Χρειάζεσαι βοήθεια; Επικοινώνησε μαζί μας στο

Michelin Εγγύηση Plus Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ “MICHELIN WARRANTY PLUS”

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 312401000, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (εφεξής “Michelin” ή “Διοργανώτρια”), έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα εγγύησης που διατίθεται στους πελάτες της στο πλαίσιο της προώθησης και εμπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η ίδια και ο όμιλος Michelin στην Ελληνική επικράτεια, με την τίτλο “ MICHELIN ΕΓΓΥΗΣΗ PLUS ”, εφεξής καλούμενου «Πρόγραμμα».

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική για τους πελάτες και υπόκειται στην εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων και την τήρηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο παρόν. Το Πρόγραμμα δεν συνιστά εμπορική εγγύηση όπως προβλέπεται στον Ν. 2251/1994 και αποτελεί ένα προνόμιο και επιβράβευση για τους πελάτες της Michelin στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών και του σχετικού σχεδιασμού.

Για την διεξαγωγή και την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η Michelin θα υποστηρίζεται από την Advanced Ideas Studio SRL, μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το Ρουμανικό δίκαιο, με αριθμό φορολογικού μητρώου RO 24386686/Taxation J40/14486/2008 με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας, η οποία ενεργεί μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης σε επίπεδο λειτουργιών και σύμφωνα με τις οδηγίες και για λογαριασμό/ υπό την εποπτεία της Michelin (εφεξής "Εταιρεία Προώθησης").

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις λειτουργούν συμπληρωματικά προς την Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu κατά περίπτωση η  οποία εφαρμόζεται αναλόγως. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να έχετε πρόσβαση στην Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου πατώντας τον σύνδεσμo: makemyday.michelin.gr/legal/legal-notice , plus.michelin.eu/terms-of-services

Η Michelin επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και την Πολιτική Απορρήτου της Michelin, makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του plus.michelin.eu παρακαλώ μπείτε στο plus.michelin.eu/privacy.

Εφόσον ενταχθείτε στο Πρόγραμμα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτομάτως τους παρόντες όρους και δηλώνετε έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου και την Πολιτική Απορρήτου του website (makemyday.michelin.gr, για τις εγγραφές που γίνονται απευθείας μέσω της πλατφόρμας ή μέσω του συνδέσμου plus.michelin.eu και του συνδέσμου makemyday.michelin.gr για τις εγγραφές που ξεκίνησαν στο plus.michelin.eu και ολοκληρώθηκαν στο makemyday.michelin.gr) τα οποία στο σύνολό τους διέπουν το Πρόγραμμα ("Όροι και Προϋποθέσεις").

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται συλλογικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(α) να είστε φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης ατομικής επιχείρησης), επαγγελματίας οδηγός ταξί ή μέλος στόλου οχημάτων ταξί, (και να είστε ο καθορισμένος οδηγός του οχήματος που συμμετέχει), με έδρα την Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία που επιθυμείτε να συμμετέχετε·

(β) να αγοράσετε τουλάχιστον ένα σετ συνολικά τεσσάρων (4) τεμαχίων (δηλαδή και τα τέσσερα ελαστικά με μία αγορά) από τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin (όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 4) κατά τη Διάρκεια Προγράμματος (όπως ορίζεται παρακάτω στον όρο 3) από ένα φυσικό σημείο πώλησης ενός από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα αν αγοράσετε online τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin, παρά την εκπλήρωση των λοιπών όρων συμμετοχής.

(γ) να εγγραφείτε έγκυρα (όπως ορίζεται στον όρο 4 κατωτέρω) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 4.

(δ) να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr (ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία εγγραφής άρχισε στην  ανεξάρτητη ιστοσελίδα Προγράμματος ή απευθείας στο makemyday.michelin.gr).

(ε) Το Πρόγραμμα καλύπτει επιβατικά αυτοκίνητα και 4χ4 εντός δρόμου με Ελληνικές πινακίδες, που χρησιμοποιούνται εντός Ελλάδος, αναφορικά με τυχαία συμβάντα που καταλήγουν σε ζημιές που δεν μπορούν να επισκευαστούν. Δεν καλύπτει:

- οχήματα που φέρουν πινακίδες δικαιοδοσίας άλλου κράτους,

- οχήματα που υπάγονται σε ειδικό τελωνειακό/ φορολογικό/ δασμολογικό καθεστώς (π.χ. φέρουν πινακίδες Διπλωματικού Σώματος, ξένων αποστολών κλπ)

- οχήματα βάρους πάνω από 3.500κιλ τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική/ δημόσια μεταφορά/ χρήση συμπεριλαμβανομένων στόλων leasing, 4X4 εκτός δρόμου και μικτής χρήσης

- ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε πίστες/ αγώνες ή ελαστικά που έπαθαν ζημιά λόγω βανδαλισμού. 

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα εγγύησης για αποζημίωση στη Michelin σε περίπτωση Συμβάντος, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στον όρο 4.3.

2. Όροι Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα αρχίζει την 1η Απριλίου 2020 στις 08.00 π.μ. και θα διαρκέσει για αόριστο χρόνο και έως ότου η Michelin μονομερώς ανακοινώσει την λήξη του κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο (στο εξής ως “Διάρκεια Προγράμματος”). Προκειμένου να εγγραφείτε έγκυρα στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να προβείτε στην αγορά ενός σετ συνολικά τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος και να καταχωρήσετε επιτυχώς την αγορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

α) plus.michelin.eu, στην περίπτωση που η εγγραφή ξεκινήσει σε αυτή τη πλατφόρμα αλλά απαιτείται επιβεβαίωση στον σύνδεσμο makemyday.michelin.gr για την τελική επικύρωση ή

β) makemyday.michelin.gr, που αποτελεί ιστοσελίδα αποκλειστικά για το Πρόγραμμα, στην περίπτωση που ολόκληρη η διαδικασία εγγραφής και επικύρωσης γίνεται σε αυτή την πλατφόρμα χωρίς να απαιτείται είσοδος στο plus.michelin.eu,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Συνεπώς, αγορές ή/ και εγγραφές πριν από την έναρξη της Διάρκειας Προγράμματος ή/ και εγγραφές που επιχειρήθηκαν μετά την 30ή ημέρα από την ημερομηνία αγοράς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εάν καταχωρηθούν, είναι άκυρες και θα αποκλειστούν άλλως ακυρωθούν.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω:

α) η επέκταση εγγύησης που αναφέρεται στον όρο 4.1 εφαρμόζεται στα ελαστικά που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2020.

β) , οι εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα plus.michelin.eu συνεχίζουν να είναι έγκυρες και να παράγουν τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της πλατφόρμας. Ξεκινώντας από την 1η Απριλίου 2021, οι εγγραφές που έγιναν στην πλατφόρμα plus.michelin.eu θα χρειαστούν τελική επιβεβαίωση απευθείας στο  makemyday.michelin.gr. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του τελικού αυτού βήματος εντός της 30νθήμερης περιόδου από την αγορά η εγγραφή που ξεκίνησε στο plus.michelin.eu ακυρώνεται. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να γίνει μόνο μέσω ενός επιλέξιμου μεταπωλητή (από την συνημμένη στο Παράρτημα 1 λίστα) στο σημείο πώλησης του.

Συνεπώς, αγορές ή/ και εγγραφές πριν από την έναρξη της Διάρκειας Προγράμματος ή/ και εγγραφές που επιχειρήθηκαν μετά την 30ή ημέρα από την ημερομηνία αγοράς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εάν καταχωρηθούν, είναι άκυρες και θα αποκλειστούν άλλως ακυρωθούν.

Η ημερομηνία αγοράς είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική απόδειξη/ τιμολόγιο.

 

3. Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin:

3.1 Μόνο αγοράζοντας καινούρια – και όχι μεταχειρισμένα -  ελαστικά μάρκας Michelin (συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών Michelin CrossClimate), για επιβατικά αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά και 4x4 εντός δρόμου με διάμετρο μεταξύ 14 και 23 '', από έναν από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin στην Ελλάδα, έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα (στο εξής “Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin”).

3.2 Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι τα μεταχειρισμένα ελαστικά Michelin ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος ελαστικών, εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν είναι επιλέξιμα και δεν σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα.

 

4. Διαδικασία έγκρισης:

4.1 Όλοι οι συμμετέχοντες που αγοράζουν τέσσερα (4) Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin συνολικά και ταυτόχρονα εντός της Διάρκειας Προγράμματος από οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin (Παράρτημα 1) και εγγράφονται με επιτυχία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα makemyday.michelin.gr (είτε απευθείας είτε ως τελικό βήμα όταν η εγγραφή ξεκινά στην Πλατφόρμα  plus.michelin.eu) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, μπορούν να αξιώσουν, σε περίπτωση συμβάντος, έως δύο (2) ελαστικά, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) η αξίωση εγείρεται εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς εκτός από τα ταξί τα οποία πρέπει να εγείρουν αξίωση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

(β) μόνο για τα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα 4x4 οχήματα εντός δρόμου (με εξαίρεση ταξί, μικρά φορτηγά (small trucks) και φορτηγάκια (vans)) και μόνο για τα ελαστικά που αποκτήθηκαν την περίοδο Ιούνιος-Αύγουστος 2020, η ανωτέρω αξίωση εγείρεται εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

4.2 Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την ακόλουθη διαδικασία προκειμένου να συμμετέχουν έγκυρα στο Πρόγραμμα και να έχουν την δυνατότητα να αξιώσουν τα ελαστικά σε περίπτωση Συμβάντος:

(α) Να αγοράσουν τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) συνολικά καινούριων Ελαστικών Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος από το φυσικό σημείο πώλησης ενός από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin.

(β) Να λάβουν τη στιγμή της αγοράς των τεσσάρων (4) συνολικά καινούριων Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin, μαζί με το τιμολόγιο/ φορολογική απόδειξη  το φυλλάδιο με τις λεπτομερείς πληροφορίες του προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS, τα επόμενα βήματα και τα DOT, τον τύπο του πέλματος ελαστικού και τις διαστάσεις των ελαστικών που προμηθεύτηκε.

(γ) Να καταχωρήσουν/συμπληρώσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος makemyday.michelin.gr (είτε απευθείας είτε ως τελικό βήμα όταν η εγγραφή ξεκινά στην Πλατφόρμα  plus.michelin.eu), το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την σχετική εφαρμογή, όπως παρατίθεται κατωτέρω,

1. Προσωπικά δεδομένα καταναλωτή

Θα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο makemyday.michelin.gr και να εισέλθετε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε (i) για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο makemyday.michelin.gr και οι οποίες απαιτούνται από το  Πρόγραμμα ή (ii) για να καταχωρήσετε μία εγγύηση ενδέχεται να εισαχθούν αυτόματα όταν θα εγγραφείτε στο Πρόγραμμα. Η λίστα των προσωπικών δεδομένων κατωτέρω αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την καταχώριση της εγγύησης και όχι για την εγγραφή ως χρήστη στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Πληροφορίες Οχήματος

 • Αριθμός Πινακίδας
 • Μάρκα και τύπος
 • Για ταξί μόνο: άδεια ταξί

3. Πληροφορίες Ελαστικών

 • Ημερομηνία Αγοράς
 • DOT (προαιρετικό κατά την εγγραφή και υποχρεωτικό όταν εγείρεται αξίωση)
 • CAI (κωδικός προϊόντος)

4. Επωνυμία Διανομέα–drop down λίστα με επωνυμία και διευθύνσεις αντιπροσώπων

 • Επωνυμία Αντιπροσώπου (βλ. κατάλογο κατωτέρω)
 • Έδρα Αντιπροσώπου

(α) εάν η εγγραφή είναι επιτυχής, θα σας αποσταλεί αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός. Πρέπει να φυλάξετε και αν έχετε διαθέσιμο αυτόν τον κωδικό για να μπορείτε να διεκδικήσετε τα ελαστικά σε περίπτωση Συμβάντος.

Ο κωδικός σας παρέχεται επιπροσθέτως των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού χρήστη της πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στο makemyday.michelin.gr

Το τιμολόγιο / φορολογική απόδειξη μαζί με τις πληροφορίες DOT και CAI (κωδικός προϊόντος) από το φυλλάδιο που σας έδωσε ο μεταπωλητής και ο μοναδικός κωδικός που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα θα σας ζητηθούν αργότερα προκειμένου να εγείρετε αξιώσεις στο πλαίσιο της αξιώστε την εγγύηση MICHELIN WARRANTY PLUS. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

(β) Μόνο η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής είναι δυνατή και υποστηρίζεται.

(γ) Η εγγραφή σας θα θεωρηθεί άκυρη ή θα ακυρωθεί σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Michelin, δεν πληροίτε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται με το παρόν ή δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα, π.χ. ο αριθμός φορολογικής απόδειξης καταχωρείται περισσότερες από μία φορές, λείπουν οι απαιτούμενες πληροφορίες, οι πληροφορίες δεν έχουν ευκρινώς συμπληρωθεί ή / και δεν μπορούν να διαβαστούν, έχετε αγοράσει λιγότερα από τέσσερα (4) τεμάχια Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin ή δεν τα αγοράσατε ως σετ δηλαδή ως σύνολο ταυτόχρονα, έχετε καταχωρίσει μη Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin π.χ. που δεν φέρουν την επωνυμία Michelin, δεν έχετε αγοράσει τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin ή / και δεν έχετε εγγραφεί στο Πρόγραμμα εντός της Διάρκειας Προγράμματος, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λανθασμένες ή ελλιπείς ή τα ελαστικά δεν αγοράστηκαν από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin κλπ.

(δ) Μπορείτε να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα μόνο δύο (2) φορές για κάθε αδειοδοτημένο αριθμό   πινακίδας οχήματος (δηλαδή δεν μπορούν να συνυπάρχουν περισσότερες από δύο εγγυήσεις ταυτοχρόνως για ένα μόνο αδειοδοτημένο αριθμό   πινακίδας οχήματος, μία εγγύηση για κάθε σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων ελαστικών) βάσει μιας φορολογικής απόδειξης / τιμολογίου που έχει εκδοθεί για τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών. Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλαπλές συμμετοχές στον λογαριασμό σας στο makemyday.michelin.gr, δηλαδή έως δύο συμμετοχές για κάθε καταχωρημένο αδειοδοτημένο αριθμό πινακίδας οχήματος. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε περισσότερες από δύο συμμετοχές για τον ίδιο αριθμό πινακίδας. Επιπλέον των προϋποθέσεων που αφορούν στον μοναδικό αριθμό αδειοδοτημένης πινακίδας οχήματος, κάθε συμμετοχή πρέπει να πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που τίθενται στο παρόν. Επιπλέον, η κάθε εγγύηση εφαρμόζεται μόνο για το σετ ελαστικών για το οποίο καταχωρήθηκε. Μόλις η εγγύηση (Εγγύηση Α) χρησιμοποιηθεί για το σχετικό σετ ελαστικών, καμία άλλη διαθέσιμη εγγύηση (Εγγύηση Β) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τα ίδια ελαστικά (δηλαδή η Εγγύηση Β δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα ελαστικά της Εγγύησης Α). Μόλις κάνετε χρήση της εγγύησης για το σχετικό σετ ελαστικών, μπορείτε να καταχωρίσετε μία νέα εγγύηση (Εγγύηση Γ) η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το ίδιο αδειοδοτημένο αριθμό πινακίδας οχήματος (δηλαδή μόλις κάνετε χρήση της Εγγύησης Α, η νέα Εγγύηση Γ μπορεί να συνυπάρχει με την Εγγύηση Β για το ίδιο αδειοδοτημένο αριθμό πινακίδας οχήματος).

 (ε) Θα σας ζητηθεί να κρατήσετε και να επιδείξετε το τιμολόγιο / φορολογική απόδειξη μαζί με τις πληροφορίες DOT που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο που σας έδωσε ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin κατά την αγορά, καθώς και τον μοναδικό κωδικό που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και θα πρέπει επίσης να το πράξετε σε περίπτωση που αξιώσετε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η αδυναμία παροχής/ επίδειξης της αρχικής απόδειξης, των πληροφοριών DOT και του μοναδικού κωδικού ενδέχεται να ακυρώσει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

(στ) Η Michelin μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή και ως εκ τούτου την εγγραφή οποιουδήποτε συμμετέχοντα λόγω αδυναμίας σωστής, πλήρους, ακριβούς και συμμορφούμενης προς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία εγγραφής. Η απόφαση της Michelin να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ή/ και αν ακυρώσει μια συμμετοχή είναι οριστική και αναμφισβήτητη.

Όλοι οι πελάτες που έχουν εγγραφεί επιτυχώς στο Πρόγραμμα, μπορούν να διεκδικήσουν τα ελαστικά (έως 2), σε περίπτωση Συμβάντος ως εξής:

4.3 Αξιώστε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS ως ακολούθως:

(α) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς με εξαίρεση τα οχήματα ταξί που θα πρέπει να υποβάλουν την αξίωσή τους εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

(β) μόνο για Επιλέξιμα ελαστικά MICHELIN που αποκτήθηκαν για επιβατικά οχήματα και για 4x4 οχήματα δρόμου (με εξαίρεση ταξί, μικρά φορτηγά (small trucks) και φορτηγάκια (vans) κατά την περίοδο Ιούνιος – Αύγουστος 2020, εντός δεκαπέντε (15) μηνών από τον ημερομηνία αγοράς.

(γ) Σε περίπτωση συμβάντος, απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin με το σχετικό τιμολόγιο/ φορολογική απόδειξη, τον μοναδικό κωδικό που λάβατε μέσω email κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και τις πληροφορίες DOT που ελήφθησαν κατά την αγορά ελαστικών από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin.

(δ) Ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin που επιλέξατε να απευθυνθείτε (πηγαίνοντας στο σημείο πώλησης ενός Επιλέξιμου Μεταπωλητή), θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο τμήμα "Αιτήματα Εγγύησης εδώ ", όπως:

1.Είσοδος Μεταπωλητή

 • Επωνυμία Μεταπωλητή
 • Κωδικός Τιμολογίου Μεταπωλητή

2.Ταυτοποίηση Πελάτη (χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (γ))

Η πλατφόρμα αυτόματα θα ελέγξει αν ο κωδικός που καταχωρήθηκε είναι παλαιότερος από (12) δώδεκα/ έξι (6)/ δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών (με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του όρου 4.1 ανωτέρω), και αν είναι παλαιότερος κατά περίπτωση η διαδικασία θα σταματήσει και δε θα μπορέσετε να επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα. Αν όλα τα δεδομένα που καταχωρήσατε είναι ορθά και σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις  θα σας ζητηθεί περαιτέρω να καταχωρήσετε:

 • Το DOT που αξιώνεται (το ζητούμενο ελαστικό ή έως δύο ελαστικά)
 • Να αναρτήσετε (upload) το τιμολόγιο

Αν όλα τα δεδομένα είναι σωστά και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin συμφωνεί ότι εφαρμόζεται η παροχή της εγγύησης αποζημίωσης, η διαδικασία ξεκινά και ο πελάτης λαμβάνει ελαστικά από τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin στο πλαίσιο της εγγύησης, όχι όμως περισσότερα από δύο (2).

4.4 Σε περίπτωση που τα ελαστικά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, στο φυσικό σημείο του Επιλέξιμου Μεταπωλητή Michelin, ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin θα ζητήσει ειδική παραγγελία και τα ελαστικά θα είναι διαθέσιμα εντός ενός (1) μηνός στο συγκεκριμένο Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin. Σε περίπτωση που τα ελαστικά προς αντικατάσταση τα οποία αιτείται ο Πελάτης δεν διατίθενται πλέον (π.χ. λόγω κατάργησης του συγκριμένου ελαστικού, λόγω παύσης της εισαγωγής του κ.λπ) η Michelin αντικαθιστά το μη διαθέσιμο αιτηθέν ελαστικό με ελαστικό παρόμοιων προδιαγραφών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Michelin και οι μεταπωλητές της, οφείλουν να επισημαίνουν στον Πελάτη ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η τοποθέτηση ελαστικών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

4.5 Προς αποφυγή παρερμηνειών, για τους σκοπούς του Προγράμματος Εγγύησης ως Συμβάν νοείται οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να προκαλέσει τυχαία ζημία όπως περιγράφεται στον όρο 6 κατωτέρω.

 

5. Λεπτομέρειες Προγράμματος – “MICHELIN WARRANTY PLUS”:

 • ΕπωνυμίαMichelin
 • Διάρκεια:
  • 12 μήνες από την αγορά του προϊόντος
  • 6 μήνες από την αγορά του προϊόντος (για τα ταξί)
  • 15 μήνες από την αγορά του προϊόντος (για επιβατικά οχήματα/ 4x4 δρόμου και ελαστικά που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2020)

Μετά την λήξη της ανωτέρω περιόδου εγγύησης μίας συγκεκριμένης εγγραφής (δηλ. μίας εγγραφής εκ των δύο πιθανών εγγραφών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο αριθμό αδειοδοτημένης πινακίδας οχήματος) μπορείτε να προβείτε σε νέα εγγραφή για την ίδια αδειοδοτημένη πινακίδα εφόσον πληροίτε όλους τους εκάστοτε ισχύοντες όρους επιλεξιμότητας.

 • Διαδικασία: Για κάθε σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin που προμηθεύεστε συνολικά μπορείτε να αξιώσετε στο πλαίσιο της εγγύησης έως δύο  (2) ελαστικά ταυτόχρονα. Η εγγύηση ισχυροποιείται μόνο με βάση την επιτυχή εγγραφή στο Πρόγραμμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας makemyday.michelin.gr εντός της Διάρκειας Προγράμματος και το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση επέλευσης Συμβάντος μπορούν να ζητηθούν έως δύο (2) ελαστικά με βάση το τιμολόγιο/ φορολογική απόδειξη αγοράς, τις πληροφορίες DOT (που ενδέχεται να έλαβε ο μεταπωλητής) & και το μοναδικό κωδικό που λαμβάνεται κατά την εγγραφή μέσω mail.
 • Η εγγύηση δεν αποζημιώνει τις χρεώσεις υπηρεσιών του μεταπωλητή.
 • Όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντικατάσταση του ελαστικού πληρώνονται από τον πελάτη στον μεταπωλητή.
 • Το ελαστικό αντικατάστασης δεν φέρει πλέον οποιαδήποτε κάλυψη πλέον της εγγύησης.
 • Η εγγύηση είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί μαζί με το αυτοκίνητο.
 • Ελαστικά που εμπλέκονται σε ατυχήματα και αφορούν ζημίες άλλες εκτός του ελαστικού δεν καλύπτονται.
 • Οι καταναλωτές θα αποζημιωθούν μόνο με μία αντικατάσταση ελαστικού(-ών)  σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • Η εγγύηση καλύπτει το πολύ δύο (2) Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin ταυτοχρόνως, δηλαδή δεν καλύπτει την επιλογή αντικατάστασης 1 προς 1. Εάν στο πλαίσιο της εγγύησης του προγράμματος, δοθεί αντικατάσταση για ένα (1) ελαστικό, δεν θα καλύπτεται στο μέλλον δεύτερο ελαστικό από την ίδια καταχωρημένη εγγύηση.

Εάν το Ελαστικό/ Ελαστικά δεν είναι διαθέσιμα εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημέρων από την ημερομηνία του αιτήματος ή δεν είναι πλέον διαθέσιμα στην αγορά, οι πελάτες μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση στη μορφή επιστροφής του ποσού που κατέβαλε για την αγορά του/των αντίστοιχου/ων ελαστικού/ών.

Michelin Εγγύηση Plus Όροι και Προϋποθέσεις

6. Ορισμός της τυχαίας ζημίας:

Ως τυχαία ζημιά νοείται οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά στο ελαστικό, καταστροφή που δεν προκλήθηκε από κανέναν από τους παρακάτω λόγους:

- Καταστροφή ελαστικών ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος ή / και πράξεων βανδαλισμού, πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών.

- Ακατάλληλη αποθήκευση των ελαστικών.

- Χαμηλή πίεση ή υπερφόρτωση (χαρακτηρίζεται από υπερθέρμανση του περιβλήματος, στίλβωση ή αποφλοίωση, ρωγμές στην περιφέρεια του πλευρικού τοιχώματος ή / και στο σφαιρίδιο).

- Κακή τοποθέτηση ή απεγκατάσταση των ελαστικών.

- Η χρήση του ελαστικού σε συνθήκες που δεν αντιστοιχούν στον προορισμό του.

- Ελαττώματα λόγω μηχανικής βλάβης του οχήματος ή του συστήματος πλοήγησης, ελαττώματα ανάρτησης.

- Περιοχές με επιταχυνόμενη φθορά λόγω επανειλημμένης επιτάχυνσης ή πέδησης.

- Επαναλαμβανόμενη επιθετική χρήση που οδήγησε στην υποβάθμιση του ελαστικού.

Παραδείγματα πιθανών αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν σε τυχαία ζημιά:

- Κοπή του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού ή του πέλματος λόγω σύγκρουσης με σκληρά αντικείμενα.

- Ζημία που προκαλείται από τη διείσδυση αμβλέος αντικειμένου στο ελαστικό.

 

7. Πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα- Ακύρωση:

7.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαχείρισης του Προγράμματος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr. Επιπλέον, οι όροι που διέπουν την εγγύηση είναι επίσης δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα plus.michelin.eu.

7.2  H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr  ή στο plus.michelin.eu ανάλογα την περίπτωση.

 

8. Επιλέξιμοι Μεταπωλητές:

Το Πρόγραμμα ισχύει μόνο για τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin που αγοράζονται από τα σημεία πώλησης των Επιλέξιμων Μεταπωλητών Michelin που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

 

9. Κανόνες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Παροχής Δεδομένων:

9.1 Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, η Διοργανώτρια, ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, θα ασχολείται με την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων που θα παρέχετε ως υποκείμενα δεδομένων. Η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιεί άλλες εταιρείες του Ομίλου Michelin ως εκτελούντες την επεξεργασία και ειδικότερα την εταιρεία MICHELIN ROMANIA S.A., με έδρα Global City Business Park, Bucuresti Nord 10, Voluntari 077190, Ilfov, Ρουμανίας. Η Διοργανώτριά θα χρησιμοποιεί και άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για του σκοπούς του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Διαφήμισης μέσω της οποίας διεξάγεται το Πρόγραμμα καθώς και τα τρίτα μέρη που της παρέχουν υπηρεσίες όπως η PUBLICIS, MMS COMMUNICATIONS HELLAS SINGLE-MEMBER ADVERTISING S.A., located at 1-3 Tzavela street, Chalandri, Attica, P.C. 15231, VAT 094493637, Tax Office FAE Athinon, που ενεργεί ως διαχειρίστρια της πλατφόρμας για την Διοργανώτρια και το Facebook ή άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (μέσω των εργαλείων που εφαρμόζονται στην πλατφόρμα από την Publicis και τους άλλους εκτελούντες την επεξεργασία, κατά περίπτωση).

9.2 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9.3 Λαμβάνουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρονται περιληπτικά στον όρο 4.2(γ) και 4.3(β) ανωτέρω

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις  και την Πολιτική Απορρήτου makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά το Πρόγραμμα με σκοπό:

(i) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις και το Πρόγραμμα, δηλαδή η νόμιμη βάση για επεξεργασία θα είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή εγγύησης ζημιών υπό όρους ως προνόμιο και επιβράβευση που επιλέξατε την Michelin, όπως προβλέπεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

(ii) να σας στείλουμε υλικό marketing, και η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα είναι η νόμιμη συγκατάθεσή σας,

(iii) την άμυνα έναντι αξιώσεων οι οποίες μπορεί να εγερθούν σε σχέση με την εγγύηση, και  νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας,

(iv) η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις και η  νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η νομική υποχρέωση.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω. Θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες εντός του Ομίλου Michelin, τον μεταπωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα ελαστικά που συμμετέχουν στην εγγύηση και την Διαφημιστική Εταιρεία που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους, τους συνδεδεμένους και τα τρίτα μέρη που ενεργούν ως υπεργολάβοι και εμπλέκονται στο Πρόγραμμα και άλλους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα.

9.4 Τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται για μια χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Michelin στο πλαίσιο του Προγράμματος και εν πάση περιπτώσει όχι περισσότερο από δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερη περίοδο  σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή για την υποστήριξη ή άμυνα έναντι αξιώσεων. Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων· Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας εγγράφως στην διεύθυνση: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε., Τζαβέλλα 1-3, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής, και με email στο dataprivacy_euc@michelin.com Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε το υπεύθυνο επεξεργασίας και  περαιτέρω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) ή / και στα αρμόδια δικαστήρια.

10. Διάφορα:

10.1 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ακόμη και μετά την λήψη της ωφέλειας από την αξίωση, η Michelin δικαιούται να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να λάβει όλα τα νομικά μέτρα που απαιτούνται για την επιστροφή του ελαστικού επιστροφής. Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η απόφαση της Διοργανώτριας περί αποκλεισμού/ ακύρωσης θεωρείται οριστική και αναμφισβήτητη.

10.2 Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή με άμεση ισχύ σε περίπτωση που η Michelin υποστεί ή έχει τεκμηριωμένη υποψία για οποιουδήποτε είδους (π.χ. με ηλεκτρονικό υπολογιστή) απάτη ή κατάχρηση ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους σκοπούς και την φήμη του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

10.3 Η απόφαση της Michelin για την εγκυρότητα των εγγραφών και των πληροφοριών και των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διαφωνία θεωρείται οριστική.

10.4 Η Michelin συνιστά στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούν και διαχειρίζονται οι ίδιοι. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε ή διαχειρίζεται τρίτο μέρος, ο συμμετέχων είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση των εξουσιοδοτήσεων και των αδειών που απαιτούνται για τη χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Η Michelin και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στο Πρόγραμμα ή στην πλατφόρμα δεν φέρουν ευθύνη για περιστασιακές ζημίες και διαφορές που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ως εξουσιοδοτημένη χρήση.

10.5 Η Michelin δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό του, ωστόσο η Michelin θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διερευνήσει και να εξαλείψει την αποτυχία. H Michelin δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις εναντίον αυτού του ιστότοπου.

10.6 Αποζημίωση για κόστη, ζημίες, απώλειες που προκύπτουν από περιστασιακές αποτυχίες, ελλείψεις, εσφαλμένη λειτουργία του Προγράμματος ή καθυστερήσεις που σημειώνονται στο Πρόγραμμα δε λαμβάνονται υπόψη από την Michelin, για τα οποία η Michelin δεν φέρει καμία ευθύνη.

10.7 Η Michelin δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών ταχυμεταφορών και τη δραστηριότητα τρίτων. H Michelin δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη λειτουργία του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu  που προκύπτει από λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σφάλματος ή της μη διαθεσιμότητας του εξυπηρετητή που λειτουργεί το website makemyday.michelin.gr ή το plus.michelin.eu , της έλλειψης σύνδεσης με τα δίκτυα Internet, των αποτυχιών στο δίκτυο κορμού, αποτυχίες στη σύνδεση με website makemyday.michelin.gr ή τμήματα αυτών.

10.8 HH Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις κατά του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu και του διακομιστή που λειτουργεί το website (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επιθέσεων απόρριψης υπηρεσίας [DoS] και SQL injection). H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψευδή μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής τους κλπ στη διάρκεια επίθεσης κατά του website makemyday.michelin.gr ή του διακομιστή ή των συστημάτων πληροφορικής γενικά.

10.9 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η απόδοση, η ανταλλαγή μηνυμάτων, η μεταφορά δεδομένων και η ταχύτητα απόκρισης του εξυπηρετητή της Michelin εξαρτώνται από τις αναπτυχθείσες τεχνολογίες και αυτές οι παράμετροι του διακομιστή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από υπερφόρτωση δικτύου ή άλλους παράγοντες πέραν του ελέγχου της Michelin, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά  συμφόρηση δικτύου, κάλυψη, αποτυχίες σύνδεσης, επιδόσεις κινητών συσκευών καθώς και συντήρηση ασφαλούς σύνδεσης δικτύου. H Michelin δεν ευθύνεται για αποτυχίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση της μεταφόρτωσης που καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα. 

10.10 Η Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια δεδομένων που απορρέουν από το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης από τους συμμετέχοντες ή τη σύνδεση με το διακομιστή του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu (για οποιονδήποτε λόγο) κατά την εγγραφή ή από το πλήρες mailbox των συμμετεχόντων που αποστέλλονται από την Διοργανώτρια και θεωρούνται ανεπιθύμητα.

10.11 Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Michelin ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν εξυπηρετητή αλληλογραφίας θεωρούνται ότι παραδόθηκαν την ίδια ημέρα.

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του Προγράμματος, εάν κατά τη διακριτική του ευχέρεια το θεωρεί απαραίτητο. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με ανακοίνωση που γίνεται στο makemyday.michelin.gr ή στο plus.michelin.eu. Η συμμετοχή σε αυτό το Πρόγραμμα προϋποθέτει και απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το Πρόγραμμα δηλώνετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα και την Πολιτική Απορρήτου ως συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το παρόν Πρόγραμμα και οι όποιες συναλλαγές και σχέσεις που προκύπτουν από αυτό ή στο πλαίσιό του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με αυτή, εκτός και αν επιλυθεί φιλικά, θα παραπεμφθεί και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

H Διοργανώτρια