Χρειάζεσαι βοήθεια; Επικοινώνησε μαζί μας στο

Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας (Νοέμβριος 2021)

Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –

(‘ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ’)

Που διοργανώνει η ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN A.E.

(Διάρκεια: 1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου συμπ. 2021)

Άρθρο 1 – Διοργανωτής

1.1 Την προωθητική ενέργεια με τίτλο “ΟΔΗΓΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΑ” (στο εξής καλούμενη ‘Ενέργεια’) διοργανώνει η «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με Αρ. ΓΕΜΗ  000312401000 και ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής η «Διοργανώτρια») μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr (στο εξής η «Πλατφόρμα») με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Publicis”).

1.2 Οι Συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνον να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 2 – Διάρκεια και τόπος της Προωθητικής Ενέργειας

2.1 Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2 Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 01.11.2021 και θα λήξει στις 30.11.2021 στις 00:00.

2.3 H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαιωμα να παύσει πρόωρα άλως να ακυρώσει την Ενέργεια μονομερώς κυρίως για λόγους που αφορούν την στρατηγική, την οργάνωση, τις εναλλακτικές και την προτεραιοποίηση της επιχείρησής της, της προώθησης και των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα επικοινωνείται μέσω της πλατφόρμας.

Άρθρο 3 – Προϊόντα Συμμετοχής

3.1 Η Ενέργεια αφορά μόνο τις αγορές των ακόλουθων προϊόντων που διατίθενται από την Διοργανώτρια στην Ελληνική αγορά μέσω διανομέων (στο εξής «Προϊόντα Συμμετοχής»):

4X4s - MICHELIN ENERGY E-V, ENERGY SAVER, ENERGY SAVER +, PILOT EXALTO PE2, PILOT PRIMACY, PILOT SPORT 3, PILOT SPORT 4, PILOT SPORT 4S, PILOT SPORT 4 SUV, PILOT SPORTCUP2, PILOT SPORT PS2, PILOT SPORT A/S PLUS , PILOT SUPER SPORT, EPRIMACY, PRIMACY 3, PRIMACY 4, PRIMACY HP, PRIMACY MXM4, LATITUDE CROSS, LATITUDE SPORT, LATITUDE SPORT3, LATITUDE TOUR HP, 4X4 O/R XZL, 4X4 DIAMARIS, CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE+, CROSSCLIMATE SUV, CROSSCLIMATE 2, AGILIS CAMPING, AGILIS CROSSCLIMATE, AGILIS+, AGILIS 3, AGILIS 51, XC4S, MICHELIN ALPIN 6, ALPIN 5, ALPIN 4, ALPIN A3, PILOT ALPIN 5, PILOT ALPIN 5 SUV, ALPIN A4, PILOT ALPIN PA4, LATITUDE ALPIN, LATITUDE ALPIN LA2, PILOT SPORT A/S PLUS, PREMIER LTX, PRIMACY MXM4, AGILIS ALPIN, AGILIS 51 SNOW-ICE.

Μετά το τέλος της Ενέργειας τα Προϊόντα Συμμετοχής χάνουν την ιδιότητά τους αυτή και η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιοδήποτε τρίτου και εν γένει του κοινού, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθεί η εντύπωση σχετικά με ότι η Ενέργεια διαρκεί ακόμη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

3.2 Τα Προϊόντα Συμμετοχής είναι διαθέσιμα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το απόθεμα.

Άρθρο 4 – Οι όροι της Ενέργειας

4.1 Οι Όροι που διέπουν την Ενέργεια είναι διαθέσιμοι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, χωρίς χρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

 • ηλεκτρονικά, μέσω του website της Michelin makemyday.michelin.gr
 • με την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος στην διεύθυνση της Διοργανώτριας: Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, Αθήνα Ελλάδα

Η Διοργανώτρια έχει την διακριτική ευχέρεια να γνωστοποιήσει την Ενέργεια στο κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το διαφημιστικό υλικο θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους.

4.2  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τον Κανονισμό. Οποιαδήποτε τρόποποίηση ή συμπλήρωση στους παρόντες όρους θα συμπεριληφθεί σε αυτούς με προσάρτημα και θα επικοινωνηθεί στο κοινό με την δημοσίευσή της στο website της Ενέργειας makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις θα αποκτούν ισχύ μετά από 24 ώρες από την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 5 – Δικαίωμα συμμετοχής

5.1 Οι Συμμετέχοντες πρέπει να έχουν έναν ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr την στιγμη που εγγράφονται στην Ενέργεια.

5.2. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι είτε

(i) φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, ή

(ii) νομικά πρόσωπα ή/ και εγγεγραμμένες ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα (συμπεριλαβανομένων επαγγελματιών οδηγών ταξί – οι οποίοι ενεργούν και ως εγγεγραμμένοι οδηγοί για το συγκεκριμένο όχημα – ή μελών ένος στόλου οχημάτων ταξί).

5.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

 • υπάλληλοι της  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού (δηλαδή παιδιά/γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, ξαδέρφια).
 • υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας και την πώληση Προϊόντων Συμμετοχής στην Ενέργεια και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού (δηλαδή τα παιδιά/γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, ξαδέρφια).
 • τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις και οι οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας και τα μέλη της οικογένειας όλων των ανωτέρω (παιδιά, γονείς, αδέλφια, σύζυγοι). Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 • Επιχειρήσεις που πωλούν Προϊόντα Συμμετοχής στην παρούσα Ενέργεια δεν έχουν το δικαίωμα να καταχωρηθούν στην Ενέργεια προκειμένου να λάβουν έπαθλα και δεν έχουν επίσης το δικαίωμα να εγγραφούν για λογαριασμό πελατών τους.

Άρθρο 6 – Έπαθλα της Ενέργειας

Στο πλαίσιο της Ενέργειας, η Διοργανώτρια θα απονείμει, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 κατωτέρω, τα ακόλουθα έπαθλα. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και της Ενέργειας ως συμμετέχων νοείται το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που έχει αγοράσει Επιλέξιμα Προιόντα Michelin και σε σχέση με αυτή την αγορά έχει λάβει ένα κουπόνι με μοναδικό κωδικό αξίας εικoσιπέντε ευρώ (25,00) και έχει χρησιμοποιήσει αυτό το κουπόνι για τον επιδιωκόμενο σκοπό του, δηλαδή σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών που παρέχονται από αντιπροσώπους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το άτομο που έχει δημιουργήσει και εξαργυρώσει το κουπόνι όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να εγγραφεί στην Καμπάνια μέσω της πλατφόρμας michelin.makeyday.gr και να συμμετάσχει στην κλήρωση και να διεκδικήσει ένα από τα ακόλουθα δώρα:

 

Οι κληρώσεις των νικήτών και των επιλαχόντων θα λάβουν χώρα στις  11/11/2021, 18/11/21, 25/11/21, 02/12/21 και θα ανακοινωθούν στο makemyday.michelin.gr καθώς και στην επίσημη σελίδα της Michelin στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika).

Τα κουπόνια δεν εξαργυρώνονται (η αξία δεν μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά). Εάν η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράστηκε με το κουπόνι είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του κουπονιού, ο  συμμετέχων θα πρέπει να καταβάλει την αξία με άλλο τρόπο πληρωμής (π.χ. σε μετρητά ή με κάρτα). Η αξία του κουπονιού δεν μεταβάλλεται.

Τα χαρακτηριστικά του κουπονιού είναι τα εξής:

 • Το κουπόνι αγορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως αντάλλαγμα υπηρεσιών από τους Μεταπωλητές που συμμετέχουν στην Ενέργεια.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το κουπόνι, θα πρέπει να αναλωθεί το συνολικό ποσό που ενσωματώνεται στο κουπόνι με μία χρήση του κουπονιού. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι για την αγορά προϊόντων αξίας μικρότερης της ονομαστικής του αξίας. Εάν η αξία του προϊόντος είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας του κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε, το κουπόνι θα ακυρωθεί ως προς την διαφορά/ υπόλοιπο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αγορές.
 • Τα κουπόνια αγορών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την συνολική ονομαστική τους αξία, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 • Τα κουπόνια αγορών ισχύουν για έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους και η διάρκειά τους δεν ανανεώνεται. Κάθε κουπόνι αγορών θα αναγράφει την ημερομηνία λήξης του.

 

Άρθρο 7 – Μηχανισμός Ενέργειας

7.1. Προϋποθέσεις έγκυρης εγγραφής για την συμμετοχή:

7.1.1 Οποιοδήποτε άτομο πληροί τα κριτήρια και δεν περιορίζεται στη συμμετοχή σύμφωνα με το άρθρο 5 παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένο στην πλατφόρμα MakeMyDay τη στιγμή της συμμετοχής, θα συμμετέχει στην κλήρωση για ένα από τα δώρα που αναφέρονται παρακάτω. πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) έχει αγοράσει Επιλέξιμα Προϊόντα από Μεταπωλητή που συμμετέχει στην Καμπάνια και

(β) εξαργύρωσε το Κουπόνι του/της που δημιουργήθηκε για την αγορά αυτών των Προϊόντων εντός της περιόδου της Καμπάνιας σε αντάλλαγμα για υπηρεσίες από έναν Μεταπωλητή που συμμετέχει στην Ενέργεια.

7.1.2 Κάθε συμμετέχων θα συμμετάσχει μόνο σε μία κλήρωση με βάση την ημερομηνία εγγραφής της συμμετοχής του.

7.1.3 Η διαδικασία δημιουργίας και χρήσης κουπονιού που δημιουργείται από την πλατφόρμα MakemyDay δημοσιεύονται στην πλατφόρμα και είναι διαθέσιμες στο makemyday.michelin.gr/legal/voucher-rules. Ενσωματώνονται σε αυτούς τους κανόνες μέσω αυτής της αναφοράς.

7.2 Η απαιτούμενη αγορά ενός συνόλου τεσσάρων (4) νέων (σε αντίθεση με τα «μεταχειρισμένα») Συμμετέχοντα Προϊόντα θα πρέπει να ολοκληρώνεται από ένα φυσικό σημείο πώλησης (έναντι «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «εικονικό» σημείο πώλησης) ενός Μεταπωλητή που συμμετέχει στην Ενέργεια σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Οι αγορές που αφορούν τέσσερα (4) τεμάχια από την ίδια γκάμα Συμμετεχόντων Προϊόντων, με μέγιστο δύο (2) διαφορετικές διαστάσεις είναι επίσης επιλέξιμες για εγγραφή.

7.3 Η προθεσμία για την εγγραφή των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τη διαδικασία των παρόντων όρων είναι η 30/11 (μέχρι το τέλος της ημέρας).

7.4 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται

7.4.1 για τυχόν εγγραφές που πραγματοποιούνται μετά τις προθεσμίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

7.4.2 την ορθότητα των απαιτούμενων στοιχείων, συμπληρωμένων στον ιστότοπο, απαραίτητων για την επικύρωση των νικητών ή/και την αποστολή του δώρου. Εάν τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα είναι λανθασμένα, ο Διοργανωτής δεν θα πραγματοποιήσει δεύτερη προσπάθεια (π.χ. αποστολή δεύτερου email) να επικοινωνήσει για επικύρωση ή/και να παραδώσει το βραβείο στον ίδιο Συμμετέχοντα. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που απαιτούνται για την αποστολή των δώρων, δηλαδή οι διευθύνσεις email ή οι φυσικές διευθύνσεις δεν είναι σωστά, ο Διοργανωτής θα αναδιανείμει το δώρο στον επόμενο Συμμετέχοντα λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά εγγραφής/σειρά κλήρωσης.

7.5 Τα κουπόνια θα χορηγηθούν εντός του διαθέσιμου αποθέματος, σύμφωνα με makemyday.michelin.gr/legal/voucher-rules. Επομένως, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται εάν εξαντληθεί το διαθέσιμο απόθεμα των κουπονιών και ως εκ τούτου ο πελάτης δεν είναι σε θέση να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια.

7.5.1 Αυτή η καμπάνια προώθησης ισχύει μόνο για νέα Συμμετέχοντα Προϊόντα που αγοράστηκαν από τα σημεία πώλησης εμπόρων Michelin που συμμετέχουν σε αυτήν την Ενέργεια, σύμφωνα με το Παράρτημα 2, όπου τα αντίστοιχα κουπόνια θα έπρεπε επίσης να έχουν εξαργυρωθεί με αντάλλαγμα τις υπηρεσίες που έλαβαν αυτοί οι έμποροι.

7.6 Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

(1) Προκειμένου οι Συμμετέχοντες να εγγραφούν στην Ενέργεια, πρέπει να προμηθευτούν και να εξαργυρώσουν το κουπόνι αξίας 25 ευρώ μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 30ης Νοεμβρίου 2021.

(2) Οι Συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφόρίες που προσδιορίζονται στο 7.1(3).

(3) Μετά την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών στο website, ο Συμμετέχων θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του με το οποίο θα ενημερώνεται σχετικά.

(4) Ένας Συμμετέχων, όπως προσδιορίζεται στον άρθρο 6, με την εξαργύρωση του κουπονιού αξίας 25 ευρώ για αγορές Προϊόντων Συμμετοχής, μπαίνει στην εβδομαδιαία κλήρωση για το δώρο όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.

Ένας Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα έπαθλο στην κλήρωση της Ενέργειας. 

(5) Αρχεία που δεν είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με τους παρόντες όρους δεν θα λαμβάνονται υπ’ οψιν και δεν θα δημοσιεύονται. Περαιτέρω, υλικό που μετά την δημοσίευσή του κριθεί ότι παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία θα διαγράφεται από το το website της Ενέργειας, δηλαδή υλικό που θα κριθεί παράνομο, επικίνδυνο, κακόβουλο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή χυδαίο, ρατσιστικό ή ξενοφοβικό υλικό, υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαίωματα ή υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ότι παροτρύνει σε εγκληματικές ή παράνομες εν γένει ενέργειες.

(6) Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενδεχόμενη χρήση από οποιονδήποτε τρίτο των πληροφοριών που αναρτώνται από τους Συμμετέχοντες στην Ενέργεια ή που διατίθενται από αυτούς μέσω email στα πεδία που έχουν προσδιοριστεί για αυτό το σκοπό στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(7) Επίσης, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για τις πληροφορίες που υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(8)         Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων, και πληροφοριών που αναρτώνται ή εισάγονται στον ιστότοπο ή υποβάλλονται προς άλλα μέλη.

(9)         Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου προκειμένου να υποκινήσουν την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς της υποστήριξης παράνομης δραστηριότητας.

(10)       Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την Ενέργεια το υλικό που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει τους συμμετέχοντες αυτούς.

7.3. Η τηλεφωνική γραμμή για την προωθητική Ενέργεια

Από 1η Νοεμβρίου – 30η  Νοεμβρίου 2021 όσοι ενδιαφέρονται μπορούν:

-  να καλούν στην τηλεφωνική γραμμη ++30 2152159157 (αστική χρέωση) – προκειμένου να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της γραμμής hotline,

- να επιδιώξουν επικοινωνία μέσω της προσωπικής υπηρεσίας μηνυμάτων που είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr.

7.4. Επικύρωση νικητών

Οι συμμετέχοντες που θα συμμορφωθούν με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7.1 και 7.2 ανωτέρω θα ορίζονται νικητές σε συνέχεια της διαδικασίας επικύρωσης κατωτέρω. Οι νικητές θα επικυρώνονται έως ότου το απόθεμα των κουπονιών αγοράς εξαντληθεί. Ως εκ τούτου προκειμένου ένας Συμμετέχων να επικυρωθεί ως νικητής στην Ενέργεια, απαιτείται η εκπλήρωση όλων των ακολούθων προϋποθέσεων:

(1)         Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να εγγραφεί στην Ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ανωτέρω.

(2)         Προκειμένου να επικυρωθεί ως νικητής ένας συμμετέχων πρέπει η Διοργανώτρια να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό, προκειμένου να του χορηγήσει το έπαθλο.

(3)         Ένας συμμετέχων μπορεί να εγγραφεί στην προωθητική Ενέργεια μόνο μια φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας και μόνο με την εξαργύρωση του κουπονιού αξίας 25 ευρώ.

(4) Στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 , η Publicis θα διοργανώσει και θα διεξάγει σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοργανώτριας κληρώσεις μέσω του random.org. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει τις κληρώσεις για μεταγενέστερη ημερομηνία μέσω μίας δημόσιας ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr. Η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας θα διασφαλισεί με την παρουσία τριών εκπροσώπων της Publicis και ενός συμβολαιογράφου που θα οριστεί από την Διοργανώτρια.

(11) Σε συνέχεια της κλήρωσης για το κάθε εβδομαδιαίο έπαθλο, θα αναδειχούν ένας (1) νικήτής και ένας (1) επιλαχών.

(12)   Οι νικητές που θα αναδειχθούν από τις κληρώσεις και θα πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής που αναφέρονται ανωτέρω θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην Ενέργεια/ στην Πλατφόρμα, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία που διεξήχθη η κλήρωση προκειμένου να επιβεβαιωθεί και να επικυρωθεί ο νικητής και η διαδικασία απονομής του επάθλου. Εάν ο νικητής δεν ανταποκριθεί στο τηλεφώνημα ή στο μήνυμα εντός 24 ωρών από την αρχιή απόπειρα επικοινωνίας (π.χ. δεν προβεί σε επικύρωση των προσωπικών δεδομένων) ο νικητής θα ακυρωθεί και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει, με την ίδια διαδικασία, με τον πρώτο επιλαχόντα με βάση την σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση (first out, first contacted).

7.5. Παραλαβή των Επάθλων

Το έπαθλο που θα αναδειχθεί από τις κληρώσεις θα αποδοθεί στον Συμμετέχοντα εντός  10 εργασίμων ημερών από την επικύρωση του νικητή.

Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα προσωπικά δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 7.1 που παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη στην τελευταία καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας της να επικοινωνήσει με Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε  νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email.

7.6 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδηποτε καθυστερήσεις στην παράδοση που οφείλονται σε παροχή υπηρεσιών ή προϊοντων τρίτων μερών π.χ. υπηρεσίες ταχυδομείου κλπ

Άρθρο. 8 – Φόροι και τέλη

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να υπολογίσει και να πληρώσει τους οφειλόμενους φόρους για τα έσοδα που περιλαμβάνονται στα Έπαθλα στους νικητές Ελληνικής υπηκοότητας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα οι οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους τους νικητές.

Άρθρο 9 – Περιορισμός Ευθύνης

9.1.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα που μπορούν να βλάψουν την αξιοπιστία της Ενέργειας και την εικόνα της Διοργανώτριας. Η Michelin ως Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα να ταυτοποιήσει δειγματοληπτικα τους Συμμετέχοντες ζητώντας το αντίγραφο της ταυτότητάς τους. Τα στοιχεία που θα παρασχεθούν με το αντιγραφο ταυτότητας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό της συγκεκριμένης ταυτοποίησης και την επικύρωση της εγγραφής και μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών θα καταστρέφονται. Το αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας που θα προωθηθεί πρέπει φέρει τον προσωπικό αριθμό, τη σειρά και τον αριθμό αλλοιώμένα, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για την ταυτόποίηση. Περαιτέρω, προκειμένου να επικυρωθεί μία συμμετοχή η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει μία ευκρινή φωτογραφία των ελαστικών που αγοράστηκαν, τοποθετημενα στο όχημα. Και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με το αίτημα εντός 5 ημερών από την ημέρα που το έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ ηαδυναμία επιβεβαίωσης των καταχωρηθέντων στοιχείων επιφέρει την ακύρωση της καταχώρησης του Συμμετέχοντα στην Ενέργεια.

9.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που επιβαρύνθηκε ο Συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

9.3 Σε περίπτωση διαμάχης αναφορικά με την εγκυρότητα μιας συμμετοχής στο πλαίσιο της Ενέργειας η απόφαση της επιτροπής που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας είναι οριστική.

9.3.Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

1. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr, το οποίο θα οδηγήσει την Διοργανώτρια να μην λαμβάνει πληροφορίες.

2. online εγγραφές που γίνονται εκτός της προαναφερθείσας διάρκειας της Ενέργειας.

3. online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 7.1.

4. Οποιοδήποτε λάθος στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες ή η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας επιφέρουν ευθύνη της Διοργανώτριας καθώς αποτελούν αποκλειστική αυθύνη των Συμμετεχόντων. Ακολούθως, δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση σε περίπτωση Συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε αδυναμία εγγραφής στην Ενέργεια λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

5. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη εάν ένας νικητής είναι αδύνατον να παραλάβει το Έπαθλό του.

6. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για την αδυναμία αποστολής του Επάθλου εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λανθασμένη.

7. Παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την αποστολή τους δεν θα λαμβάνονται υπόψιν από την Διοργανώτρια.

8. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στον Συμμετέχοντα σε σχέση με την συμμετοχή του στην Ενέργεια και καταλήγουν στα spam/junk δεδομένου ότι ο Συμμετέχων έχει την ευθύνη να ελέγχει αυτούς τους φακέλλους.

9. Τεχνικές αστοχίες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

10. Ο αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχίες του μηχανισμού του website που αφορούν την διαδικασία απονομής Επάθλων.

11. Λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστή, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρησης της τεχνολογίας με σκοπό την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων).

12. Λάθη που προκλήθηκαν από την χρήση τεχνολογιών που διαφέρουν από αυτές που συστήνει η Διοργανώτρια. Οι συνιστώμενες τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες: Internet browser (Google Chrome, Mozilla κατ’ ελάχιστον έκδοση 23, Opera 20), λειτουργικό σύστημα Windows 2000 τουλάχιστον; Ενεργοποιημένο Java script.

13. Στις περιπτώσεις που ορισμένα πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να λάβουν μέρος μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας .

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές, ελλιπείς, μη ολοκληρωμένες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, σε αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, στην λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, στις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο.

Οι συνθήκες αυτές μπορεί επίσης να οφείλονται: σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους. Αυτές οι συνθήκες επίσης μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια όσον αφορά τους νικητές καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ενέργειας ή άλλες μεταβολές που σχετίζονται με την διεξαγωγή της. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο. 10 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

10.1 Με την εγγραφή στην Ενέργεια οι Συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

10.2 Οι πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 11 – Λήξη/ Διακοπή της Ενέργειας - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να λήξει πρόωρα σε περίπτωση περιστατικού Ανωτέρας βίας καθώς και σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της για λόγους εκτός του ελέγχου της.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια η επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 12 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων αναφορικά με οτιδήποτε αφορά στην διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας – Ελλάδα.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα ή μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 15η Μαίου. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η Διοργανώτρια δεν θα λάβει υπ’ όψιν της περαιτέρω παράπονα.

Άρθρο 13 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης του συστήματος ή άλλες απόπειρες , οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 στον Κανονισμό της Ενέργειας

(η «Ενέργεια»)

Πληροφορίες σχετκά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Πληροφορίες που αφορούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και στον Εκτελούντα την Επεξεργασία Publicis

Για τους σκοπούς της Ενέργειας, η ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. μια εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου κάτοχο ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καταχωρημένη στο ΓΕΜ με αρ. 000312401000 η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, θα ενεργεί ως ως υπεύθυνη επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της πλατφόρμας και σε σχέση με την Ενέργεια (στο εξής ‘Υπεύθυνη Επεξεργασίας’),

Μέσω της Publicis «MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Εκτελών την Επεξεργασία”)

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της Ενέργειας

  Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της Ενέργειας:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Διεύθυνση email
 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
 4. Διεύθυνση (αναφορικά με τους νικητές)
 5. Άδεια ταξί (αναφορικά με τους οδηγούς ταξί)

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ως χρήστη στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα εισαχθούν αυτομάτως με την εγγραφή στην Ενέργεια.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τύχουν εοεξεργασίας:

 1. για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας
 2. για την ανάδειξη και την επικύρωση των νικητών
 3. την απονομή των επάθλων και την εκπλήρωση των οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας
 4. Την προώθηση των δραστηριοτήτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας (marketing)

4. Νόμιμη βάση

Αναφορικά με την διαχείριση της Ενέργειας η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης (ο παρών Κανονισμός) στην οποία οι Συμμετέχοντες είναι συμβαλλόμενα μέρη. H χρήση των δεδομένων για σκοπούς marketing υπόκειται στην πολιτική προσωπικών δεδομένων της Πλατφόρμας makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διατηρεί τα δεδομένα εντός της Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η Υπευθυνη Επεξεργασίας θα έχει την δνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου Michelin καθώς και στους αντισυμβαλλόμενούς της που εμπλέκονται στην Ενέργεια.

Εάν η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ η διαβίβαση θα βασιστεί στου Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες του Ομίλου Michelin και στην περίπτωση διαβίβασης εκτός του Ομίλου Michelin στην σύναψη συμβάσεων με τρίτα μέρη που εμπεριέχουν τυποποιημένες Ευρωπαϊκές ρήτρες.

6. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που δεν ανακηρύσσονται νικητές θα διατηρούνται για 90 ημέρες μετά τη λήξη της Ενέργειας.

Σε περίπτωση λειτουργιών marketing τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν έως την ανάκληση της συγκατάθεσής τους ή για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας επαφής.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον οικονομικό και λογιστικό τομέα δηλαδή δέκα (10) από το πέρας του οικονομικού έτους εντός του οποίου έγινε η καταβολή του φόρου επί του επάθλου.

Μετά την λήξη της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διαγράψει/καταστρέψει τα δεδομένα αυτά από την επεξεργασία επιβάλλοντας παρόμοιες υποχρεώσεις και στον/στους Εκτελούντα/Εκτελούντες την Επεξεργασία.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διασαλίζει στους Συμμετέχοντες τα ακόλουθα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας:

 1. Το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για επεξεργασία οποτεδήποτε χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διεξήχθη βάσει της χορηγηθείσας συγκατάθεσης καπι πριν την ανάκλησή της,
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
 3. Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων
 4. Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
 5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 6. Το δικαίωμα εναντίωσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο
 7. Το δικαίωμα στην φορητότητα
 8. Το δικαίωμα προσφυγής στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθυνόμενοι στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε..

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα Ελλάδα ή με

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Εάν οποιοδήποτε Συμμετέχων πιστεύει ότι τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παραβιάζονται μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και περαιτέρω να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

8. Προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών

Δεδομένου ότι μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια, προσωπικά δεδομενα παιδιών δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθήκευσης. Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την επεξεργασία λάβουν προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν/ καταστραφούν αυτομάτως από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας της Υπευθυνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας γνωστοποιήσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα διαγράψει/ καταστρέψειτα δεδομένα αυτά από τα μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας.

9. Ασφάλεια Προσωπκών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις στον Εκτελούντα την επεξεργασία.

Όταν αξιολογείται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας θα ληφθούν υπ’ όψιν, ειδικά,  οι κίνδυνοι που τίθενται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προκαλείται, ειδικότερα, τυχαία ή παράνομα από μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση δμοσιοποίηση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας.

Με την συμμετοχή στην Ενέργεια, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν στην παροχή προσωπικών δεδομένων στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή/και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτής της Ενέργειας προκειμένου να συμπεριλάβουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων της Υπευθύνης Επεξεργασίας την οποία διαχειρίζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία για την συμμετοχή στην Ενέργεια, για την ανακήρυξη και την επικύρωση του νικητή και την παράδοση και παραλαβή του επάθλου.

10. Τροποποιήσεις στην πολιτική διαχείρισης δεδομένων.

Η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν Παράρτημα του Κανονισμού κατά τη διάρκεια της Ενέργειας μόνον εφόσον ληφθούν επαρκέστερα μέτρα για την προστασία και τη ασφάλεια των υποκειμένων των δεδομένων και χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους τροποποίηση θα δημοσιευτεί στο website της Υπευθύνης Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία και θα γνωστοποιηθεί στους Συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για τον Κανονισμό.

Παράρτημα 2 στον Κανονισμό της Ενέργειας

Η Ενέργεια που διοργανώνει η ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

Κατάλογος  Μεταπωλητών που συμμετέχουν

DELAER'S NAME

ADDRESS (POS)

CITY

PHONE NUMBER

SAFE DRIVE ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ο.Ε.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1 & Ι. ΟΔΟΣ 309, ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

2105310010

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓ.ΗΛΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 130, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2665027862

ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ Ε. KAI YIOI OE

ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 212, ΙΑΛΥΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

2241090363

ΑΦΟΙ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΟΕ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104635433

ΑΦΟΙ ΒΑΣ.ΜΠΑΖΗ Ο.Ε.

ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ

2422021144

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

2,5 ΧΛ ΠΕΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΓΟΥΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ

2710233073

ΑΦΟΙ ΜΑΓΓΟΛΗ ΟΕ

9ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

2321020905

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 132, ΑΙΓΙΟ

ΑΙΓΙΟ

2691062624

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 123, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

2221086649

ΒΙΔΟΥΡΑΣ ΠΕΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ

2541026609

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕΡΜΑ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

2622028031

Γ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ-Π.ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Ο.Ε.

Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 128, ΒΑΡΗ

ΒΑΡΗ

2109423991

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ &ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΟΝΤΟΥ 44-46 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310755452

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΑΣΘΕΝΟΥΣ 190, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

2842024624

ΓΚΕΛΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΗΒΩΝ 347, ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

2105619129

ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΣΤΡ. ΚΑΛΑΡΗ 24, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2108324946

ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 79Α, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2351033233

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΩΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ, ΣΠΑΡΤΗ

ΣΠΑΡΤΗ

2731027196

ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2810360360

ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

2431022461

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ 27, ΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ

2621034434

ΕΛ.Β.Ε.-ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΑΕ

ΠΟΝΤΟΥ 3 Β' ΚΤΕΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310751208

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33 & ΛΑΔΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2105715817

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 65, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2105157800

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.

Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 81-83, ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ΑΛΙΜΟΣ

2109854501

ΕΛΜΑ ΑΕ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310760808

ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ.

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 95, ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

2421068144

ΕΥΑΓΓ ΓΚΟΒΕΝΗ-ΠΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 668, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

210 4014140

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 89, ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

2421060111

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.& ΣΙΑ ΕΕ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΑΛΑΙΑΣ 45, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2102751530

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΡΜΑ ΛΥΡΙΤΖΗ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

2763032141

ΖΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

2371023290

ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ ΟΕ.

7 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

2241060200

ΘΕΡΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ & ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ

2610436516

Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.

ΜΑΡΚΟΝΙ 13, ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

2103477007

ΚΑΚΚΟΣ ΧΑΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 75, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

2631024257

ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Θ. & Χ. Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 571, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2106014142

ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310724794

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΘ.ΦΩΤΙΟΣ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Α7, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310766369

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 62, ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

2510- 241722

ΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΔΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΤΕΡΜΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

2261026102

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 30, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310833401

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 49, ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑ

2521033461

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΑΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 ΠΕΡΑΙΑ, ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392021050

ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 87 - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 25, ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

2104907720

ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3 ΧΛΜ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

2821033331

ΚΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 36, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2109733394

ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200, ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

2331062308

ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 110, ΑΡΓΟΣ

ΑΡΓΟΣ

2751023349

ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2491061055

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2262058698

ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε.

Λ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ (ΘΕΣΗ ΝΑΣΚΡΗ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ), ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

2821094924

ΚΟΤΙΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

2552023172

ΚΟΤΙΤΣΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.

ΔΡΕΠΑΝΟ ΝΑΥΠΛΙΑΣ, ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

27520 92403

ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 5-7, ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

2421023048

ΚΟΥΚΟΥΦΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 68, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-307414

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1 ΧΛΜ ΛΑΜΙΑΣ-ΦΡΑΤΖΗ, ΛΑΜΙΑ

ΛΑΜΙΑ

2231066100

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡ.ΧΡΗΣΤΟΣ

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 26, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

2102582184

ΚΩΣΤΕΑΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΥ 236, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

24670-80730

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 35, ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ

2610333223

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΒΑΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ

2610424908

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 17, ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ

2610 310339

ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

2221026766

ΛΑΝΤΖΑΣ PILOT OE

ΠΕΡ. ΟΔΟΣ ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΑΒΔΥΜΠ, ΘΗΒΑ

ΘΗΒΑ

2262026506

ΛΑΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΛΕΠΑ 46, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2102931849

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 198, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

2106529887

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΒΙΠΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

2671025008

ΜΑΜΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 199, ΓΕΡΑΚΑΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ

2108034704

ΜΑΜΜΑΣ ΝΙΚ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 10, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2106717464

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔ.ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΤΕΑ, ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

2265033054

ΜΕΜΕΤΣΙΚ ΜΕΜ.ΕΚΡΕΜ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 84, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531023211

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 363 (ΓΙΟΦΥΡΟ), ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2810254576

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ IΩΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 185, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2105571483

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 78, ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

2421080440

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

1 ΧΛΜ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2382020210

ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 35, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2109750903

ΜΠΑΓΚΑ ΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

4 ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651047552

ΜΠΑΓΚΑΣ ΒΑΣ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4 ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651048582

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΒΟΛΟΥ 7, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

2410571384

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΝΑΟΥΣΑ

ΝΑΟΥΣΑ

2332041192

ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

1 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΜΙΑ

ΛΑΜΙΑ

2231025925

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΣΤΑ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 108, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΜΟΣΧΑΤΟ

2109410822-3

ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

10ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 118, ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

2321035257

ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 43, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

2410285069

ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΜΕΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

2221077200

ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 88-90, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

2109818854

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310722701

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 62, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΧΑΪΔΑΡΙ

2105820372

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝ.-ΓΚΟΒΕΝΗ ΕΥΑΓΓ.ΟΕ

ΘΗΒΩΝ 50, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2105767277

Α.ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.

ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 16, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

2109969930

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥ.ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

2661091495

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Θ. Α.Ε.

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 33, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109761339

ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 104, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2106463896

ΠΑΞΙΝΟΣ ΑΝΤ.ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΥΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 19, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107484566

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ 16, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ

2295038788

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200, ΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ

2103460977

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣ.& ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 29, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2105242981

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤ.-ΑΝΤ.&ΣΙΑ ΟΕ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 253, ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

2105313574

ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 189, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310312977

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2 ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑ

2681052350

ΓΡΗΓΟΡΗΣΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 323, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2109429075

ΓΡΗΓΟΡΗΣΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 102, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2108143813

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Γ.-ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Π.ΟΕ

Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 112, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

2291039532

ΠΑΤΟΥΝΑΣ Α.- ΠΑΤΟΥΝΑΣ Σ. ΟΕ

4 ΧΛΜ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651061369

ΠΙΠΙΔΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 74, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2106444450

Γ. ΠΙΤΤΑΣ & ΣΙΑ O.E

ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 444 - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2102844842

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 203, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2109766661

ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΥΚΙΠΟΥ 14, ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ

2541077152

ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΩΦ. 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 52, ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

2385046759

ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΝ.& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΗΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 108, ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

2821098730

Σ. Θ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

2109629942

ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝ.ΣΑΒΒΑΣ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 29, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310915122

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Α. ΛΑΖΑΡΟΣ

6 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

2461045678

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Α. ΛΑΖΑΡΟΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 28, ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

2461026000

ΣΚΛΗΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ

2710411716

ΣΠΕΓΓΟΣ ΔΗΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 237, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

2105134637

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

3ο ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

2431029959

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

10 ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651091450

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

2741054650

ΤΑΣΣΗΣ Δ&Θ ΟΕ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, (ΠΕΤΑ) ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑ

2681072202

ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 420, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

2551020996

ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΕΥΑ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΥΦΑΝΤΕ)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531037427

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ)

12 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310710060

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γ & Θ ΟΕ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44-46, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ

2102635400

ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1 ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2351025969

ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.

3 ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

2410283535

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΟΙΡΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2892023015

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΓΡΙΝΙΟ-ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟ

2641021873

ΦΩΤΙΑΔΗ ΣΥΜΕΩΝ

21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 9, 611 00, ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

2341029290

ΧΕΙΜΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

2810344409

ΧΕΙΜΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2810236672

ΧΟΙΜΕΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 250, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2109480085

ΧΥΤΑΣ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

2105561424

ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΚΡΙΑΡΗ 26, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

2831023960

ΨΩΜΑΣ ΕΛ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 57, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

2109011809

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΥΣΩΛΟΥ 178, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2810286013

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 377,ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2106717355

ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 56, ΡΕΘΥΜΝΟ, 74100

ΡΕΘΥΜΝΟ

28310 35971

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Q0031731

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 58,ΒΥΡΩΝΑΣ, 16232 

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΚΑΣ ΑΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 41

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

210 6138555

ΚΑΜΠΕΡΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ, 252 00

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

26930 22201

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣΛΑΥΡΙΟΥ 109, 153 54

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

210 66 18 344

ΤΟΜΠΡΟΝΤΗ Μ. & ΣΙΑ  Ε.Ε

ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 28, 163 41

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109923772

ΜΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε

ΝΑΞΟΥ & ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 3, 111 46

ΓΑΛΑΤΣΙ

210 2916506

ΚΛΑΓΚΟΣ ΓΡΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛεωφόροςΛαυρίου 156, 190 02

ΠΑΙΑΝΙΑ

210 6647344

ΚΛΑΓΚΟΣ ΓΡΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛεωφοροςΒάρης 224, 166 72

ΒΑΡΗ

210 9653866

ΚΛΑΓΚΟΣ Ι ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Ι Ο.Ε

ΒασιλίσσηςΣοφίας 7, 151 24

ΜΑΡΟΥΣΙ

210 6121280

ΠΕΠΠΑΣ ΜΙΛΤ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 21, ΚΕΡΑΤΕΑ, 190 01

ΚΕΡΑΤΕΑ

22990 69343

ΦΕΛΕΚΙΔΗΣΣΠΥ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΡΜΑΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 22, 661 00

ΔΡΑΜΑ

25210 33882

ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1, ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 521 00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

24670 83283

Κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

Γλαύκου 98, Πάτρα, 26332

Πάτρα

+30 2610 311 700

ΠΑΧΥΛΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ο.Ε.

Λεωφόρος Κηφισίας 288, 15232,  ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6817202

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ 8, 433 00, ΣΟΦΑΔΕΣ

ΣΟΦΑΔΕΣ

24430 23437

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ

Καζάνα, 350 01, ΜΑΛΕΣΙΝΑ

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

22330 51311

ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ

Αναπαύσεως 24, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 19003

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

+30 22990 22659

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΥΡΩΝ 8 & ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, 157 73

ΑΘΗΝΑ

+30 210 77 52 714

ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 204 00 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

+30 27430 29280  

ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 119, ΓΑΛΑΤΣΙ, 111 46

ΓΑΛΑΤΣΙ

+30 210 2912481

Μ ΠΑΥΛΙΔΗΣ -Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΕ

 ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 43,  ΝΙΚΑΙΑ, 18453

ΝΙΚΑΙΑ

210 40 05 666

ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 52057

Δισπηλιό

+30 24670 89000

ΣΚΛΗΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ, 221 00, ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

+30 2710 411716  

Γ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΛΑΓΟΠΑΤΗ, ΤΡΙΠΟΛΗ, 22100  GR

ΤΡΙΠΟΛΗ

(271) 023-8307

Γ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, 23062 GR

ΑΡΕΟΠΟΛΗ

273 305-1152

Γ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 24100   GR

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

(271) 023-8307

Γ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

4ο χλμ Τρίπολης - Πύργου, ΤΡΙΠΟΛΗ, 22100 GR

ΤΡΙΠΟΛΗ

(271) 023-7001

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡ.-ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΟΕ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ 9

ΓΡΕΒΕΝΑ

2462028150

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 74

ΒΕΡΟΙΑ

2331073483

ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 140

ΡΕΘΥΜΝΟ

2831025982