθούν μόνο με ένα ελαστικό αντικατάστασης σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • Η εγγύηση καλύπτει το πολύ δύο (2) Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin ταυτοχρόνως, δηλαδή δεν καλύπτει την επιλογή αντικατάστασης 1 προς 1. Εάν στο πλαίσιο της εγγύησης του προγράμματος, δοθεί αντικατάσταση για ένα (1) ελαστικό, δεν θα καλύπτεται στο μέλλον ένα δεύτερο ελαστικό.

Εάν το Ελαστικό/ Ελαστικά δεν είναι διαθέσιμα εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημέρων από την ημερομηνία του αιτήματος, οι πελάτες μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση στη μορφή επιστροφής του ποσού που κατέβαλε για την αγορά του/των αντίστοιχου/ων ελαστικού/ών.

warranty conditions

6. Ορισμός της τυχαίας ζημίας:

Ως τυχαία ζημιά νοείται οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά στο ελαστικό, καταστροφή που δεν προκλήθηκε από κανέναν από τους παρακάτω λόγους:

- Καταστροφή ελαστικών ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος ή / και πράξεων βανδαλισμού, πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών.

- Ακατάλληλη αποθήκευση των ελαστικών.

- Χαμηλή πίεση ή υπερφόρτωση (χαρακτηρίζεται από υπερθέρμανση του περιβλήματος, στίλβωση ή αποφλοίωση, ρωγμές στην περιφέρεια του πλευρικού τοιχώματος ή / και στο σφαιρίδιο).

- Κακή τοποθέτηση ή απεγκατάσταση των ελαστικών.

- Η χρήση του ελαστικού σε συνθήκες που δεν αντιστοιχούν στον προορισμό του.

- Ελαττώματα λόγω μηχανικής βλάβης του οχήματος ή του συστήματος πλοήγησης, ελαττώματα ανάρτησης.

- Περιοχές με επιταχυνόμενη φθορά λόγω επανειλημμένης επιτάχυνσης ή πέδησης.

- Επαναλαμβανόμενη επιθετική χρήση που οδήγησε στην υποβάθμιση του ελαστικού.

Παραδείγματα πιθανών αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν σε τυχαία ζημιά:

- Κοπή του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού ή του πέλματος λόγω σύγκρουσης με σκληρά αντικείμενα.

- Ζημία που προκαλείται από τη διείσδυση αμβλέος αντικειμένου στο ελαστικό.

7. Πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα- Ακύρωση:

7.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαχείρισης του Προγράμματος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr

7.2  H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr.

8. Επιλέξιμοι Μεταπωλητές:

Το Πρόγραμμα ισχύει μόνο για τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin που αγοράζονται από τα σημεία πώλησης των Επιλέξιμων Μεταπωλητών Michelin που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

9. Κανόνες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Παροχής Δεδομένων:

9.1 Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, η Διοργανώτρια, ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, θα ασχολείται με την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων που θα παρέχετε ως υποκείμενα δεδομένων. Η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιεί άλλες εταιρείες του Ομίλου Michelin ως εκτελούντες την επεξεργασία και ειδικότερα την εταιρεία MICHELIN ROMANIA S.A., με έδρα Global City Business Park, Bucuresti Nord 10, Voluntari 077190, Ilfov, Ρουμανίας. Η Διοργανώτριά θα χρησιμοποιεί και άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για του σκοπούς του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Διαφήμισης μέσω της οποίας διεξάγεται το Πρόγραμμα καθώς και τα τρίτα μέρη που της παρέχουν υπηρεσίες που ενεργεί ως διαχειρίστρια της πλατφόρμας για την Διοργανώτρια και το Facebook ή άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (μέσω των εργαλείων που εφαρμόζονται στην πλατφόρμα από την και τους άλλους εκτελούντες την επεξεργασία, κατά περίπτωση). 

9.2 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9.3 Λαμβάνουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρονται περιληπτικά στον όρο 4.2(γ) και 4.3(β) ανωτέρω

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις  και την Πολιτική Απορρήτου makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά το Πρόγραμμα με σκοπό:

(i) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις και το Πρόγραμμα, δηλαδή η νόμιμη βάση για επεξεργασία θα είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή εγγύησης ζημιών υπό όρους ως προνόμιο και επιβράβευση που επιλέξατε την Michelin, όπως προβλέπεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

(ii) να σας στείλουμε υλικό marketing, και η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα είναι η νόμιμη συγκατάθεσή σας,

(iii) την άμυνα έναντι αξιώσεων οι οποίες μπορεί να εγερθούν σε σχέση με την εγγύηση, και  νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας,

(iv) η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις και η  νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η νομική υποχρέωση.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω. Θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες εντός του Ομίλου Michelin, τον μεταπωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα ελαστικά που συμμετέχουν στην εγγύηση και την Διαφημιστική Εταιρεία που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους, τους συνδεδεμένους και τα τρίτα μέρη που ενεργούν ως υπεργολάβοι και εμπλέκονται στο Πρόγραμμα και άλλους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα.

9.4 Τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται για μια χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Michelin στο πλαίσιο του Προγράμματος και εν πάση περιπτώσει όχι περισσότερο από δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερη περίοδο  σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή για την υποστήριξη ή άμυνα έναντι αξιώσεων. Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων· Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας εγγράφως στην διεύθυνση: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε., Τζαβέλλα 1-3, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής, και με email στο dataprivacy_euc@michelin.com Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε το υπεύθυνο επεξεργασίας και  περαιτέρω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) ή / και στα αρμόδια δικαστήρια.

10. Διάφορα:

10.1 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ακόμη και μετά την λήψη της ωφέλειας από την αξίωση, η Michelin δικαιούται να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να λάβει όλα τα νομικά μέτρα που απαιτούνται για την επιστροφή του ελαστικού επιστροφής. Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η απόφαση της Διοργανώτριας περί αποκλεισμού/ ακύρωσης θεωρείται οριστική και αναμφισβήτητη.

10.2 Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή με άμεση ισχύ σε περίπτωση που η Michelin υποστεί ή έχει τεκμηριωμένη υποψία για οποιουδήποτε είδους (π.χ. με ηλεκτρονικό υπολογιστή) απάτη ή κατάχρηση ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους σκοπούς και την φήμη του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

10.3 Η απόφαση της Michelin για την εγκυρότητα των εγγραφών και των πληροφοριών και των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διαφωνία θεωρείται οριστική.

10.4 Η Michelin συνιστά στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούν και διαχειρίζονται οι ίδιοι. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε ή διαχειρίζεται τρίτο μέρος, ο συμμετέχων είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση των εξουσιοδοτήσεων και των αδειών που απαιτούνται για τη χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Η Michelin και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στο Πρόγραμμα ή στην πλατφόρμα δεν φέρουν ευθύνη για περιστασιακές ζημίες και διαφορές που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ως εξουσιοδοτημένη χρήση.

10.5 Η Michelin δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία του website makemyday.michelin.gr για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό του, ωστόσο η Michelin θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διερευνήσει και να εξαλείψει την αποτυχία. H Michelin δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις εναντίον αυτού του ιστότοπου.

10.6 Αποζημίωση για κόστη, ζημίες, απώλειες που προκύπτουν από περιστασιακές αποτυχίες, ελλείψεις, εσφαλμένη λειτουργία του Προγράμματος ή καθυστερήσεις που σημειώνονται στο Πρόγραμμα δε λαμβάνονται υπόψη από την Michelin, για τα οποία η Michelin δεν φέρει καμία ευθύνη.

10.7 Η Michelin δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών ταχυμεταφορών και τη δραστηριότητα τρίτων. H Michelin δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη λειτουργία του website makemyday.michelin.gr που προκύπτει από λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σφάλματος ή της μη διαθεσιμότητας του εξυπηρετητή που λειτουργεί το website makemyday.michelin.gr ο Δικτυακός Τόπος, της έλλειψης σύνδεσης με τα δίκτυα Internet, των αποτυχιών στο δίκτυο κορμού, αποτυχίες στη σύνδεση με website makemyday.michelin.gr ή τμήματα αυτών.

10.8 HH Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις κατά του website makemyday.michelin.gr και του διακομιστή που λειτουργεί το website makemyday.michelin.gr (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επιθέσεων απόρριψης υπηρεσίας [DoS] και SQL injection). H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψευδή μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής τους κλπ στη διάρκεια επίθεσης κατά του website makemyday.michelin.gr ή του διακομιστή ή των συστημάτων πληροφορικής γενικά.

10.9 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η απόδοση, η ανταλλαγή μηνυμάτων, η μεταφορά δεδομένων και η ταχύτητα απόκρισης του εξυπηρετητή της Michelin εξαρτώνται από τις αναπτυχθείσες τεχνολογίες και αυτές οι παράμετροι του διακομιστή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από υπερφόρτωση δικτύου ή άλλους παράγοντες πέραν του ελέγχου της Michelin, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά  συμφόρηση δικτύου, κάλυψη, αποτυχίες σύνδεσης, επιδόσεις κινητών συσκευών καθώς και συντήρηση ασφαλούς σύνδεσης δικτύου. H Michelin δεν ευθύνεται για αποτυχίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση της μεταφόρτωσης που καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα. 

10.10 Η Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια δεδομένων που απορρέουν από το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης από τους συμμετέχοντες ή τη σύνδεση με το διακομιστή του website makemyday.michelin.gr (για οποιονδήποτε λόγο) κατά την εγγραφή ή από το πλήρες mailbox των συμμετεχόντων που αποστέλλονται από την Διοργανώτρια και θεωρούνται ανεπιθύμητα.

10.11 Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Michelin ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν εξυπηρετητή αλληλογραφίας θεωρούνται ότι παραδόθηκαν την ίδια ημέρα.

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του Προγράμματος, εάν κατά τη διακριτική του ευχέρεια το θεωρεί απαραίτητο. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με ανακοίνωση που γίνεται στο makemyday.michelin.gr. Η συμμετοχή σε αυτό το Πρόγραμμα προϋποθέτει και απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το Πρόγραμμα δηλώνετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα και την Πολιτική Απορρήτου ως συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το παρόν Πρόγραμμα και οι όποιες συναλλαγές και σχέσεις που προκύπτουν από αυτό ή στο πλαίσιό του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με αυτή, εκτός και αν επιλυθεί φιλικά, θα παραπεμφθεί και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

H Διοργανώτρια

dealers 1
dealers 2
dealers 3
dealers 4
dealers 5